Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Elevkurs

Bilde av Elever på Briskeby videregående skole i livlig diskusjon

Veien etter videregående Engelskkurs Ut i lære Kursoversikt Påmelding

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as arrangerer elevkurs og fagkurs for elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring. Det er ingen kursavgift og vi dekker utgifter til kost og losji. Reise- og lommepenger må dekkes av eleven/skolen/fylket.

VÅRE ELEVKURS
Veien etter videregående – HVA NÅ?

Bilde av vei gjennom landskapKursets målgruppe er elever i VG3, studiespesialisering, som har planer om høyere utdanning i høgskole eller universitet. Kurset skal øke bevissthet om valg av yrke og utdanning, egne evner og hørselstapet relatert til dette. Videre skal det gisinnsikt i utdanningssystemet, Nav, hørselsrelaterte emner og tekniske hjelpemidler og de muligheter dette gir.  Kurses holdes i samarbeid med Nav kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse.

Veien etter videregående arrangeres: 08.-09. februar 2018 (påmeldingsfrist 25. januar).

Tema:

 • Hva innebærer høyere utdanning?
 • Tilrettelegging ved studiestedet
 • Aktuelle instanser – hvor får jeg hjelp?
 • Om egen mestring i studietiden
 • Audiologi
 • Tekniske hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentralen
 • Besøk på høgskole/ universitet og Nav hjelpemiddelsentral

Påmelding Kursoversikt

Kontakt gjerne Silje Therese Westgård (tlf: 47977407) for spørsmål/mer informasjon.

Engelskkurs

Montasje med det Britiske flagg med ordlisterKurset legger vekt på muntlig bruk av språket og passer for alle elever som har engelsk i videregående skole eller ønsker å få mer trening i å snakke engelsk. Vi arbeider i små grupper og bruker tekniske hjelpemidler.

Engelskkurs arrangeres:  05.-06. februar 2018 (påmeldingsfrist 25. januar) og 22.-23. oktober 2018 (påmeldingsfrist 12. oktober).

Aktivitetene er knyttet til følgende emner:

 • Muntlige øvinger og samtaletrening
 • Uttaletrening og lydskrift
 • Eksamensstrategier og informasjon om tilrettelegging
 • Gramatikk og bruk av ordbok og Dictionary
 • Individuell veiledning

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål o.l. ta kontakt med Inger Kristiansen på tlf. 47977556 (ikke sms), mobil 40340069 eller inger.kristiansen@hlfbriskeby.no.

Påmelding Kursoversikt

Ut i lære - om veien fra yrkesfag til lærling

På kurset vil du få lære mye som det av ulike årsaker kan være vanskelig å lære på hjemmeskolen og du vil dessuten få bli kjent med jevnaldrende i samme situasjon. 

Kurset passer for deg som går i VG2/yrkesfag, for deg som allerede har begynt i lære eller deg som ikke har fått læreplass enda – OG som har et hørselstap.

Ut i lære arrangeres: 31. oktober – 1. november 2018 (påmeldingsfrist: 19. oktober).

Tema:

 • Om arbeidslivet
 • Utdanningssystemet og ulike veier til fagbrev
 • Opplæringskontor for yrkesfag
 • Hørselstap i arbeidslivet 
 • Jobbsøknad, CV og jobbintervju 
 • Hørselsteknisk utstyr – noe for meg?
 • Lover og rettigheter i arbeidslivet

Påmelding Kursoversikt

OM TILBUDET
Praktisk

Kursene er for elever som går i videregående opplæring og som har et hørselstap/ bruker CI og hovedsakelig benytter talespråklig metode. Kursene holdes I HLF Briskeby sine lokaler i Lier. Alle kurs går over to dager, med start ca kl 11 første dag og avslutning ca kl 15 andre dag. Etter skoletid vil det være felles middag og obligatorisk sosialt program.

Det er ingen kursavgift og HLF Briskeby dekker utgifter til kost, losji og eventuelle utgifter til aktivitet på ettermiddagen. Eleven må selv dekke lommepenger. Lokalt PPOT må attestere på kurssøknaden, på denne måten kan du søke fri fra skolen og videre søke refusjon av reiseutgifter fra hjemfylket. Det er viktig at du skaffer kopi av audiogrammet ditt!

Boforhold, kost og transport

Kursdeltakerne innkvarteres i Briskebys hybelhus hvis ledig kapasitet. Ellers skjer innkvartering ved en lokal vertsgård som f.eks. Renskaug vertsgård (www.renskaug.no) eller på hotell. Det vil være nattevakt/tilgang til personale ved behov. HLF Briskeby vil sørge for transport til og fra skolen og kveldsaktiviteter. Det kan også avtales henting og bringing til buss/tog ved ankomst og avreise. Måltider vil bli servert i skolens kantine. 

Påmelding

Du kan melde deg på kurs ved å fylle ut påmeldingsskjema nederst på siden. Dette må også rådgiver på skolen din, PPOT og foresatte undertegne. Skjemaet sendes til HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier eller scannes.

For spørsmål eller annet kan du gjerne ta kontakt med Johanne Fossen på tlf 47977556 / 32226500 eller e-post johanne.fossen@hlfbriskeby.no

Påmeldingsskjema

KURSOVERSIKT

KurstypeNeste kursPåmeldingPåmeldingsfrist
Elevkurs – Veien etter videregående08.-09.02.2018Elevkurs25. januar
Elevkurs – Ut i lære31.10-01.11.2018Elevkurs19. oktober
Engelskkurs

05.-06.02.2018
22.-23.10.2018

Engelskkurs 

25. januar
12. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.

VÅRT TILBUD