HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Elevtjeneste

Jublende elever i anledning 60-årsjubileet

Bilde av ballbingen med eleverElevtjenestens ansvarsområder er trivsel, miljø, fritid, bolig og helse. Elevtjenesten består av miljøarbeidere, sosionom og nattevakter. 

Elevtjenesten kan hjelpe til å skaffe bolig til de elevene som trenger det. Samlet har vi 41 hybler som elever får tildelt etter ulike kriterier. De øvrige elevene bor vanligvis hjemme, eller i leiligheter/ hybler som leies på det private markedet. Elevtjenesten følger opp alle elever i boligen etter behov. Bofelleskapet bidrar til å ansvarliggjøre elevene, og vår bomodell er med på å forberede ungdommene til en selvstendig botilværelse.

Elevene kan kjøpe frokost og lunsj hver dag i ukedagene, og middag tre dager i uken. I tillegg har vi ulike arrangement for elevene, det kan være kinobesøk, bowling, tur på stranden, til byen eller lignende. Noen ganger har vi arrangementet på skolen, for eksempel filmkveld, hobbykveld, innebandy, bordtennis, biljard eller lignende.

Elevtjenesten følger også opp den enkelte elevs trivsel i tillegg til det generelle miljøet på skolen.

Hvordan ser det ut i hybelbyggene våre?

VÅRT TILBUD