Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Bli Elev?

Fagtilbud Søke Besøke?

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Bilde av Fredrik Sagen og et sitat om Briskeby vgs
Er Briskeby en «vanlig» skole?
Briskeby er i praksis en vanlig videregående skole, selv om skolen er en «friskole». Skolen er eid av en ideell organisasjon (HLF), men skolepengene dekkes av det offentlige og læreplanen er den samme som på andre videregående skoler. Det eneste som skiller Briskeby fra en hvilken som helst annen videregående skole, er at søker må ha nedsatt hørsel og at undervisningen er spesielt tilrettelagt med hørselsteknisk utstyr, spesialpedagogiske tiltak og små klasser..

Fagtilbud
Skolen tilbyr opplæring i følgende fellesfag og programfag.

Studiespesialiserende utdanningsprogram:

Utdanningstips!

Vi har hatt gode erfaringer med studieforberedende utdanningsprogram for elever med nedsatt hørsel i mange år. Disse programområdene gir stor valgfrihet i forhold til fremtidig utdanning og yrkesvalg ettersom generell studiekompetanse kvalifiserer til de fleste fag og linjer på høyskole og universitet. En stor fordel med studieforberedende er at det også gir et par år ekstra til å tenke og utvikle seg før man sikter seg inn på et endelig utdanningsløp. I tillegg kan studieforberedende lede til yrker som for mange oppleves som mer hørselsvennlige med mindre støyende arbeidsmiljø. Ulempen med studieforberedende er at det kan oppleves som starten på et langt utdanningsløp og inneholder mye teori. Men, på Briskeby får du den best tenkelige oppfølgingen og har svært gode sjanser til å gjennomføre på best mulig måte.

Yrkesforberedende utdanningsprogram:

Utdanningstips!

Yrkesforberende utdanningsprogram er et område i sterk vekst hos oss. Mange ønsker en utdanning som raskt gjør en kvalifisert til jobb og det er den store styrken til yrkesforberedende. Er man sikker på hva man vil gjøre i livet kan derfor yrkesforberedende være et smart valg. Ulempen er at man må foreta valget tidlig og det kan være krevende å senere eventuelt ta påbygg for å få generell studiekompetanse. Arbeidsmiljøene man møter kan også være utfordrende for mennesker med nedsatt hørsel grunnet støy. 

I tillegg samarbeider Briskeby med nærliggende skoler om opplæring i andre utdanningsprogram. Elevene tar da fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving) på Briskeby og programfagene på samarbeidsskolene.

Søke
Briskeby ligger i Buskerud fylke. Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Det med forbehold om at vi har ledige plasser på programområdet du ønsker. 

Søking til skolen skjer på eget søknadsskjema, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen man går på. Søknaden skal inneholde audiogram, sakkyndig vurdering og karakterutskrift/vitnemål.

Søknadsskjema (.pdf) Inntaksreglement (.pdf)

PS! Søknad må sendes på papir.

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål må du gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.

Hospitering
Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Det er stengt for kommentarer.

VÅRT TILBUD