60-års jubileum – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

60-års jubileum

Bilde av elever ved Briskeby skole og teksten like muligheter for alle

Briskeby videregående skole as er en del av HLF Briskeby kompetansesenter as som tilbyr videregående opplæring, kurs, rehabiliterings- og rådgivningstjenester for hørselshemmede. Senteret eies av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og samarbeider blant annet med NAV, Statped, Utdanningsdirektoratet og Helse Sør-Øst.

Skoledelen av virksomheten ble grunnlagt i 1956. Skolen er unik i Norden med sin talespråklige undervisningsfilosofi og tilrettelagte undervisning. I 60 år har vi gitt elever med nedsatt hørsel muligheten og redskapene til å mestre livet. De glimrende faglige resultatene har i alle år vist at tilrettelagt undervisning gir elevene muligheten til å utnytte sitt potensiale.

Rehabiliteringsdelen har vokst frem de siste 25 år og gir i dag et enestående tilbud til voksne med ulike hørselsrelaterte diagnoser og livssituasjoner.

Det er derfor med stor glede og mye stolthet vi inviterer til åpen dag for alle interesserte og festmiddag for tidligere elever og spesielt inviterte!

Lørdag 17. september 2016.

Åpen dag
kl. 12:00-15:00

Politikere fra fylket/kommunen.
Elever og personalet bidrar til stands, forestillinger m.m.
Det blir mulighet til å se på lokalene våre og få innsikt i
det store tilbudet vårt til både ungdom og voksne. 
I tillegg vil gamle kjente være til stede.
Enkel servering.

Våre lokaler i Lier
Ringeriksveien 77
3402 LIER

Festmiddag
Fra kl. 18:30
På hotell
Scandic Park Drammen
Gamle Kirkeplass 3
3019 Drammen

Transport fra Drammen til Lier?
Buss nr. 63 fra Drammen busstasjon, rett ved jernbanestasjonen, eller fra Brakerøya til stoppested «Linnesvollen». Ruter.no for rutetider.

Kontakt – for spørsmål eller andre henvendelser

Telefon: 32 22 65 00 / e-post: jubileum@hlfbriskeby.no

Påmeldingsfrist: PÅMELDING ER NÅ STENGT!

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD