HLF Briskebykonferansene

Forskning og utvikling HLF Briskebykonferansen Prosjekter Konferansehistorikk

Professor i spesialpedagogikk, Ona Bøe Wie, foreleser engasjert om hvilke erfaringer man har med CI-opererte unge i videregående opplæring. HLF Briskeby arrangerte i årene 2010-2019  erfaringskonferanser hver høst. Konferansene har inneholdt en blanding av foredrag/innlegg fra brukere og fagfolk. Denne siden tjener som en oversikt over konferansene med linker til forelesningsrapporter o.l.

Fra 2021 arrangerer HLF i samarbeid med HLF Briskeby «Hørselskonferansen» – en ny møteplass for hørselsfeltet.

PS! Hvor mye og hvor gjennomarbeidet dokumentasjon som produseres i etterkant av konferansene har variert igjennom årene, i noen tilfeller er det bare forelesernes «slides» som er samlet, i andre tilfeller er det snakk om manus. Dette har sin forklaring i både vår interne ressurstilgang og i at enkelte forelesere ikke vil ha publisert materiale de selv ikke har publisert (f.eks. forskningsresultater).

ÅRKONFERANSETITTELLENKER
2010«CI det som det er»Konferanserapport (.pdf)
2011«Hørselshemmede i arbeidslivet»Foredragssamling (.pdf)
2012«Hvem er det som tramper på min bro?» (overgangen mellom studier og arbeid 
2013«Sagn om suste gåte»r (tinnitus, meniere og hyperacusis) Foredragssamling (.pdf)
2014«Goddag man økseskaft» (hørselstap og mestring) 
2015«God læring med nedsatt hørsel»Presentasjonssamling (.pdf)
2016«Tinnitus – en folkehelseutfordring?»Presentasjonssamling (.pdf)
2017«Hørselshemmede barn og unges psykiske helse»Presentasjonssamling (.pdf)
2018«Hørsel hele livet» (om eldre med nedsatt hørsel)Presentasjoner (.pdf)

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring