Høyre og Arbeiderpartiet er Briskeby-valgets vinnerer

Høyre og Arbeiderpartiet kom helt likt i skolevalget på Briskeby, begge fikk 38,1%. Dette støtter den nasjonale trenden i skolevalget med at ungdom i mindre grad enn tidligere velger fløypartiene.  Les mer