Velkommen til HLF Briskeby kompetansesenter as

Bilde av HLF Briskeby kompetansesenter om sommeren

Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det offentlige tilbudet til hørselshemmede. Senteret har en historie som strekker seg tilbake til 1956, og navnet stammer fra vår opprinnelse i bydelen Briskeby på Majorstua i Oslo. Les mer om oss.

På Briskeby kan vi hørsel og vi jobber etter HLF sitt motto:

engasjement, kunnskap og omsorg!

Presentasjonssamling fra «Tinnitus – en folkehelseutfordring?»

Bilde av salen

Teleslynga er rullet inn, prosjektoren har kjølnet og ettertenksomme deltakere reist hjem, fulle av inntrykk og impulser. Vi som jobber på Briskeby og i HLF puster lettet ut etter et vellykket arrangement uten nevneverdige problemer. Til og med Skype-konferansen med WHO på stort lerret forløp så bra som teknologien tillater. Den 7. konferansen i rekken har vært en like positiv og konstruktiv opplevelse som de foregående og ytterligere befestet denne årlige tradisjonen som selve akslingen i årshjulet vårt. 

Rundt 120 deltakere, samt 70 ØNH-leger spesielt busset inn fra sitt høstmøte, skapte liv og engasjementet var tydelig. Et drømmelag av forelesere ble anført av headliner Pawel J. Jastreboff og flankert av knallsterke brukerinnlegg med de fremste norske fagpersonene som dessert. Dette gjorde konferansen til en happening av de sjeldne på tinnitusfeltet i Norge.

Vi offentliggjør nå en samling av artikler og presentasjoner fra konferansen. Samlingen er i .pdf-format og kan brukes både på skjerm, eller skrives ut. Vi har også en historisk oversikt over konferansene våre.

Med det vil vi takke alle deltakere, forelesere, ansatte og frivillige som muliggjorde konferansen!

60-årsjubileet vel overstått!

For en dag og for et liv!

Illustrasjon: collage med bidler fra jubileumet
1. Ordføreren i Lier balanserer. 2. Noen av de humørfyllte damene i RUT. 3. Våre Malawiske utvekslingslærere Paul og Ernest på festmiddag. 4. Elever tar seg en fortjent pust i bakken og ser på livet. 4. Morten B. og Berit T. på festmiddagen. 5. Tidligere elever skriver navn på historiske bilder. 6. To engasjerte HLFere, Synnøve S. E. og Bård B.
Bilde av noen av gavegivere/talere på festmiddagen
Noe av talerne og gavegiverne på selve festmiddagen.

Humøret var på topp både blant ansatte, elever og besøkende på jubileumsdagen. Selv værgudene smilte til Briskeby med strålende sol og god sommerfølelse, selv om høstfargene begynner å gjøre seg til kjenne i løvverket.

På åpen dag fikk besøkende se ulike stands, høre foredrag, se film, oppleve teater og mye mer. Spesielt gjorde foredraget til Andreas Andersen om hans og brødrenes opplevelser i barne- og ungdomsskolen og den store, positive endringen de har opplevd etter at de begynte på Briskeby sterkt inntrykk. Blant annet NRK har skrevet en en sak om guttene. Les resten av artikkelen – 60-årsjubileet vel overstått!

HLF Briskeby – et kraftsentrum

I anledning 60-årsjubileet deler vi en samling artikler som belyser HLF Briskebys historie og betydning. Artiklene ble opprinnelig publisert i HLFs fagblad «Din Hørsel». HLF Briskeby tar ikke ansvar for eksternt innhold. 

Opprinnelig trykket i Din Hørsel nummer 5/2016.
Tekst: Tor Slette Johansen


Bilde av rektor Berit Tollefsen foran elever med plakat med teksten "hurra for Briskeby!"
Berit E. Tollefsen med elever. Foto: Sindre Falk/HLF Briskeby

Da Hild Ingemann Knutzen og Norges Hørselslag ønsket de første elevene velkommen til handelsskole i Oslo i 1956, ante hun neppe at hun da satte i gang det som 60 år senere skulle bli et kraftsentrum for hørselsomsorgen i Norge.

Les resten av artikkelen – HLF Briskeby – et kraftsentrum

Rektoren og hennes hjertebarn

I anledning 60-årsjubileet deler vi en samling artikler som belyser HLF Briskebys historie og betydning. Artiklene ble opprinnelig publisert i HLFs fagblad «Din Hørsel». HLF Briskeby tar ikke ansvar for eksternt innhold. 

