Vi inviterer til fagdag i anledning vårt 60 årsjubileum

Bilde av elever ved Briskeby skole og teksten like muligheter for alle

Briskeby videregående skole as er en del av HLF Briskeby kompetansesenter as som tilbyr videregående opplæring, kurs, rehabiliterings- og rådgivningstjenester for hørselshemmede. Senteret eies av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og samarbeider blant annet med NAV, Statped, Utdanningsdirektoratet og Helse Sør-Øst.

Skoledelen av virksomheten ble grunnlagt i 1956. Skolen er unik i Norden med sin talespråklige undervisningsfilosofi og tilrettelagte undervisning. I 60 år har vi gitt elever med nedsatt hørsel muligheten og redskapene til å mestre livet. De glimrende faglige resultatene har i alle år vist at tilrettelagt undervisning gir elevene muligheten til å utnytte sitt potensiale.

Rehabiliteringsdelen har vokst frem de siste 25 år og gir i dag et enestående tilbud til voksne med ulike hørselsrelaterte diagnoser og livssituasjoner.

Det er derfor med stor glede vi inviterer til fagdag som en del av jubileumsmarkeringen!

Lørdag 17. september 2016.

Fagdag
kl. 12:00-15:00
Våre lokaler i Lier
Ringeriksveien 77
3402 LIER

Kontakt – for spørsmål eller andre henvendelser

Telefon: 32 22 65 00 / e-post: jubileum@hlfbriskeby.no

PS! Mer informasjon/program fagdag kommer!

Påmeldingsfrist: PÅMELDING ER NÅ STENGT!