Elevkurs – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Elevkurs

Bilde av Elever på Briskeby videregående skole i livlig diskusjon

Veien etter videregående Engelskkurs Ut i lære Studentkurs Påmelding

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as arrangerer elevkurs og fagkurs for elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring. Det er ingen kursavgift og vi dekker utgifter til kost og losji. Reise- og lommepenger må dekkes av eleven/skolen/fylket.

VÅRE ELEVKURS
Veien etter videregående – HVA NÅ?

Bilde av vei gjennom landskapKursets målgruppe er elever i Vg3, studiespesialisering, som har planer om utdanning i høgskole eller universitet. Kurset har som mål å forberede deg på studietiden og sette deg i stand til å håndtere eventuelle utfordringer du kan møte på som student med nedsatt hørsel. Du skal få oversikt over de muligheter som du og studiestedet har for å skape en god studiehverdag tilrettelagt for deg og ditt hørselstap. Videre vil du få kunnskap om utdanningssystemet, NAV, hørselsrelaterte emner og tekniske hjelpemidler.

Veien etter videregående arrangeres: 11.-12. mars 2019 (påmeldingsfrist 1. mars).

Tema:

 • Hva innebærer høyere utdanning?
 • Tilrettelegging ved studiestedet
 • Aktuelle instanser – hvor får jeg hjelp?
 • Om egen mestring i studietiden
 • Audiologi
 • Tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen
 • Besøk på høgskole/ universitet og NAV hjelpemiddelsentral

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål o.l. ta kontakt med Stina Helmen på tlf. 47 97 75 73 (ikke sms), eller ungdom@hlfbriskeby.no.

Påmelding Kursoversikt

Engelskkurs

Montasje med det Britiske flagg med ordlisterKurset legger vekt på muntlig bruk av språket og passer for alle elever som har engelsk i videregående skole eller elever i 10. klasse som ønsker mer trening i å snakke engelsk. Vi arbeider i små grupper og bruker tekniske hjelpemidler.

Engelskkurs arrangeres:  14.-15. oktober 2019 (påmeldingsfrist 1. oktober).

Aktivitetene er knyttet til følgende emner:

 • Muntlige øvinger og samtaletrening
 • Uttaletrening og lydskrift
 • Eksamensstrategier og informasjon om tilrettelegging
 • Gramatikk og bruk av ordbok og Dictionary
 • Individuell veiledning

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål o.l. ta kontakt med Stina Helmen på tlf. 47 97 75 73 (ikke sms), eller ungdom@hlfbriskeby.no.

Påmelding Kursoversikt

Ut i lære - om veien fra yrkesfag til lærling

På kurset vil du få lære mye som det av ulike årsaker kan være vanskelig å lære på hjemmeskolen og du vil dessuten få bli kjent med jevnaldrende i samme situasjon. 

Kurset passer for deg som går i VG2/yrkesfag, for deg som allerede har begynt i lære eller deg som ikke har fått læreplass enda – OG som har et hørselstap.

Ut i lære arrangeres: 14-15. november 2019 (påmeldingsfrist: 1. november).

Tema:

 • Om arbeidslivet
 • Utdanningssystemet og ulike veier til fagbrev
 • Opplæringskontor for yrkesfag
 • Hørselstap i arbeidslivet 
 • Jobbsøknad, CV og jobbintervju 
 • Hørselsteknisk utstyr – noe for meg?
 • Lover og rettigheter i arbeidslivet

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål o.l. ta kontakt med Stina Helmen på tlf. 47 97 75 73 (ikke sms), eller ungdom@hlfbriskeby.no.

Påmelding Kursoversikt

OM TILBUDET
Praktisk

Kursene er for elever som går i videregående opplæring og som har et hørselstap/ bruker CI og hovedsakelig benytter talespråklig metode. Kursene holdes I HLF Briskeby sine lokaler i Lier. Alle kurs går over to dager, med start ca kl 11 første dag og avslutning ca kl 15 andre dag. Etter skoletid vil det være felles middag og obligatorisk sosialt program.

Det er ingen kursavgift og HLF Briskeby dekker utgifter til kost, losji og eventuelle utgifter til aktivitet på ettermiddagen. Eleven må selv dekke lommepenger. Lokalt PPOT må attestere på kurssøknaden, på denne måten kan du søke fri fra skolen og videre søke refusjon av reiseutgifter fra hjemfylket. Det er viktig at du skaffer kopi av audiogrammet ditt!

Boforhold, kost og transport

Kursdeltakerne innkvarteres i Briskebys hybelhus hvis ledig kapasitet. Ellers skjer innkvartering ved en lokal vertsgård som f.eks. Renskaug vertsgård (www.renskaug.no) eller på hotell. Det vil være nattevakt/tilgang til personale ved behov. HLF Briskeby vil sørge for transport til og fra skolen og kveldsaktiviteter. Det kan også avtales henting og bringing til buss/tog ved ankomst og avreise. Måltider vil bli servert i skolens kantine. 

Påmelding

Du kan melde deg på kurs ved å fylle ut påmeldingsskjema nederst på siden. Dette må også rådgiver på skolen din, PPOT og foresatte undertegne. Skjemaet sendes til HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier eller scannes.

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål o.l. ta kontakt med Stina Helmen på tlf. 47 97 75 73 (ikke sms), eller ungdom@hlfbriskeby.no.

Påmeldingsskjema

KURSOVERSIKT

KurstypeNeste kursPåmeldingPåmeldingsfrist
Elevkurs – Veien etter videregående23.-24.03.2020Elevkurs10. mars
Elevkurs – Ut i lære14.-15.11.2019Elevkurs1. november
Elevkurs – Ut i lære05.-06.11.2020Elevkurs22. oktober
Engelskkurs

14.-15.10.2019

Engelskkurs 

1. oktober

Engelskkurs

02.-03.03.2020

Engelskkurs 

17. februar

Engelskkurs

12.-13.10.2020

Engelskkurs 

25. september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD