Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Bli Elev?

Fagtilbud Søke Besøke?

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Bilde av Fredrik Sagen og et sitat om Briskeby vgs
Er Briskeby en «vanlig» skole?
Briskeby er i praksis en vanlig videregående skole, selv om skolen er en «friskole». Skolen er eid av en ideell organisasjon (HLF), men skolepengene dekkes av det offentlige og læreplanen er den samme som på andre videregående skoler. Det eneste som skiller Briskeby fra en hvilken som helst annen videregående skole, er at søker må ha nedsatt hørsel og at undervisningen er spesielt tilrettelagt med hørselsteknisk utstyr, spesialpedagogiske tiltak og små klasser..

Fagtilbud
Skolen tilbyr opplæring i følgende fellesfag og programfag.

Studieforberedende utdanningsprogram:

Yrkesforberedende utdanningsprogram:

I tillegg samarbeider Briskeby med nærliggende skoler om opplæring i andre utdanningsprogram. Elevene tar da fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving) på Briskeby og programfagene på samarbeidsskolene.

Søke
Briskeby ligger i Buskerud fylke. Søknadsfristen er 1. februar.

Søking til skolen skjer på vanlig måte, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen man går på. Søknaden skal inneholde audiogram, sakkyndig vurdering og karakterutskrift/vitnemål.

Søknadsskjema (.pdf) Inntaksreglement (.pdf)

PS! Søknad må sendes på papir.

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål må du gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.

Hospitering
Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Det er stengt for kommentarer.

VÅRT TILBUD