Velkommen til HLF Briskeby kompetansesenter as

Bilde av HLF Briskeby kompetansesenter om sommeren

 

Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det offentlige tilbudet til hørselshemmede. Senteret har en historie som strekker seg tilbake til 1956, og navnet stammer fra vår opprinnelse i bydelen Briskeby på Majorstua i Oslo. Les mer om oss.

På Briskeby kan vi hørsel og vi jobber etter HLF sitt motto:

engasjement, kunnskap og omsorg!

Det er valg i høst – valgtorg og debatt på Briskeby!

Bilde av et skilt formet som en pil med teksten voteI anledning årets kommunestyre- og fylkestingsvalg arrangerer vi valgdebatt på Briskeby fra kl 08:35 torsdag 28.august. Ungdomspolitikere fra åtte politiske partier møter opp for å kjempe om stemmene og elevene våre får anledning til å stille spørsmål om saker som engasjerer dem. Hovedtemaene blir som følger:

  1. Ungdom: Skole – arbeidsmarked
  2. Helse, sosial og økonomi
  3. Miljø og samferdsel

Valgdebatten etterfølges av valgtorg fra ca kl 10:30. Klasserommene omgjøres til utstillings- og informasjonsplasser der politikerne viser frem sine saker og gjerne slår av en prat.

Mandag 7. og tirsdag 8.september håper vi alle elevene på Briskeby vil delta i det nasjonale skolevalget. Tradisjonen tro regner vi med stort engasjement og høy valgoppslutning. Resultatene blir publisert på www.samfunnsveven.no. Selv om skolevalget er et «lekevalg» for elever har det likevel ofte gitt indikasjoner på hvordan resultatet i det ordentlige valget vil bli. Media har derfor ofte vist stor interessere for skolevalget. Mer informasjon om skolevalget finner du her.

Elevene harIllustrasjon med riksvåpenet med teksten valg og årstallet 2015 hatt spørsmål knyttet til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hvem kan stemme, hvor kan man stemme og hvordan stemmer man egentlig i valg? Det fikk elevene svar på torsdag 20.august da vi hadde en felles gjennomgang i auditoriet. Det er viktig å huske at elever som ikke skal stemme i sin hjemkommune må forhåndsstemme innen fredag 11.september og at elever som fyller
18 år i valgåret også har stemmerett. Nærmeste valglokale i nærheten av Briskeby er servicesenteret ved rådhuset i Lierbyen. Valg lokalene er kun åpne i skoletiden og skolen vil legge til rette for at elevene skal få stemme. For mer informasjon se www.valg.no eller denne informasjonsfilmen.

Skolestart høsten 2015

Bilde av elever foran Briskeby som vinker "kom"Nye og gamle elever ønskes velkommen til skoleåret 2015–16 på Briskeby videregående skole søndag 16. august!

Elever og foresatte møter i auditoriet kl. 14.00.

Programmet varer ca to timer og vil bestå av felles samling i auditoriet og møte med kontaktlærer og elever i klasserommet. Det blir enkel servering i elevkantina.

I løpet av den første skoleuka skal alle elevene ha en samtale med kontaktlæreren sin. Kontaktlæreren vil dele ut invitasjon til samtalen med opplysning om møtetid og -sted sammen med et skjema som viser rammene for denne første samtalen.

For elever som er under 18 år, vil kontaktlæreren i løpet av de første skoleukene i tillegg kontakte elevenes foresatte. Eleven og elevens foresatte vil dessuten bli invitert til en samtale med kontaktlærer og faglærere i løpet av høsten, sannsynligvis lørdag 24. oktober. Skolen vil sende egen invitasjon til møtet.

Hensikten med elevsamtalen og kontakten med de foresatte er:

  • å skape trygghet, åpenhet og tillit mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren/skolen
  • å avklare gjensidige forventninger
  • å bidra til et godt samarbeid mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren
  • å gi eleven og kontaktlæreren mulighet til å drøfte og planlegge tiltak knyttet til elevens skolearbeid

I løpet av uke 3Bilde av flytteesker4 og 35 vil alle nye elever gjennomføre en høreprøve som tester taleoppfatningen under ulike lytteforhold (Iowa-test). Resultatene av testen vil gi skolen viktig informasjon om hvordan vi kan legge undervisningen best mulig til rette for god læring for den enkelte.

