Bli Elev? – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Bli Elev?

Fagtilbud Søke Besøke?

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Bilde av Fredrik Sagen og et sitat om Briskeby vgs
Er Briskeby en «vanlig» skole?
Briskeby videregående skole er en friskole som som tilbyr tilrettelagt opplæring til elever med nedsatt hørsel. Skolen er eid av en ideell organisasjon (HLF), men skolepengene dekkes av det offentlige, og læreplanen er den samme som på andre videregående skoler. Det som skiller Briskeby fra en hvilken som helst annen videregående skole, er blant annet at søker må ha nedsatt hørsel og at undervisningen er spesielt tilrettelagt med hørselsteknisk utstyr og små klasser.

Fagtilbud
Skolen tilbyr disse programområdene:

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM:

Studiespesialiserende Vg1
Realfag Vg2 og Vg3
Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 og Vg3
Påbygging til generell studiekompetanse Vg3
Påbyggning til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse Vg4
 UTDANNINGSTIPS!

Vi har hatt gode erfaringer med studieforberedende utdanningsprogram for elever med nedsatt hørsel i mange år. Disse programområdene gir stor valgfrihet i forhold til fremtidig utdanning og yrkesvalg ettersom generell studiekompetanse kvalifiserer til de fleste fag og linjer på høyskole og universitet. En stor fordel med studieforberedende er at det også gir et par år ekstra til å tenke og utvikle seg før man sikter seg inn på et endelig utdanningsløp. I tillegg kan studieforberedende lede til yrker som for mange oppleves som mer hørselsvennlige med mindre støyende arbeidsmiljø. Ulempen med studieforberedende er at det kan oppleves som starten på et langt utdanningsløp og inneholder mye teori. Men, på Briskeby får du den best tenkelige oppfølgingen og har svært gode sjanser til å gjennomføre på best mulig måte.

YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM:

Helse- og oppvekstfag, Vg1
Service og samferdsel, Vg1
Salg, service og sikkerhet, Vg2
Barne- og ungdomsarbeiderfag, Vg2
Helsearbeiderfag, Vg2
 UTDANNINGSTIPS!

Yrkesforberende utdanningsprogram er et område i sterk vekst hos oss. Mange ønsker en utdanning som raskt gjør en kvalifisert til jobb og det er den store styrken til yrkesforberedende. Er man sikker på hva man vil gjøre i livet kan derfor yrkesforberedende være et smart valg. Ulempen er at man må foreta valget tidlig og det kan være krevende å senere eventuelt ta påbygg for å få generell studiekompetanse. Arbeidsmiljøene man møter kan også være utfordrende for mennesker med nedsatt hørsel grunnet støy. 

I tillegg samarbeider Briskeby med nærliggende skoler om opplæring i andre utdanningsprogram. Elevene tar da fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving) på Briskeby og programfagene på samarbeidsskolene.

Søke
Briskeby ligger i Buskerud fylke. Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Det med forbehold om at vi har ledige plasser på programområdet du ønsker. 

Du søker skoleplass på eget søknadsskjema, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen du går på. Søknaden skal inneholde audiogram, for å dokumentere hørselstapet ditt, en vurdering av ditt behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud og vitnemål/kompetansebevis dokumentasjon på tidligere fullført skolegang.

Søknadsskjema (.pdf) Inntaksreglement (.pdf)

PS! Søknad må sendes på papir.

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål må du gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.

Hospitering
Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Det er stengt for kommentarer.

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD