Snarveier
Målsetningen | Bakgrunn | Aktiviteter våren 2014

PS! Se omtale av “Brått Voksen” i Din Hørsel 2/2012, medlemsbladet til HLF (.pdf).

Brått voksen ble etablert våren 2012 og er et prosjekt som varer til og med høstsemesteret 2014. En flott gjeng studenter ble rekruttert inn i prosjektet i 2012, og noen ble med også i 2013. Dersom du har nedsatt hørsel og er i høyere utdanning eller søker høyere utdanning i 2014, ikke nøl med å ta kontakt med oss briskeby@hlfbriskeby.no. Selv om vi nå er i prosjektets siste år, og vi for lengst har rekruttert deltakere som vi følger over tid, vil vi gjerne bistå deg med saker relatert til din studiesituasjon.

Da du var yngre hadde du kanskje foreldre og audiopedagoger som sørget for tilretteleggingen din på skolen. Nå som student må du ta initiativ til alt selv. Selv om hørselshemmede studenter ofte opplever mange av de samme utfordringene, vet vi at din situasjon likevel er unik for bare deg. Kanskje hovedutfordringen din akkurat nå er at du neppe får bestått modulen i metode og statistikk fordi foreleseren mumler ned i manuset sitt.

Gjennom ExtraStiftelsen har vi fått prosjektmidler til å følge opp en gruppe studenter så de kommer i mål med utdanningen sin og overgangen til arbeidsliv. I prosjektet ønsker vi å hjelpe deg til å gjennomføre studiene på dine egne premisser. Om det er modulen i metode og statistikk som er problemet skaffer vi deg faglig hjelp med den. Om du ønsker bistand med å få på plass tilrettelegging på studiestedet hjelper vi med det. Likevel tror vi også at du kanskje må jobbe litt med dine egne strategier som hørselshemmet for å lykkes i studie- og arbeidsliv. Vi vil utfordre deg, men samtidig er det du som vet best hva som hindrer deg i å få gjennomført utdanningen din.

Vi kommer ut til deg på studiestedet ditt der du er. Det er du som bestemmer hva vi kan bidra med og hvordan, men vi vil diskutere ulike muligheter med deg. I tillegg arrangerer vi noen samlinger for deltakerne for å bygge nettverk, men du forplikter deg ikke til å delta på disse arrangementene ved å bli med i prosjektet. Vi vet at behovene er forskjellige. Noen har allerede andre hørselshemmede studenter i nettverket sitt, mens andre ikke har det og ønsker å knytte kontakter med andre i samme situasjon.

Vi lager et individuelt opplegg for hver enkelt av deltakerne.

Hvem kan delta?
Alle hørselshemmede studenter

ExtraStiftelsen dekker alle kostnader. Det er gratis å delta i prosjektet og alle tilbud gitt gjennom prosjektet er gratis. Reise og opphold på samlinger og utenlandstur er også gratis for deltakerne.

Hva er målsetningen med prosjektet?
Å bidra til at du lykkes med studier og overgang til yrkeslivet er vår hovedmålsetning. Dessuten vil vi bruke erfaringene vi får gjennom prosjektet til å utvikle ny kunnskap om tiltak mot frafall fra høyere utdanning for hørselshemmede studenter, og å spre denne kunnskapen.

Hvorfor har vi startet prosjektet?
Briskeby har mange års erfaring med hørselstilrettelegging både på videregående skoler og for voksne i arbeidslivet. Særlig gjennom kursrekken Behold jobben har vi opparbeidet oss mye kompetanse om arbeidslivets utfordringer for hørselshemmede. Vi mener mye av denne kompetansen kan overføres til hørselshemmede studenters hverdag. Dessuten har vi et nett av samarbeidspartnere innenfor universitets- og høgskolesektoren, nav og andre som også vil bidra inn i prosjektet.

Aktiviteter våren 2014

- fortsette å etablere og evaluere tilretteleggingstiltak på studiestedet til den enkelte.
- overgang til yrkeslivet
- faglig-sosial samling på Kielbåten lør.8- man. 10. mars. Program

 Ikke nøl med å ta kontakt om du vil vite mer om oss eller ønsker å delta i “Brått voksen”!  Send en mail til briskeby@hlfbriskeby.no merket “Brått Voksen”