HLF arrangerte Verdenskongressen 2012 i Bergen

IFHOH (International Federation of Hard of Hearing) Wold Congress 2012 med undertittelen ”A better Quality of life” fant sted i Bergen 26. til 28. juni 2012 i forkant av HLFs eget landsmøte. 

HLF er organisator og største medlemsorganisasjon i  IFHOH og valgte å legge kongressen til Bergen og vestlandet. Med mer en 50 foredragsholdere og et omfattende program så ble dette en svært spennende og interessant konferanse. Mer informasjon finnes på HLFs eller IFHOHs nettsider (sistnevnte er engelskspråklige).