Velkommen til HLF Briskeby kompetansesenter as

Bilde av HLF Briskeby kompetansesenter om sommeren

Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det offentlige tilbudet til hørselshemmede. Senteret har en historie som strekker seg tilbake til 1956, og navnet stammer fra vår opprinnelse i bydelen Briskeby på Majorstua i Oslo. Les mer om oss.

På Briskeby kan vi hørsel og vi jobber etter HLF sitt motto:

engasjement, kunnskap og omsorg!

Bli treningskompis!

– delta aktivt i lyttetrening med cochleaimplantat (CI)

Bilde av forsiden til brosjyren "Bli treningskompis"Som ny CI-bruker trenger du all lyttetrening du kan få. Nå kan familie og venner delta aktivt i lyttetreningen.

HLF Briskeby som har i samarbeid med Extrastiftelsen og HLF utviklet et lyttetreningsopplegg for CI-opererte og det er tilgjengelig som et hefte og et lyttetreningskort. Heftet vektlegger betydningen av å involvere nærpersoner og familie i den daglige lyttetreningen så fort som mulig etter at lyden har blitt satt på.

Materiellet kan bestilles gratis her (under informasjon til CI-opererte), eller lastes ned som .pdf. fra linkene i bunnen av denne artikkelen. 

Last ned «Bli treningskompis»-heftet. | Last ned «Lyttetrening-kortet».

Glimt fra Erfaringskonferansen 2015 – «God læring med nedsatt hørsel»

Da er det over, atter en gang. Den femte erfaringskonferansen i rekken er avholdt. Fasit er to tettpakkede dager, et titalls fagfolk og brukere med forelesninger/innlegg og et femtitalls deltakere. Vi har blant annet lært om NAV Hjelpemiddelsentral og erfaringene med overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Vi har blitt påminnet (tidvis glemte) lover og regler for barn og unge i utdanning. Vi har hørt om hvilke følger og effekter CI har for barns læring. Vi har fått innsikt i språklig utvikling for barn med nedsatt hørsel. Vi har blitt introdusert for hva Nasjonalt Senter for Hørsel og Psykisk Helse kan bidra med og fått litt forståelse for de psykiske utfordringene barn og unge med nedsatt hørsel har. Vi har også fått høre meget sterke, rørende, rystende og inspirerende brukerinnlegg fra modige mennesker.

En stor takk til alle deltakere, forelesere, ansatte og andre som gjorde dette arrangementet mulig. Vi er blitt litt klokere og har fått nye impulser, tanker og ideer. Det er slik det skal være! 

Vi deler noen glimt fra dagene med dere i dette galleriet. Bla med piltastene på tastaturet eller bare klikk på bildene for å bla til neste.

Gratis kurs for deg i yrkesaktiv alder 09.-10. November

Illustrasjonsbilde av Charlie Chaplin i filmen Modern TimesSliter du i jobben? Mister du viktig informasjon? Er lunsjen blitt slitsom?

Gratis kurs for deg som er i yrkesaktiv alder og vil ha mer kunnskap om hørsel, tinnitus og arbeidsliv!

På kurset lærer du om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for din taleoppfatning. Du får også informasjon om tekniske hjelpemidler, hvilke rettigheter og plikter som regulerer arbeidslivet, likestillings og diskriminerings-lovverket, tiltak og virkemidler i arbeidslivet, kommunikasjonsstrategier og litt om tinnitus. Gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og kunnskap vil du kunne finne nye måter å møte utfordringer på.

Kurset arrangeres av HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og finansieres av NAV. Fravær avtales med din arbeidsgiver, og du vil få tilsendt all nødvendig dokumentasjon fra HLF Briskeby, samt et skriv som du kan bruke for å forklare din arbeidsgiver hva dette går ut på.

Tid
9. og 10. november fra kl. 09.00 – 15.00

Sted
Kurset holdes på Lærings- og mestringssenteret (LMS) på Ringerike sykehus.

Påmeldingsfrist
15. oktober.

Mer informasjon og påmelding
Ta kontakt med karine.abrahamsen@hlfbriskeby.no eller på tlf. 32 22 65 00

Velkommen til kurs!

Vi inviterer til erfaringskonferansen «God læring med nedsatt hørsel» 29.-30. oktober 2015

Bilde av en undervisningssituasjonTradisjon tro inviterer vi til den årlige erfaringskonferansen på HLF Briskeby. Årets konferanse fokuserer på elever med nedsatt hørsel i videregående skole. På forelesersiden har vi kunnskapsrike fagpersoner og brukere som forfatter og psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim. 

Målgruppe for konferansen er fagpersoner innen hørsel og opplæring, brukerorganisasjoner og nærpersoner.

