Brått voksen

PS! Se omtale av “Brått Voksen” i Din Hørsel 2/2012, medlemsbladet til HLF (.pdf).

Brått voksen ble etablert våren 2012 og er et prosjekt som varer til og med høstsemesteret 2014. En flott gjeng studenter ble rekruttert inn i prosjektet i 2012, og noen ble med også i 2013. Dersom du har nedsatt hørsel og er i høyere utdanning, ikke nøl med å ta kontakt med oss briskeby@hlfbriskeby.no. Selv om vi nå er i prosjektets siste år, og vi for lengst har rekruttert deltakere som vi følger over tid, vil vi gjerne bistå deg med saker relatert til din studiesituasjon.

Da du var yngre hadde du kanskje foreldre og audiopedagoger som sørget for tilretteleggingen din på skolen. Nå som student må du ta initiativ til alt selv. Selv om hørselshemmede studenter ofte opplever mange av de samme utfordringene, vet vi at din situasjon likevel er unik for bare deg. Brått voksen sitt hovedfokus er derfor individuelle tiltak tilpasset dine utfordringer.

Gjennom ExtraStiftelsen har vi fått prosjektmidler til å følge opp en gruppe studenter. I løpet av prosjektperioden har vi foretatt en rekke besøk hos deltakerne våre ute på universiteter og høgskoler, vi har iverksatt ulike tiltak, deltatt på mange møter med tilretteleggingstjenestene og vi har gjennomført 5 helgesamlinger for deltakerne.

Aktiviteter høsten 2014

Høstsemesteret 2014 har vi hovedfokus på å analysere erfaringene vi har gjort oss i prosjektperioden, og å videreformidle denne kunnskapen til både studentene selv og til ulike fagmiljøer.

Arrangementer:

– Ungdomskonferansen 2014, 31.okt.-2.nov., om høgere utdanning og arbeidsliv, i samarbeid med HLF. Program

– Konferanse for tilretteleggere i høgere utdanning, 18. nov. Program

 Ikke nøl med å ta kontakt om du vil vite mer om oss eller ønsker å delta i “Brått voksen”!  Send en mail til briskeby@hlfbriskeby.no merket “Brått Voksen”