Tinnitusmestring

Påmelding og kurskalender

Kurs for deg som har plagsom tinnitus / øresus.

tinnitusHLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede unge, voksne og eldre. Kurset går over 3 x 3 dager, dvs. 9 dager fordelt over 6 – 8 mnd.

På kurset lærer du om muligheter du selv har til å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til. Gjennom å dele erfaringer med andre i samme situasjon, får du verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Du får hjelp til å skyve tinnitus lengre bak i oppmerksomheten, slik at den gradvis slutter å ta så stor plass.

Temaer på kurset

  • Hvorfor tinnitus oppstår
  • Hvordan bli kvitt tinnitus plager
  • Stressmestring, avspenning og balansetrening
  • Hvordan hjernen bearbeider og tolker lyd
  • Mestringsstrategier og endring av tankemønstre

Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og kjøres daglig med bil tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- (2016) per kursdøgn.

Påmelding og kurskalender

For mer informasjon, kontakt:
Karine Abrahamsen
Tlf.: 48 95 45 54
E-post: kurs@hlfbriskeby.no