PS! Innflytting på hybel skjer samme helg. Tidspunktet må avtales med May Lene Nystrand etter 10. august. Hun kan nås på telefon 47 48 70 22 eller e-post may.lene.nystrand@hlfbriskeby.no.

Kurs for studenter med nedsatt hørsel høsten 2015

Bilde av student med mappe med andre studenter i bakgrunnenSliter du for å høre hva foreleser eller medstudenter sier? Fungerer ikke teleslynga? Bruker du all fritid på studier fordi du ikke får med deg nok på forelesningene? Stamme muskler og stiv nakke?

HLF Briskeby arrangerer kurs for studenter med nedsatt hørsel (talespråkelige). Vi vet at studenter som har nedsatt hørsel kan slite i studiene. Kurset gir deg redskaper til å mestre din studiehverdag og kunnskap om hørselstapets konsekvenser og muligheter.

Les mer om Studentkurs!

Vi inviterer til erfaringskonferansen «God læring med nedsatt hørsel» 29.-30. oktober 2015

Bilde av en undervisningssituasjonTradisjon tro inviterer vi til den årlige erfaringskonferansen på HLF Briskeby. Årets konferanse fokuserer på elever med nedsatt hørsel i videregående skole. På forelesersiden har vi kunnskapsrike fagpersoner og brukere som forfatter og psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim. 

Målgruppe for konferansen er fagpersoner innen hørsel og opplæring, brukerorganisasjoner og nærpersoner.

Mer informasjon og påmelding

Det er over, nok en gang!

Bilde av elever som slapper avStillheten henger i korridorene på Briskeby. En gjenglemt perm ligger ensom og forlatt på et klasserom mens vaktmesteren flytter møbler. Skolerået er over! 

Et nytt kull er uteksaminert og alle elevene bestod sine eksamener. De er klare for veien videre. Vi vinker farvel og står igjen med en liten klump i magen. En klump av stolthet og vemod. Slik er livet på en skole og lærernes lodd. Til høsten venter nye unge og håpefulle, mens fjorårets 1-klassinger nå er blitt erfarne veteraner. Det har vært og det vil alltid være lek, nye venner, drama og romantikk. Mye latter og «å henge» sammen. Læring og mestring er det viktigste og det sentrale, men det å gå på skole er så mye, mye mer enn det. Slik er elevenes lodd.

Når vi gjør opp status for det niogfemtiende skoleåret på Briskeby ser vi at elevene våre har et snitt på sine standpunktkarakterer på 4.0. Det er fantastisk! For oss som jobber her er det nok et bevis på at våre metoder og vår undervisningsfilosofi virker.

Elever med nedsatt hørsel har ulike utfordringer i skolen og da ikke bare med å få med seg det som blir sagt. Blant annet er språk alltid krevende og energibruken for å følge med og å kommunisere skyhøy. Først og fremst er elevene våre unge mennesker lik sine jevnaldrende i det offentlige skolesystemet. I tillegg har de nedsatt hørsel og det legger et ekstra lag, et ekstra nivå med problemstillinger på toppen. Tilrettelagt og tilpasset undervisning er nøkkelordene for å utjevne forholdene og å gi dem en «fighting chance».

Vi ønsker de nye elevene som kommer om et par måneder hjertelig velkommen og de som nå er uteksaminerte all lykke til videre på veien. Vær stolte av dere selv og fokuser på fremtiden. Husk, veien blir til mens man går, men det er lurt å ta med et kart likevel. 

HLF sitt landsmøte og Briskeby sin fremtid

Bilde av Rektor Berit Tollefsen ved skolen og daglig leder Inge bossen Thorsen ved RUT
Det er ikke bare alvor på et landsmøte i HLF. Briskeby sine representanter, virksomhetslederne Berit og Inge, stiller jovialt opp på støyparaden.

