Velkommen til HLF Briskeby kompetansesenter as

Bilde av HLF Briskeby kompetansesenter om sommeren

Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det offentlige tilbudet til hørselshemmede. Senteret har en historie som strekker seg tilbake til 1956, og navnet stammer fra vår opprinnelse i bydelen Briskeby på Majorstua i Oslo. Les mer om oss.

På Briskeby kan vi hørsel og vi jobber etter HLF sitt motto:

engasjement, kunnskap og omsorg!

Premiere: «Fra Øre til Øre»

Da er den her. Endelig! «Firologien» er fullført. Vi er sikre på at Scorsese, Hitchcock og Tarrantino ville gitt sin tilslutning til HLF Briskeby sitt siste mesterverk. Det er premiere på den siste informasjonsfilmen i serien om hørselshemmede i ulike livsfaser og livssituasjoner. Denne gangen om hørselshemmede i arbeidslivet. «Fra Øre til Øre» har vi kalt filmen. Den er som monsterhiten «Glem det», og søsterfilmene «Null Sus» og «Hørsel Hele Livet», laget med midler fra Extrastiftelsen. Målgruppen er mennesker som selv har nedsatt hørsel og er yrkesaktive, men også i stor grad kolleger og arbeidsplasser. 

Hvordan oppleves det å ha nedsatt hørsel på arbeidsplassen? Hvilke utfordringer står man overfor? Hva finnes av hjelpemidler og hva kan man gjøre for å tilrettelegge for en bedre arbeidshverdag?

«..veldig ofte ser vi at mye av det som er hjelpsomt ikke koster et rødt øre for arbeidsgiveren.»
– Katharine Cecilia Williams  (psykolog og spesialist i klinisk arbeidspsykologi) 

Uten mer om og men – vi er stolte av å presentere en flott og nyttig folkeopplysende film som er helt i tråd med Briskeby-ånden – kunnskap og innsikt er redskapene som gir mennesker mulighet til å ta kontroll og realisere seg selv og bedre sin hverdag! Se, lær, del!

Fra Øre til Øre

Våre utvekslingslærere fra Malawi – farvel…og velkommen!

For noen uker siden sa vi farvel til lærerne Rose og Hannah som har hospitert hos oss et år som en del av bistandsprosjektet HLF driver i Malawi med støtte fra Fredskorpset. 

Bilde av Rose, Berit og Hannah

Nå er jentenes erstattere. Paul og Ernest, på plass. Vi gleder oss til å bli kjent med herrene!

Bilde av Paul, Berit og Ernest

Bli treningskompis!

– delta aktivt i lyttetrening med cochleaimplantat (CI)

Bilde av forsiden til brosjyren "Bli treningskompis"Som ny CI-bruker trenger du all lyttetrening du kan få. Nå kan familie og venner delta aktivt i lyttetreningen.

HLF Briskeby som har i samarbeid med Extrastiftelsen og HLF utviklet et lyttetreningsopplegg for CI-opererte og det er tilgjengelig som et hefte og et lyttetreningskort. Heftet vektlegger betydningen av å involvere nærpersoner og familie i den daglige lyttetreningen så fort som mulig etter at lyden har blitt satt på.

Materiellet kan bestilles gratis her (under informasjon til CI-opererte), eller lastes ned som .pdf. fra linkene i bunnen av denne artikkelen. 

Last ned «Bli treningskompis»-heftet. | Last ned «Lyttetrening-kortet».

Glimt fra Erfaringskonferansen 2015 – «God læring med nedsatt hørsel»

Da er det over, atter en gang. Den femte erfaringskonferansen i rekken er avholdt. Fasit er to tettpakkede dager, et titalls fagfolk og brukere med forelesninger/innlegg og et femtitalls deltakere. Vi har blant annet lært om NAV Hjelpemiddelsentral og erfaringene med overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Vi har blitt påminnet (tidvis glemte) lover og regler for barn og unge i utdanning. Vi har hørt om hvilke følger og effekter CI har for barns læring. Vi har fått innsikt i språklig utvikling for barn med nedsatt hørsel. Vi har blitt introdusert for hva Nasjonalt Senter for Hørsel og Psykisk Helse kan bidra med og fått litt forståelse for de psykiske utfordringene barn og unge med nedsatt hørsel har. Vi har også fått høre meget sterke, rørende, rystende og inspirerende brukerinnlegg fra modige mennesker.

En stor takk til alle deltakere, forelesere, ansatte og andre som gjorde dette arrangementet mulig. Vi er blitt litt klokere og har fått nye impulser, tanker og ideer. Det er slik det skal være! 

Vi deler noen glimt fra dagene med dere i dette galleriet. Bla med piltastene på tastaturet eller bare klikk på bildene for å bla til neste.

Skolevalget 2015

Graf over skolevalget 2015Skolevalget er avholdt og vi har de rykende ferske resultatene fra Briskeby. Kjapt oppsummert har de tradisjonelle borgerlige partiene en tilbakegang fra valget i 2013, og vi ser en forskyvning imellom de borgerlige partiene fra Høyre til Venstre og i mindre grad FrP, samt mot sentrumspartiene KrF, SP og MDG. Partiene på venstre fløy viser alle fremgang, spesielt SV. Denne politiske fløyen må derfor kalles valgets vinner. Detaljer og historikk finner du her

Skolestart høsten 2015

Bilde av elever foran Briskeby som vinker "kom"Nye og gamle elever ønskes velkommen til skoleåret 2015–16 på Briskeby videregående skole søndag 16. august!

Elever og foresatte møter i auditoriet kl. 14.00.

Programmet varer ca to timer og vil bestå av felles samling i auditoriet og møte med kontaktlærer og elever i klasserommet. Det blir enkel servering i elevkantina.

I løpet av den første skoleuka skal alle elevene ha en samtale med kontaktlæreren sin. Kontaktlæreren vil dele ut invitasjon til samtalen med opplysning om møtetid og -sted sammen med et skjema som viser rammene for denne første samtalen.

For elever som er under 18 år, vil kontaktlæreren i løpet av de første skoleukene i tillegg kontakte elevenes foresatte. Eleven og elevens foresatte vil dessuten bli invitert til en samtale med kontaktlærer og faglærere i løpet av høsten, sannsynligvis lørdag 24. oktober. Skolen vil sende egen invitasjon til møtet.

Hensikten med elevsamtalen og kontakten med de foresatte er:

  • å skape trygghet, åpenhet og tillit mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren/skolen
  • å avklare gjensidige forventninger
  • å bidra til et godt samarbeid mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren
  • å gi eleven og kontaktlæreren mulighet til å drøfte og planlegge tiltak knyttet til elevens skolearbeid

I løpet av uke 3Bilde av flytteesker4 og 35 vil alle nye elever gjennomføre en høreprøve som tester taleoppfatningen under ulike lytteforhold (Iowa-test). Resultatene av testen vil gi skolen viktig informasjon om hvordan vi kan legge undervisningen best mulig til rette for god læring for den enkelte.

PS! Innflytting på hybel skjer samme helg. Tidspunktet må avtales med May Lene Nystrand etter 10. august. Hun kan nås på telefon 47 48 70 22 eller e-post may.lene.nystrand@hlfbriskeby.no.