Mer informasjon og påmelding | Program

Skolevalget 2015

Graf over skolevalget 2015Skolevalget er avholdt og vi har de rykende ferske resultatene fra Briskeby. Kjapt oppsummert har de tradisjonelle borgerlige partiene en tilbakegang fra valget i 2013, og vi ser en forskyvning imellom de borgerlige partiene fra Høyre til Venstre og i mindre grad FrP, samt mot sentrumspartiene KrF, SP og MDG. Partiene på venstre fløy viser alle fremgang, spesielt SV. Denne politiske fløyen må derfor kalles valgets vinner. Detaljer og historikk finner du her

Det er valg i høst – valgtorg og debatt på Briskeby!

Bilde av et skilt formet som en pil med teksten voteI anledning årets kommunestyre- og fylkestingsvalg arrangerer vi valgdebatt på Briskeby fra kl 08:35 torsdag 28.august. Ungdomspolitikere fra åtte politiske partier møter opp for å kjempe om stemmene og elevene våre får anledning til å stille spørsmål om saker som engasjerer dem. Hovedtemaene blir som følger:

  1. Ungdom: Skole – arbeidsmarked
  2. Helse, sosial og økonomi
  3. Miljø og samferdsel

Valgdebatten etterfølges av valgtorg fra ca kl 10:30. Klasserommene omgjøres til utstillings- og informasjonsplasser der politikerne viser frem sine saker og gjerne slår av en prat.

Mandag 7. og tirsdag 8.september håper vi alle elevene på Briskeby vil delta i det nasjonale skolevalget. Tradisjonen tro regner vi med stort engasjement og høy valgoppslutning. Resultatene blir publisert på www.samfunnsveven.no. Selv om skolevalget er et «lekevalg» for elever har det likevel ofte gitt indikasjoner på hvordan resultatet i det ordentlige valget vil bli. Media har derfor ofte vist stor interessere for skolevalget. Mer informasjon om skolevalget finner du her.

Elevene harIllustrasjon med riksvåpenet med teksten valg og årstallet 2015 hatt spørsmål knyttet til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hvem kan stemme, hvor kan man stemme og hvordan stemmer man egentlig i valg? Det fikk elevene svar på torsdag 20.august da vi hadde en felles gjennomgang i auditoriet. Det er viktig å huske at elever som ikke skal stemme i sin hjemkommune må forhåndsstemme innen fredag 11.september og at elever som fyller
18 år i valgåret også har stemmerett. Nærmeste valglokale i nærheten av Briskeby er servicesenteret ved rådhuset i Lierbyen. Valg lokalene er kun åpne i skoletiden og skolen vil legge til rette for at elevene skal få stemme. For mer informasjon se www.valg.no eller denne informasjonsfilmen.

Skolestart høsten 2015

Bilde av elever foran Briskeby som vinker "kom"Nye og gamle elever ønskes velkommen til skoleåret 2015–16 på Briskeby videregående skole søndag 16. august!

Elever og foresatte møter i auditoriet kl. 14.00.

Programmet varer ca to timer og vil bestå av felles samling i auditoriet og møte med kontaktlærer og elever i klasserommet. Det blir enkel servering i elevkantina.

I løpet av den første skoleuka skal alle elevene ha en samtale med kontaktlæreren sin. Kontaktlæreren vil dele ut invitasjon til samtalen med opplysning om møtetid og -sted sammen med et skjema som viser rammene for denne første samtalen.

For elever som er under 18 år, vil kontaktlæreren i løpet av de første skoleukene i tillegg kontakte elevenes foresatte. Eleven og elevens foresatte vil dessuten bli invitert til en samtale med kontaktlærer og faglærere i løpet av høsten, sannsynligvis lørdag 24. oktober. Skolen vil sende egen invitasjon til møtet.

Hensikten med elevsamtalen og kontakten med de foresatte er:

  • å skape trygghet, åpenhet og tillit mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren/skolen
  • å avklare gjensidige forventninger
  • å bidra til et godt samarbeid mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren
  • å gi eleven og kontaktlæreren mulighet til å drøfte og planlegge tiltak knyttet til elevens skolearbeid

I løpet av uke 3Bilde av flytteesker4 og 35 vil alle nye elever gjennomføre en høreprøve som tester taleoppfatningen under ulike lytteforhold (Iowa-test). Resultatene av testen vil gi skolen viktig informasjon om hvordan vi kan legge undervisningen best mulig til rette for god læring for den enkelte.

PS! Innflytting på hybel skjer samme helg. Tidspunktet må avtales med May Lene Nystrand etter 10. august. Hun kan nås på telefon 47 48 70 22 eller e-post may.lene.nystrand@hlfbriskeby.no.