HLF Briskebykonferansen 2018: Hørsel hele livet

Årets konferanse i HLF Briskeby-regi setter fokuset på eldre med nedsatt hørsel. Den niende konferansen i vår regi tegner til å bli et spennende og innholdsrikt arrangement. Tradisjon tro sparkes konferansen i gang i slutten av oktober. I år på KS Agenda Møtesenter sentralt i Oslo. Les mer