Første skoledag etter ferien: 18. august!

Første skoledag blir søndag 18. august med felles samling kl. 14.00 til ca kl. 16.00.

Før og etter fellessamlingen vil kontaktlærerne gjennomføre samtaler med sine elever. Innkalling til samtaler med møtetidspunkt vil bli sendt ut i august.

Vi håper mange foreldre og foresatte også har anledning til å være sammen med oss denne søndagen.

Elever som skal flytte inn i skolens hybler, vil få nærmere beskjed om innflyttingstidspunkt og utdeling av nøkkel.

Vi minner om at bekreftet papirkopi av vitnemål og kompetansebevis fra våren 2019 må sendes skolen før skolestart.

God sommer!