Brukerutvalget – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Brukerutvalget

Briskeby brukerutvalg er sammensatt av representanter fra HLFs diagnose- og livssituasjonsutvalg – CI, Døvblitt, Tinnitus, Meniere, Foreldre og Barn, Arbeidslivsutvalget og HLFU. I tillegg deltar representanter for HLF Briskeby.

Utvalget skal konsentrere seg om HLF Briskeby sine kjerneområder som er videregående skole og rehabilitering av voksne hørselshemmede hvor fokus på yrkesdeltakelse står sentralt. Utvalget skal bidra til at brukerperspektiv får en sentral plass i utformingen av brukertilbudet ved senteret.

Utvalget skal være et rådgivende organ for ledelsen på HLF Briskeby og bidra til at brukernes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. Utvalget skal involveres i saker som angår tilbud til brukerne på HLF Briskeby, og utvalgets synspunkter skal komme frem når sakene behandles i styret for HLF Briskeby

Utvalget har selvstendig rett til å fremme saker for ledermøtet.

Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker (elev og brukersaker).

Utvalgets medlemmer i perioden 2019-2021 er:

HLF Briskeby Brukerutvalg
RolleNavnFra
LederMarianne Bråthen GeitzHLF Arbeidslivsutvalget
Nestleder/varaØyvind AarudHLF Foreldre- og barnutvalget
RepresentantLaila MeekHLF Meniereutvalget
RepresentantKnut M. SørliHLF Tinnitusutvalget
RepresentantTrond SjøvollHLF Hørselsutvalget
RepresentantMarit BrennengHLF CI-utvalget
RepresentantKristi VidveiHLFU

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD