HLF Briskebykonferansen 2017

Illustrasjon Briskebykonferansen 2017

Vi vil på årets konferanse belyse hvordan hørselstap hos barn og unge påvirker deres psykiske helse.

Hvilken betydning har nedsatt hørsel for barn og unges oppvekstvilkår? Nedsatt hørsel er en usynlig funksjonsnedsettelse som alt for ofte oversees. Mange unge holder sitt hørselstap skjult. Vi har hørt historier om mobbing og utenforskap. Hvordan har de det på skolen, på fritiden, med venner og med seg selv? Vi trekker inn erfaringer fra de unge selv, fagmiljøer og forskning. Hva er viktig å fokusere på? Hvordan kan nærpersoner, fagmiljøer og skoler legge til rette for å gjøre hverdagen enklere for denne gruppen?

Vi ønsker velkommen til spennende fagdager for alle som er i kontakt med hørselshemmede barn og unge.

Påmelding Praktisk informasjon Pris Detaljert program (.pdf – kommer!)

 

Tema

 • De unges egne historier
 • HLFs kartlegging av elever med nedsatt hørsel i grunnskolen
 • Kunnskap og erfaringer fra fagpersoner
 • Hvilke tiltak kan gjøre hverdagen enklere for barn og unge?

Program
Detaljert program kommer. Vi kan røpe at Geir Lippestad kommer, i tillegg til professor Patric Kermit, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, mobbeombudet i Buskerud og naturligvis hørselshemmede unge som forteller sine historier. Programmet er under utarbeidelse, og legges på nettsiden straks det er klart.

Praktisk informasjon

 • Konferansen avholdes på Scandic Helsfyr hotell i Oslo
 • Konferanselokalet er tilrettelagt for hørselshemmede og arrangementet vil bli skrivetolket
 • Konferansen starter torsdag 26.10 kl 10:00 (registrering fra kl 09:00). Konferansen avsluttes fredag 27.10 ca kl 15:00.
 • Deltaker må selv bestille hotell/opphold og betaling ordnes mellom deltaker og hotellet (belastes ikke faktura for kursavgift). 10% avslag på rom m/frokost. 
 • Ved bestilling av hotell/opphold, oppgi at du skal delta på HLF Briskebys erfaringskonferanse 26-27. oktober. Tlf: 22 92 22 00. E-post: helsfyr@scandichotels.com. Bookingnr: D000004481

Pris

 • Fagpersoner: kr 2400. «Early bird» kr 2100,- innen 15. august.
 • Nærpersoner og tillitsvalgte i HLF: kr 2000. «Early bird» kr 1800 innen 15. august.
 • Studenter: kr 1100,-.

Konferanseavgiftens dekker lunsj begge dager. Betaling vil skje ved tilsendt faktura fra HLF Briskeby.

Kontakt/spørsmål
E-post: erfaringskonferanse@hlfbriskeby.no eller Johanne Fossen, telefon: 47 97 75 56 (ikke SMS).

Påmelding
Påmeldingsfristen er 15. september!

Erfaringskonferansepåmelding 2017
(Ola Nordmanns vei 123b)
(1234 NORDMANNLIA)
(ola.nordmann@norge.no)
(12 34 56 78)

FAKTURAOPPLYSNINGER
NB! Påmelding er ikke gyldig før konferanseavgift er betalt.

(Ola Nordmanns vei 123b)
(1234 NORDMANNLIA)
(ola.nordmann@norge.no)Sending