Opprinnelig trykket i Din Hørsel nummer 5/2016. 
Tekst: Tor Slette Johansen


Bilde av Berit Tollefsen sittende foran Briskeby
Berit E. Tollefsen. Foto: Tor Slette Johansen

Berit E. Tollefsen (62) stortrives når hun ser at elevene på Briskeby videregående skole lykkes. Og hun stortrives når hun kan pusle rundt på torpet i Torsby i Sverige. 

Les resten av artikkelen – Rektoren og hennes hjertebarn

Kronikk: Kronjuvelen HLF Briskeby

I anledning 60-årsjubileet deler vi en samling artikler som belyser HLF Briskebys historie og betydning. Artiklene ble opprinnelig publisert i HLFs fagblad «Din Hørsel». HLF Briskeby tar ikke ansvar for eksternt innhold. 

Opprinnelig trykket i Din Hørsel nummer 5/2016. 
Kronikk ved Sindre Falk, tidligere elev ved Briskeby videregående skole


Portrettbilde av Sindre Falk
Sindre Falk. Foto: Privat

I 60 år har Briskeby stadig søkt én ting. Å gi mennesker med hørselsutfordringer et bedre grunnlag for å kunne leve gode liv.

Men, hva er egentlig Briskeby? Hvorfor skal HLF eie og drive en skole og et kurs- og rehabiliteringssenter i et land med et av verdens beste utdannings- og helsesystemer? Mange er ikke klar over den lange og nære historien HLF og Briskeby har. Betydningen til senteret er viktig å kommunisere til medlemmene.

KOMPETANSE OG DYBDE
Jeg skriver denne teksten som tidligere elev og tillitsvalgt i HLF. Men, hattene mine er mange og jeg er også ansatt på HLF Briskeby. Mine synspunkter er ikke nødvendigvis institusjonens offisielle syn. Teksten er et forsøk på å beskrive noe av Briskebys betydning for brukerne såvel som å sette det hele i en litt større helse- og utdanningspolitisk kontekst. Jeg håper også at litt av det engasjementet som er på Briskeby vil skinne igjennom disse sidene.

Vi i HLF snakker om å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Det må skje på mange nivåer og områder. Nært, personlig og lokalt. Nasjonalt, politisk og prinsipielt. Det kanskje aller viktigste og mest følbare for mange er den imponerende likepersonsordningen vår som hjelper veldig mange mennesker. Men vi trenger også tilbud som Briskeby med mer kompetanse og dybde. Les resten av artikkelen – Kronikk: Kronjuvelen HLF Briskeby

FoU – et nytt ben å stå på

I anledning 60-årsjubileet deler vi en samling artikler som belyser HLF Briskebys historie og betydning. Artiklene ble opprinnelig publisert i HLFs fagblad «Din Hørsel». HLF Briskeby tar ikke ansvar for eksternt innhold. 

Opprinnelig trykket i Din Hørsel nummer 5/2016. 
Tekst: Tor Slette Johansen


Bilde av HLFs forbundsleder Morten Buan
Satser videre. Forskning og utvikling blir det nye satsningsområdet for HLF Briskeby Kompetansesenter, noe forbundsleder Morten Buan anser som strategisk viktig for utvikling av hørselsomsorgen i Norge. Foto: Tor Slette Johansen

HLF Briskeby kompetansesenter as vil få et nytt ben å stå på. Fra nyttår opprettes en ny enhet for forskning og utvikling basert på all den kompetansen skolen og etter hvert avdelingen for rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) har opparbeidet gjennom 60 år.

«Dette er HLFs gave til jubilanten. Jeg har fulgt skolen gjennom mange år og har, i likhet med alle i HLF, sterke følelser for kompetansesenteret vi møysommelig har bygget opp. Så ikke noe vil glede meg mer enn at denne utviklingen fortsetter og gjør Briskebys posisjon som et senter for hørselsomsorgen i Norge enda sterkere», sier Morten Buan, forbundsleder i HLF og styreleder i Briskeby videregående skole as.

ET PEDAGOGISK SENTRUM
HLFs klare mål er å sikre skolen videre eksistens som et sikkerhetsnett for de mange hørselshemmede elevene som ikke går i eller får god nok oppfølging i vanlig videregående skole eller i knutepunktskoler. Les resten av artikkelen – FoU – et nytt ben å stå på