Tilbud til voksne

kurssticky

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as leverer kurs, rehabiliterings- og rådgivningstjenester i samarbeid med NAV, Helse Sør-Øst og Statped.

Hurtiglenker
Rehabilitering & Innsøking NAV-Kurskalender & Påmelding

Oversikt: tilbud til voksne

RehabiliteringTilpasnings-/mestringskursRådgivningstjenester

Rehabiliteringstilbud for mennesker i samarbeid med Spesialisthelsetjenesten. Krever innsøking gjennom lege eller spesialist.

Kurstilbud for ulike diagnoser og livssituasjoner i samarbeid med NAV. Direkte påmelding.

Rådgivningstjenester for elever i videregående opplæring i samarbeid med STATPED. Som en del dette tilbudet tilbyr vi også kurs til elever og lærere i videregående opplæring.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller om du har konkrete henvendelser.

Praktisk informasjon for HSØ-rehabilitering

Innsøking og skjemaer

Kurssted
HLF Briskeby i Lier. Lokalene er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk.

Varighet
• Dagtilbud
• Gruppetilbud med individuelt forløp (tinnitus/meniere)
• Oppholdslengde, 2+1 uke (9-15, fire dager i uken)

Egenandel
Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. I februar 2017 er denne på kr 138,- per dag. 

Praktisk informasjon for tilpasningskurs

Påmelding og kurskalender

Kurssted
HLF Briskeby i Lier. Lokalene er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk. Kursdeltakere overnatter på hotell i Drammen og blir busset mellom hotell og kurssted.

Varighet
Kursene består av tre samlinger hver på tre dager, utenom CI-kurs som består av to samlinger.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- (2016) per kursdøgn.

 

I tillegg tilbyr vi kurs rettet mot pedagogisk personell, helsepersonell og andre på bestilling (kontakt oss).