Hørselstap og mestring

Har du hørselsvansker og sliter i jobben? Føler du at du ofte mister viktig informasjon?

Tegning av en person som er forvirret eller rådløs

Velkommen til «Behold jobben» tilpasningskurs på Ringerike!

På kurset lærer du om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for din taleoppfatning. gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og ny kunnskap vil du finne nye måter å møte utfordringer på.

Følgende temaer blir tatt opp på kurset:

  • hørselstap
  • tinnitus
  • psykososiale utfordringer
  • rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • tekniske hjelpemidler hjemme og på jobben
  • kommunikasjonsstrategier
  • tiltak og virkemidler i NAV

Kurset er i sin helhet betalt av NAV etter folketrygdlovens §7-10, og avholdes mandag 3. og tirsdag 4. november 2014.

Sted: Hole kommune – samfunnssalen.

Det blir servert lunsj.

Påmelding til kurset: berit.skogli.wiik@hlfbriskeby.no
Telefon: 32226500