NMT

Norsk med tegnstøtte/tegn til tale er en kommunikasjonsmetode som visualiserer talen. Vi kommuniserer med vanlig norsk talespråk, og tar i bruk mimikk og kroppsspråk for å understreke innholdet. I tillegg brukes tegn fra døves tegnspråk. Det er bare de mest meningsbærende ordene vi setter tegn til. Mimikken gir samtalepartneren viktig tilleggsinformasjon om innholdet i det som sies (om jeg er sint, glad, spør om noe osv).

Det er viktig å holde NMT og døves tegnspråk adskilt. Døves tegnspråk er et selvstendig språk som skiller seg fra norsk talespråk i oppbygning, grammatikk og kultur. Når døve kommuniserer bruker de tegn og mimikk/kroppsspråk, mens stemmebruken kuttes helt ut. I NMT er det viktigste talen, mens mimikk/kroppsbruk og tegn synliggjør det som sies.

Målgruppen for NMT er stor, men fellesnevneren er at de har norsk talespråk som sitt morsmål. I denne gruppen finner vi hørselshemmede, og språk – og kommunikasjonshemmede (autister, Downs syndrom, personer som er multifunksjonshemmede).

For hørselshemmede betyr bruk av NMT at det blir lettere å oppfatte hva folk sier. De kan bruke sin hørselsrest sammen med synet, for å tolke hva som blir sagt. Når det gjelder gruppen språk – og kommunikasjonshemmede viser erfaring at bruk av NMT øker begrepsforståelsen. Ved å bruke NMT gir vi personen flere ”forståelsesknagger” (høre ordet uttalt, se tegnet og se sinnsstemningen i mimikk/kroppsspråk).

Briskeby har erfaring i å holde både grunnkurs og oppfølgingskurs i NMT for voksne og har utviklet eget materiell til kursene.

For mer informasjon, kontakt:
Berit Skogli Wiik
Tlf.: 32 22 65 00/34
E-post: kurs@hlfbriskeby.no