Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

HLF Briskebykonferansen 2017

Vi vil på årets konferanse belyse hvordan hørselstap hos barn og unge påvirker deres psykiske helse.

Hvilken betydning har nedsatt hørsel for barn og unges oppvekstvilkår? Nedsatt hørsel er en usynlig funksjonsnedsettelse som alt for ofte oversees. Mange unge holder sitt hørselstap skjult. Vi har hørt historier om mobbing og utenforskap. Hvordan har de det på skolen, på fritiden, med venner og med seg selv? Vi trekker inn erfaringer fra de unge selv, fagmiljøer og forskning. Hva er viktig å fokusere på? Hvordan kan nærpersoner, fagmiljøer og skoler legge til rette for å gjøre hverdagen enklere for denne gruppen?

Vi ønsker velkommen til spennende fagdager for alle som er i kontakt med hørselshemmede barn og unge.

Påmelding Praktisk info Pris Program (.pdf)

Tema

 • Brukerstemmene: hva sier de unge selv, lærerne og foreldre?
 • Hva sier forskning om situasjonen til unge med nedsatt hørsel?
 • Praktiske erfaringer fra fagfeltet

Program
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og professor Patrick Kermit kommer, i tillegg til viktige brukerstemmer og foreldre – og lærerstemmer. Stortingsrepresentant og Venstre-leder Trine Skei Grande vil også holde en innledning. Temaet videre blir belyst av sentrale faginstanser, det offentlige Norge og brukerorganisasjonen HLF.

Praktisk informasjon

 • Konferansen avholdes på Scandic Helsfyr hotell i Oslo
 • Konferanselokalet er tilrettelagt for hørselshemmede og arrangementet vil bli skrivetolket
 • Konferansen starter torsdag 26.10 kl 10:00 (registrering fra kl 09:00). Konferansen avsluttes fredag 27.10 ca kl 15:00.
 • Deltaker må selv bestille hotell/opphold og betaling ordnes mellom deltaker og hotellet (belastes ikke faktura for kursavgift). 10% avslag på rom m/frokost.
 • Ved bestilling av hotell/opphold, oppgi at du skal delta på HLF Briskebys erfaringskonferanse 26-27. oktober.

Tlf: 22 92 22 00.
E-post: helsfyr@scandichotels.com
Bookingnr: D000004481.

Pris

 • Fagpersoner: kr 2400.
 • Nærpersoner og HLF-medlemmer: kr 2000.
 • Studenter: kr 1100,-.

Konferanseavgiftens dekker lunsj begge dager. Betaling vil skje ved tilsendt faktura fra HLF Briskeby

Kontakt/spørsmål
E-post eller Johanne Fossen på telefon: 47 97 75 56 (ikke SMS).

 

Påmelding
Påmeldingen er nå stengt. Fristen var 26. september. Det kan imidlertid være ledige restplasser. Ta gjerne kontakt med Johanne Fossen.

 

Takk til våre utstillere!
Statped logo HLF Briskebykonferansen 2017  
VÅRT TILBUD