Velkommen til HLF Briskeby kompetansesenter as

Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det statlige tilbudet til hørselshemmede. Les mer om oss.

 

Ikke glem søknadsfristen til Briskeby VGS!

Vi minner om at søknadfristen til Briskeby Videregående Skole for skoleåret 2015-2016 er 1. februar. Mer informasjon finner du på Bli elev?-siden vår. 

Skrevet den 14.01.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Byggingen av nye lokaler er i gang på Briskeby!

Spaden, eller rettere sagt gravemaskin-grabben er satt i jorda på Briskeby i dag og man er dermed i gang med å utvide bygningsmassen.  Spesielt på tanke på det nye rehabiliteringstilbudet for tinnitus, meniere og CI som starter opp på nyåret i samarbeid med  Helse Sør-Øst så trenger vi økt kapasitet. Aktiviteten på Briskeby er stor og vi har de siste årene hatt behov for mer plass, derfor gleder vi oss til å å mer armslag!  

10295358_10152830899130406_6322164481900158314_o

_DSF5565

 

Skrevet den 06.01.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Nytt kurs 2015: for STUDENTER!

studenter_kurs_illHLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede studenter i høyskole eller universitet. Å gjennomføre et studie i høyere utdanning kan være spesielt krevende når man har nedsatt hørsel. Hørselstapet gir utfordringer i undervisningssituasjoner, gruppearbeid, praksissituasjoner og lignende.

HLF Briskeby vil med dette kurset øke studentens kunnskaper om hørselstap, mestring og muligheter og på denne måten bidra til å øke gjennomføringsgraden i høyere studier.

Les mer…

Skrevet den 10.12.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Informasjon om innholdet i vårt nye rehabiliteringstilbud

Helse_sor_ostMer informasjon om det kommende rehabiliteringstilbudet for tinnitus og meniere-rammede, samt CI-opererte, er nå tilgjengelig.

Generelt er fokuset er på en helhetlig tilnærming og basert på nevrofysiologisk og kognitiv modell. Å bruke egne ressurser for å oppnå bedring i helse- og livskvalitet står sentralt. Forelesninger og erfaringsutvekslinger er derfor  viktige verktøy, men både ambulerende tjenester, likemenn og oppfølging mot yrkeslivet er en  del av opplegget. 

For å tilby dette har vi et tverrfaglig team bestående av bl.a. øre-nese-hals spesialist, audiopedagoger, audiograf, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent. 

Les mer i vår brosjyre. 

Skrevet den 05.12.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Ta kontroll med elevkurset “Veien etter videregående – hva nå?” 16.-17. mars!

veien_etter_videregaaende_questionmark Elevkurset “Veien etter videregående – hva nå?” gir deg kunnskap og selvinnsikt om de valgene og utfordringene du møter etter videregående skole. Hvordan fungerer høyere utdanning i praksis? Hvilke hjelpemidler kan du bruke? Hvordan innretter du deg best slik at du kommer igjennom utdanningsløpet? Hva kan NAV hjelpe deg med? Dette og mye mer er blant temaene for kurset. Det er ditt liv, ditt ansvar og din fremtid! 

Mer informasjon om kurset og påmelding.  

Skrevet den 03.12.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Engelskkurs for deg som er hørselshemmet 09.-10. februar

british-flag-with-booksKurset legger vekt på muntlig bruk av språket og passer for alle elever som har engelsk i videregående skole eller ønsker å få mer trening i å snakke engelsk. Vi arbeider i små grupper og bruker tekniske hjelpemidler.

Mer informasjon om kurset og påmelding.

Skrevet den 03.12.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Ledige audiopedagog-stillinger på HLF Briskeby

Ledig stilling

Vi fra 2015 inngått avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering i Spesialisthelsetjenesten for meniere, tinnitus og CI-brukere. Vi etablerer nå tverrfaglig team bestående av bl.a. ønh- spesialist, audiograf, psykomotorisk fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, sosionom, arbeidskonsulent og audiopedagoger. I den sammenheng trenger vi flere audiopedagoger. 

 Les mer

Skrevet den 17.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

En fotografisk reportasje fra årets erfaringskonferanse

Årets erfaringskonferanse med tittelen “Goddag mann økseskaft” var den 5. i rekken på Briskeby. Temaet var hørselstap og mestringsmetoder.  Erfaringskonferansene har blitt årets store happening på Briskeby med et yrende liv og hektisk aktivitet. Årets konferanse var ikke noe mindre fulltegnet eller aktiv enn tidligere års og vi er godt fornøyd med arrangementet i ettertid. I denne artikkelen er det noen glimt fra konferansen for interesserte.

Klikk for å gå til galleriet.

 glimt_fra_konferansen

Les resten av innlegget »

Skrevet den 05.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Hørsel hele livet – En film om eldre hørselshemmede

Hørsel og livskvalitet går hånd i hånd. Det er også en kjensgjerning at de aller fleste eldre har svekket hørsel i større eller mindre grad. Likevel er kunnskapen om hørsel og tekniske hjelpemidler ofte fraværende blant både pårørende og fagpersoner.

HLF Briskeby har laget en film for å bøte på det dette. “Hørsel hele livet” er en vellaget, illustrerende, informativ og flott film som burde være obligatorisk for alle å se. Selv om den er hovedsakelig rettet mot eldre og de som er rundt dem, så er den i stor grad også generell og alle kan lære noe fra den.

Med en million mennesker med hørselsrelaterte skader og utfordringer i Norge i 2020 så er hørsel noe som vedrører oss alle, for vi har alle noen rundt oss – venner, familie eller kolleger som med enkle grep kan få en bedre hverdag.

Se, del og spre kunnskapen!

Skrevet den 05.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Nytt Meniere-kurs med nærpersoner starter opp i 2015!

MeniereVi tilbyr personer med Menieres sykdom og deres nærpersoner et kurstilbud med vekt på informasjon om mekanismene bak sykdommen. Den helhetlige tilnærmingen til rehabiliteringen er basert på nevrofysiologiske og kognitive modeller og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. På kurset gis det innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå.

Les mer

Skrevet den 05.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget