HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

HLF Briskebykonferansen 2018: Hørsel hele livet

Årets konferanse i HLF Briskeby-regi setter fokuset på eldre med nedsatt hørsel. Den niende konferansen i vår regi tegner til å bli et spennende og innholdsrikt arrangement. Tradisjon tro sparkes konferansen i gang i slutten av oktober. I år på KS Agenda Møtesenter sentralt i Oslo. Les mer

Fagdag 21. juni

I samband med HLFs Landsmøte 2018 arrangeres det fagdag på HLF Briskeby 21. juni. 

Deltakerne deles inn i to grupper, som i tur og orden deltar på opplegg i regi av Briskeby videregående skole (vgs) og HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). Dette skjer kl. 10-12 og 15 17. Tiden mellom disse oppleggene, brukes til lunsj kl. 12-13 med påfølgende tema-stasjoner kl. 13-15, hvor det er mulig å velge fritt mellom aktuelle emner.

Fortsett å lese «Fagdag 21. juni»

Malawi-lærere på plass!

Like sikkert som at sesongene skifter, så får vi nye Malawi-lærere på hospitering! Dette mangeårige og vellykkede prosjektet ruller videre. Vi har nylig sagt farvel til «2017-kullet» og nå velkommen til Danwick og Willie som skal være hos oss et års tid. Vi håper karene ikke har fått et altfor ublidt møte med Norge med tanke på den snørike og kalde vinteren vi har hatt.

Hilsen fra en gammel elev

Bilde av Jerry med fagbrevElevene på Briskeby er her noen få, flyktige år. Vi som jobber her rekker å bli kjent med og gla i dem, før de forsvinner videre på livets vei. Slik skal og bør det være! Men, det hender jo at gamle lærerhjerter opplever litt vemod. Desto hyggeligere er det når tidligere elever tar kontakt og forteller om hvordan det går med dem. Jerry har oppnådd ett av sine mål – fagbrev i logistikkfaget. Han ferdig utdannet logistikkoperatør og er dermed klar for yrkeslivet. Hurra! Vi gratulerer så mye, ønsker lykke til videre og takker for at han ønsker å dele det med oss!

VÅRT TILBUD