Vår eierorganisasjon, HLF, har i helgen (12.-14.05) avholdt sitt landsmøte i Molde. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og finner sted hvert tredje år. For alle i organisasjonen er dette en viktig «happening», blant annet fordi en ny handlingsplan hamres ut. Handlingsplanen skisserer opp viktige prinsipper for arbeidet de neste tre årene og definerer de store linjene. Dette gjelder også for HLF Briskeby. Det er organisasjonsdemokratiet og snart 60 000 medlemmer som avgjør hvor veien videre går for senteret. Vår oppgave er å oppfylle de målsetningene landsmøtet har gitt oss. 

Briskeby sine representanter på landsmøtet kan melde at vår eier har et langsiktig perspektiv med klare visjoner. Det har vært en svært positiv utvikling i begge senterets virksomheter de siste årene. Det er resultatet av godt arbeid i mange ledd. Dette er også i stor grad grunnlaget for fremtidsplanene. Det handler om stein-på-stein, om kompetansebygging og å gi et enda bredere og bedre tilbud til brukerne. Briskeby er unikt og senterets posisjon som en hørselsfaglig og pedagogisk bauta skal ytterligere befestes.

Forbundsleder Morten Buan snakker ofte om å «spille hverandre sterke» og det er et meget godt språklig bilde som passer mange nivåer i HLF-organisasjonen, også Briskeby. De ulike faggruppenes samspill, høy grad av brukermedvirkning og entusiastisk støtte fra eierorganisasjonen spiller oss sterke! 

Fortiden vender tilbake!

Scannet forside Hørselvernet 6/7 1985Vi på Briskeby er ofte fokusert på fremtiden. Hvordan vi kan gjøre senteret og tilbudet vårt bedre. Hvordan vi kan nå og hjelpe enda flere mennesker. Våre elever og kursdeltakere kommer i «generasjoner», de er innom en kort stund og de går, som de skal, videre i livet. En utdanningsinstitusjon er av natur dynamisk og i endring, det er alltid neste kull og neste eksamen.

Likevel blir vi til tider minnet om at vi har mye historie i ryggen. Et slikt tilfelle var når vi snublet over et gammelt tidskrift. Det moderne fagbladet som vår eierorganisasjon HLF gir ut heter «Din Hørsel», men det har selvfølgelig forgjengere. HLF har eksistert siden 1947 og har skiftet navn og drakt noen ganger på disse årene. 

På midten av 80-tallet het organisasjonen «Norsk Forbund for Hørselshemmede» og ga ut tidskriftet «Hørselvernet». På den tiden delte faktisk HLF og Briskeby lokaler i Eilert Sunds gate på Briskeby. 

Denne høsten i 1985 var det Stortingsvalg og en stor del av dette nummeret av «Hørselvernet» er viet til valget. For de av oss som sliter litt med å hoste opp valgstatistikk fra 30 år tilbake så fortsatte Kåre Willochs Høyre-regjering etter valget for så å bli felt et FrP i vippeposisjon året etter. Gro Harlem Brundtland overtok og innledet sin andre regjeringsperiode. 

Tilbake til Briskeby. Det er en tradisjon på Briskeby at elever har en studietur til England og det er det som er ekstra morsomt med dette nummeret av «Hørselvernet». Vi fant nemlig en rapport fra en slik studietur til England. Det er tydelig at klær og mote har endret seg litt på disse årene. Trykkekvaliteten på selve tidsskriftet når nok ikke helt opp til moderne standarder heller.

Vi tror vi kjenner igjen en av lærerne som var med på denne turen, Aud Eli Thjømøe, men det blir fort vanskelig så mange år etterpå. Om elevene veit eller kan vi lite si, men det er sannsynligvis de der ute som drar kjensel på flere av dem (eller seg selv). 

Vi har scannet artikkelen. Klikk og bla for et flashback!

Vår nye Hovedbrosjyre er lansert

Coveret til hovedbrosjyrenNy hovedbrosjyre for senteret er nå trykket opp og lansert. Brosjyren erstatter den gamle brosjyren fra 2012 og inneholder informasjon om hele vårt tilbud for elever med nedsatt hørsel i VGS, studenter og voksne hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Ønsker du papirutgave av brosjyren kan du kontakte oss. Brosjyren er også tilgjengelig på nett i utskriftsvennlig .pdf-format.