Endelig ballbinge!

Et stort savn på Briskeby har i mange år vært mangelen på egnede utefasiliteter for ballspill og annen lek/sport. Det har vi omsider fått i form av en moderne ballbinge med teleslynge. Extrastiftelsen har gitt oss midler, mens selve oppføringen har skjedd på dugnad mellom elever, lærere og andre ansatte. Vi er veldig stolte over resultatet!