HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

CI-mestringskurs

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

cikursillustrasjon

Hva er Cochleaimplantat (CI)?
Et cochleaimplantat (CI) er et lite og komplekst elektronisk apparat som kan bidra til at lyder kan oppleves av en person som har et betydelig hørselstap eller er døv(blitt).

Implantatet består av utvendig del som er plassert bak øret, og en annen del som opereres inn under huden. Den utvendige delen ligner på et høreapparat. En elektrode føres inn i Cochlea (det indre øret / sneglehuset) fra den innvendige delen. Elektroden gir direkte stimulering av hørselsnerven, og brukeren får dermed mulighet til å oppfatte lyd selv om hørselsorganet ikke fungerer.


HLF Briskeby tilbyr to ulike kurs for CI-opererte og kommende CI-brukere: «kurs for deg som venter på CI-operasjon» og «kurs for deg som har hatt CI en stund». 

Snarveier
CI-kurs: Mens vi venter| CI-kurs: For deg som har hatt CI en stund

Kurs for deg som venter på CI-operasjon

I samarbeid med Rikshospitalet holder HLF Briskeby todagers tilpasningskurs for personer som vurderer eller venter på CI-operasjon. På kurset får du informasjon om hva som skjer på Rikshospitalet før, under og etter CI-operasjonen samt hva du selv kan gjøre for å få best mulig utbytte av ditt cochleaimplantat.

På kurset får du kunnskap som gjør deg tryggere på hva som skjer på Rikshospitalet før, under og etter CI-operasjonen. Du møter fagfolk som forklarer mer om den spennende lærings- og mestringsprosessen du går inn i som ny CI-bruker. De veileder om utfordringer du vil møte underveis, og hvordan du kan trene på egen hånd for å lære å høre best mulig med CI.

Du vil ha god nytte av å møte andre kursdeltakere som venter på CI. Dere deler tanker og erfaringer, og kan knytte kontakt som dere får glede av i lang tid framover. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lære å tolke det nye lydbildet og oppnå bedre taleforståelse og kommunikasjon.

Noen temaer på kurset:

  • Forventninger og utfordringer med CI
  • Hva skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen?
  • Hvordan lære å høre med CI?
  • Bedre selvtillit og kommunikasjon med balansetrening

Når du har brukt CI et halvt års tid har du mulighet til å melde deg på et videregående kurs for de som har hatt CI en stund. Her drøfter dere erfaringer fra hverdagen med CI, trener på vanskelige kommunikasjonssituasjoner og på å styrke tilliten til deg selv og din CI-hørsel.

Kurs for deg som har hatt CI en stundBilde av en ung mann med CI

Ønsker du å få bedre nytte av din CI-hørsel i hverdagen?

Det er en stor utfordring å delta på like fot med andre i samtalesituasjoner med mange mennesker, mye prat og høy støyfaktor. På dette CI-kurset vil vi drøfte og trene på strategier og verktøy du kan bruke i sosiale situasjoner du sliter med å mestre – på jobben, hjemme og ute blant venner og fremmede.

Målet er at du skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din kompetanse til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som kompliserte og krevende.

Aktuelle temaer:

  • Slitsomme kommunikasjonssituasjoner og verktøy og strategier for å mestre dem
  • Hvordan tankemønsteret påvirker kommunikasjonen og vårt valg av mestringsstrategier
  • Hvordan tankene setter seg i kroppen – vi øver opp kroppsbevisstheten
  • Balansetrening som gjør kommunikasjonen lettere og bedre
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Sentralbord32 22 65 00

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD