Fagdag 21. juni

I samband med HLFs Landsmøte 2018 arrangeres det fagdag på HLF Briskeby 21. juni. 

Deltakerne deles inn i to grupper, som i tur og orden deltar på opplegg i regi av Briskeby videregående skole (vgs) og HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). Dette skjer kl. 10-12 og 15 17. Tiden mellom disse oppleggene, brukes til lunsj kl. 12-13 med påfølgende tema-stasjoner kl. 13-15, hvor det er mulig å velge fritt mellom aktuelle emner.

SKOLE OG UTDANNING
Moderator og innleder: Rektor Berit E. Tollefsen, Briskeby vgs

  • HLF Briskebymodellen: Ansatte ved Briskeby vgs.
  • Elevhistorier og film: May Lene Nystrand, Elevtjenesten ved Briskeby vgs., innleder
  • Utadrettet tjenester: Johanne Fossen, HLF Briskeby RUT
  • Auditory Verbal Therapy (AVT) – tidlig, hørselsbasert intervensjon for barn med hørselstap og deres foreldre: Charlotte Caspari og Synne Vidnes Norgren, audiopedagoger, LSLS mentee, Rikshospitalet
  • Skole og utdanning fra foreldreperspektiv: Leder av Foreldre/barn-utvalget i HLF, Hans Petter Østrening

REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENESTER
Moderator og innleder: Daglig leder Inge Bossen Thorsen, HLF Briskeby RUT

  • Presentasjon av rehabiliteringstilbud: Berit Skogli Wiik og Anne Jorun Lundstein, HLF Briskeby RUT
  • Arbeidsliv og inkludering: Politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll, Forbundet for Ledelse og Teknikk
  • Folkehelse og mestring – Egeninnsatsens muligheter: Psykomotoriske fysioterapeuter Trude Strand Grøv og Unni Helno, HLF Briskeby RUT
  • «Tre hemmeligheter» – Brukerhistorie: Mette Strømstad
  • Moderne hørselsomsorg: Aslaug Lunde, HLF Briskeby RUT

STASJONER
Elevtjenesten (hybelbygget): May Lene Nystrand, leder for elevtjenesten ved Briskeby vgs.
Moderne hørselsomsorg – lydutjevning på sykehjem og E-læring for helsepersonell: Aslaug Lunde, HLF

HLF BRISKEBY RUT
Teknologiske løsninger: Gudvin Helleve, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold
Forskning og utvikling (FoU): Johanne Fossen og Tone Thiis, HLF Briskeby FoU-virksomhet
Psykomotorisk fysioterapi: Unni Helno og Trude S. Grøv, HLF Briskeby RUT
Utadrettet virksomhet: Inger Kristiansen og Silje Westgård, HLF Briskeby RUT
Tilrettelagte klasserom: Anne Elisabeth Strøm, Briskeby vgs.

PÅMELDING