Velkommen til HLF Briskeby kompetansesenter as

Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det statlige tilbudet til hørselshemmede. Les mer om oss.

 

Premiere på “Sånn kan det høres ut!”

Gjennom Extrastiftelsen-finansierte prosjektet “Similering av hørselstap” har vi laget lyd-CD’n “Sånn kan det høres ut!” som inneholder en rekke lydspor som simulerer hørselstap og tinnitus i ulike hverdagslige situasjoner. Denne CD’n er et flott hjelpemiddel for å vise nærpersoner, kollegaer, lærere og andre hvordan det oppleves å høre dårlig. 

Vi har i tillegg laget en film-versjon basert på CD’n for enklere tilgang og spredning. Denne ligger nå på YouTube-kanalen vår. I filmen er det snarveier til de ulike lydsporene så man kan hoppe frem og tilbake mellom de ulike sporene. 

Lyd-CD’n kan forøvrig kjøpes fra oss til kostpris. 

Skrevet den 26.03.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Vi gratulerer våre nyansatte spesialterapeuter Kihara og Pinky!

Kihara

Glisende Kihara

Pinky

En skeptisk Pinky

Dette (skole)året har vært meget spennende på Briskeby. Vi har fått et nytt bygg og det er mange nyansettelser av ulike fagpersoner på “RUT”. Også skolen har blitt tilført ressurser. De to klart mest kompetente, sjarmerende og arbeidsvillige er Kihara og Pinky. Jentene er av rasen Shiloh Shepherd som er avlet frem basert på Schäfer med det  formål å få hunder med bedre gemytt. Rasen er svært sjelden i Norge med bare sju eksemplarer.  

Amerikansfødte Kihara er en voksen, verdensvant dame på 5 1/2 år mens Pinky er tenåring på 1 1/2 år. Som damer flest i sin beste alder har Kihara mest selvtillit og er rimelig trygg på seg selv og andre, mens tenåringen Pinky som har vokst opp på gård er litt mer forsiktig og nølende i begynnelsen. Les resten av innlegget »

Skrevet den 24.03.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Vi ønske nye lærere fra Malawi velkommen til Briskeby

_DSF6508

Hanna (t.h.), Berit og Rose

Det mangeårige bistandsprosjektet HLF har i Malawi fortsetter og vi på Briskeby har fått et nytt tospann med spesiallærere som skal hospitere på Briskeby i et år. Dette prosjektet er finansiert av Fredskorpset og fikk liv etter et forprosjekt med fadderordning/hospitering hos Norges Handikapforbund som hadde nær tilknytning til Atlas-alliansen og Norad.

Kort forklart står Briskeby for det praktiske i dette prosjektet og er arbeidsgiver for fire personer, to som blir sent fra Norge til byen Limbe sør i Malawi hvor Montfort Special Needs Education College ligger og to lærere som blir hentet til Briskeby fra Montfort for hospitering i skolen vår. 

MalawiMalawi er et ekstremt fattig land i Øst-Afrika med fortid som Britisk koloni. De færreste barn får mulighet til å ta utdannelse og spesialtilbud for funksjonshemmede er mangelvare, følgelig er en plass på Montfort College ettertraktet. Å gi lærere fra Montfort en mulighet til å hospitere på Briskeby betyr at vi kan overføre kunnskap og heve kompetansen til fagmiljøet på Montfort. Samtidig er det en rekke positive bieffekter for miljøet på Briskeby, spesielt i forhold til kulturutveksling og horisontutvidelse for vårt fagmiljø og ikke minst våre elever.

De to norske fagpersonene som er i Malawi jobber spesielt med opplysningsarbeide i lokalbefolkningen. Det handler om å formidle kunnskap om hørsel, hvilke muligheter hørselshemmede barn faktisk har og å hjelpe til med integrering. 

Rose og Hannah er det tredje tospannet fra Malawi som hospiterer på Briskeby. Damene er spente, nysgjerrige og lærevillige og ser fram til et år i dette merkelige landet så langt mot nord. På en såvidt gryende grønn gressplen i det som føles som vårsol utenfor Briskeby tar vi et foto av Rektor Berit Tollefsen sammen med de nyankomne lærerne for å markere anledningen.

Vi vil ønske Rose og Hannah hjertelig velkommen og håper det neste året blir en opplevelse for livet både faglig, sosialt og kulturelt! 

Skrevet den 10.03.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Nok en gladnyhet for Briskeby – vi har fått godkjent inntil 82 plasser!

1024px-ColorfulFireworks

Utdanningsdirektoratet har godkjent at vi kan ta inn inntil 82 elever skoleåret 2015/16. Dette er store nyheter for oss, blant annet fordi det medfører at vi kan tilby flere fag og linjer. De siste årene har elevantallet vært høyt, helt opp mot “grensa” og godkjenning for større inntak betyr at i kan gi flere tilrettelagt utdanning av høy kvalitet! 

