CI-mestringskurs

Påmelding og kurskalender

cikursillustrasjonBriskeby tilbyr to ulike kurs for CI-opererte og kommende CI-brukere: «kurs for deg som venter på CI-operasjon» og «kurs for deg som har hatt CI en stund». 

Snarveier
CI-kurs: Mens vi venter| CI-kurs: For deg som har hatt CI en stund

Kurs for deg som venter på CI-operasjon

I samarbeid med Rikshospitalet holder HLF Briskeby as to dagers tilpasningskurs for døvblitte / sterkt tunghørte pasienter som venter på CI-operasjon.

På kurset får du kunnskap som gjør deg tryggere på hva som skjer på Rikshospitalet før, under og etter CI-operasjonen. Du møter fagfolk som forklarer mer om den spennende lærings- og mestringsprosessen du går inn i som ny CI-bruker. De veileder om utfordringer du vil møte underveis, og hvordan du kan trene på egen hånd for å lære å høre best mulig med CI.

Du vil ha god nytte av å møte andre kursdeltakere som venter på CI. Dere deler tanker og erfaringer, og kan knytte kontakt som dere får glede av i lang tid framover. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lære å tolke det nye lydbildet og oppnå bedre taleforståelse og kommunikasjon.

Noen temaer på kurset:

• Forventninger og utfordringer med CI
• Hva skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen?
• Hvordan lære å høre med CI?
• Bedre selvtillit og kommunikasjon med balansetrening

Når du har brukt CI et halvt års tid har du mulighet til å melde deg på et videregående kurs for de som har hatt CI en stund. Her drøfter dere erfaringer fra hverdagen med CI, trener på vanskelige kommunikasjonssituasjoner og på å styrke tilliten til deg selv og din CI-hørsel.

Kurs for deg som har hatt CI en stundBilde av en ung mann med CI

Ønsker du å få bedre nytte av din CI-hørsel i hverdagen?

Det er en stor utfordring å delta på like fot med andre i samtalesituasjoner med mange mennesker, mye prat og høy støyfaktor. På dette CI-kurset vil vi drøfte og trene på strategier og verktøy du kan bruke i sosiale situasjoner du sliter med å mestre – på jobben, hjemme og ute blant venner og fremmede.

Målet er at du skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din kompetanse til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som kompliserte og krevende.

Aktuelle temaer:

• Slitsomme kommunikasjonssituasjoner og verktøy og strategier for å mestre dem
• Hvordan tankemønsteret påvirker kommunikasjonen og vårt valg av mestringsstrategier
• Hvordan tankene setter seg i kroppen – vi øver opp kroppsbevisstheten
• Balansetrening som gjør kommunikasjonen lettere og bedre

Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og kjøres daglig med bil tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- (2016) per kursdøgn.

Påmelding og kurskalender

For mer informasjon, kontakt:
E-post: kurs@hlfbriskeby.no