Balansekurs – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Balansekurs

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Bedre balanse kan gjøre det lettere å mestre dine hørselsutfordringer! 
Dette er et kurstilbud for personer med hørselsrelaterte utfordringer som også har balanseproblematikk.

Vår erfaring er at personer med hørselsrelaterte utfordringer ofte sliter med balanseproblematikk og svimmelhet. Dette fører ofte til en stressreaksjon, muskelspenninger, redusert livskvalitet og nedstemthet.

Dette kurset vil gi deltagerne en teoretisk innføring og kroppslig erfaring innen denne tematikken. Dette kan være viktig for mestring.

Gjennom kunnskap, instruksjon i egentrening og andre mestringsstrategier vil den enkelte bedre kunne forstå sin situasjon. Bedre balanse kan føre til reduserte muskelspenninger. Ved å styrke balansen kan kroppslige ressurser frigjøres til kommunikasjon. Kursets fokus er hvordan deltakerne kan ta i bruk egne ressurser for å oppnå bedring både fysisk og psykisk.

Temaer på kurset

  • Balansens betydning
  • Balansetrening
  • Nevrofysiologi, kognitive mestringsstrategier
  • Kroppsbevissthet og stressmestring
  • Avspenningsøvelser og andre øvelser

Kurset består av to samlinger, hver på tre dager.

Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Sentralbord32 22 65 00

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD