CI-mestringskurs

Påmelding og kurskalender

cikursillustrasjon

Hva er Cochleaimplantat (CI)?
CI står for «chochleaimplantat». Et CI-apparat består av en elektrode som settes inn (implanteres) i sneglehuset (cochlea) og et eksternt apparat som kobles til elektrodene. Det eksterne apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og sender dette videre til sneglehuset. Derfra blir signalene sendt videre til hjernen som tolker lydbildet.

Målet med CI er at brukeren skal få tilgang til de lyder, eller rettere sagt det frekvensområdet som er avgjørende for å kunne oppfatte og forstå tale. 

Mange har behov for opptrening og tilvenning (rehabilitering) etter å ha fått CI. Hjernen må rett og slett lære seg å høre på nytt. 


HLF Briskeby tilbyr to ulike kurs for CI-opererte og kommende CI-brukere: «kurs for deg som venter på CI-operasjon» og «kurs for deg som har hatt CI en stund». 

Snarveier
CI-kurs: Mens vi venter| CI-kurs: For deg som har hatt CI en stund

Kurs for deg som venter på CI-operasjon

I samarbeid med Rikshospitalet holder HLF Briskeby as to dagers tilpasningskurs for døvblitte / sterkt tunghørte pasienter som venter på CI-operasjon.

På kurset får du kunnskap som gjør deg tryggere på hva som skjer på Rikshospitalet før, under og etter CI-operasjonen. Du møter fagfolk som forklarer mer om den spennende lærings- og mestringsprosessen du går inn i som ny CI-bruker. De veileder om utfordringer du vil møte underveis, og hvordan du kan trene på egen hånd for å lære å høre best mulig med CI.

Du vil ha god nytte av å møte andre kursdeltakere som venter på CI. Dere deler tanker og erfaringer, og kan knytte kontakt som dere får glede av i lang tid framover. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lære å tolke det nye lydbildet og oppnå bedre taleforståelse og kommunikasjon.

Noen temaer på kurset:

• Forventninger og utfordringer med CI
• Hva skjer på Rikshospitalet før, under og etter operasjonen?
• Hvordan lære å høre med CI?
• Bedre selvtillit og kommunikasjon med balansetrening

Når du har brukt CI et halvt års tid har du mulighet til å melde deg på et videregående kurs for de som har hatt CI en stund. Her drøfter dere erfaringer fra hverdagen med CI, trener på vanskelige kommunikasjonssituasjoner og på å styrke tilliten til deg selv og din CI-hørsel.

Kurs for deg som har hatt CI en stundBilde av en ung mann med CI

Ønsker du å få bedre nytte av din CI-hørsel i hverdagen?

Det er en stor utfordring å delta på like fot med andre i samtalesituasjoner med mange mennesker, mye prat og høy støyfaktor. På dette CI-kurset vil vi drøfte og trene på strategier og verktøy du kan bruke i sosiale situasjoner du sliter med å mestre – på jobben, hjemme og ute blant venner og fremmede.

Målet er at du skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din kompetanse til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som kompliserte og krevende.

Aktuelle temaer:

• Slitsomme kommunikasjonssituasjoner og verktøy og strategier for å mestre dem
• Hvordan tankemønsteret påvirker kommunikasjonen og vårt valg av mestringsstrategier
• Hvordan tankene setter seg i kroppen – vi øver opp kroppsbevisstheten
• Balansetrening som gjør kommunikasjonen lettere og bedre

Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og kjøres daglig med bil tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender

For mer informasjon, kontakt:
E-post: kurs@hlfbriskeby.no