Skrevet den 07.02.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Vi gratulerer oss selv med nytt bygg!

Spaden, eller rettere sagt gravemaskin-grabben ble satt i jorda på Briskeby i høst og de siste månedene har vi sett hvordan det nye bygget vårt, paviljongen, har tatt form. Spesielt på tanke på det nye rehabiliteringstilbudet for tinnitus, meniere og CI  i samarbeid med  Helse Sør-Øst trenger vi økt kapasitet. Aktiviteten på Briskeby er stor og vi har de siste årene hatt behov for mer plass, derfor gleder vi oss til å å mer armslag!

Det aller meste er nå på plass i paviljongen, vann og strøm, møbler og interiør, teleslynger og annet teknisk utstyr. Det mangler noen takplater og stilasene blir stående en stund til, men alt er klart til bruk. Enda ligger kontorer, korridorer og møterom der litt tomme og ubrukte men de nærmeste dagene vil bygget fylles opp med ansatte, brukere og aktivitet.

For å gi et inntrykk av hvordan dette blir seende ut legger vi ut noen bilder fra byggeprosessen og hvordan det ser ut nå.   

 

Skrevet den 07.02.2015 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Nytt kurs 2015: for STUDENTER!

studenter_kurs_illHLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede studenter i høyskole eller universitet. Å gjennomføre et studie i høyere utdanning kan være spesielt krevende når man har nedsatt hørsel. Hørselstapet gir utfordringer i undervisningssituasjoner, gruppearbeid, praksissituasjoner og lignende.

HLF Briskeby vil med dette kurset øke studentens kunnskaper om hørselstap, mestring og muligheter og på denne måten bidra til å øke gjennomføringsgraden i høyere studier.

Les mer…

Skrevet den 10.12.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Informasjon om innholdet i vårt nye rehabiliteringstilbud

Helse_sor_ostMer informasjon om det kommende rehabiliteringstilbudet for tinnitus og meniere-rammede, samt CI-opererte, er nå tilgjengelig.

Generelt er fokuset er på en helhetlig tilnærming og basert på nevrofysiologisk og kognitiv modell. Å bruke egne ressurser for å oppnå bedring i helse- og livskvalitet står sentralt. Forelesninger og erfaringsutvekslinger er derfor  viktige verktøy, men både ambulerende tjenester, likemenn og oppfølging mot yrkeslivet er en  del av opplegget. 

For å tilby dette har vi et tverrfaglig team bestående av bl.a. øre-nese-hals spesialist, audiopedagoger, audiograf, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent. 

Les mer i vår brosjyre. 

Skrevet den 05.12.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

En fotografisk reportasje fra årets erfaringskonferanse

Årets erfaringskonferanse med tittelen “Goddag mann økseskaft” var den 5. i rekken på Briskeby. Temaet var hørselstap og mestringsmetoder.  Erfaringskonferansene har blitt årets store happening på Briskeby med et yrende liv og hektisk aktivitet. Årets konferanse var ikke noe mindre fulltegnet eller aktiv enn tidligere års og vi er godt fornøyd med arrangementet i ettertid. I denne artikkelen er det noen glimt fra konferansen for interesserte.

Klikk for å gå til galleriet.

 glimt_fra_konferansen

Les resten av innlegget »

Skrevet den 05.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Hørsel hele livet – En film om eldre hørselshemmede

Hørsel og livskvalitet går hånd i hånd. Det er også en kjensgjerning at de aller fleste eldre har svekket hørsel i større eller mindre grad. Likevel er kunnskapen om hørsel og tekniske hjelpemidler ofte fraværende blant både pårørende og fagpersoner.

HLF Briskeby har laget en film for å bøte på det dette. “Hørsel hele livet” er en vellaget, illustrerende, informativ og flott film som burde være obligatorisk for alle å se. Selv om den er hovedsakelig rettet mot eldre og de som er rundt dem, så er den i stor grad også generell og alle kan lære noe fra den.

Med en million mennesker med hørselsrelaterte skader og utfordringer i Norge i 2020 så er hørsel noe som vedrører oss alle, for vi har alle noen rundt oss – venner, familie eller kolleger som med enkle grep kan få en bedre hverdag.

Se, del og spre kunnskapen!

Skrevet den 05.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget

Nytt Meniere-kurs med nærpersoner starter opp i 2015!

MeniereVi tilbyr personer med Menieres sykdom og deres nærpersoner et kurstilbud med vekt på informasjon om mekanismene bak sykdommen. Den helhetlige tilnærmingen til rehabiliteringen er basert på nevrofysiologiske og kognitive modeller og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. På kurset gis det innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå.

Les mer

Skrevet den 05.11.2014 |Skriv ut dette innlegget Skriv ut dette innlegget