Invitasjon til kompetanseheving for opplæringskontor og lærebedrifter

Lærling/lærekandidat og nedsatt hørsel

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as inviterer til kompetanseheving for å belyse temaet lærling/lærekandidat og nedsatt hørsel.

Tema er rettet mot personell innen opplæringskontorer og lærebedrifter. Lærlinger/lærekandidater med hørselstap som baserer sin kommunikasjon på talespråk, vil oppleve spesifikke utfordringer i læretiden.

Vi har erfart at lærlinger/lærekandidater opplever utfordringer ved bl.a. teoriundervisning, misforståelser og begrepshull. Tilrettelegging rundt lærlingen kan være utfordrende for opplæringskontoret og lærebedriften uten kunnskap om problemstillingene hørselshemming kan medføre.

Kurset omhandler det å ha nedsatt hørsel som lærling/lærekandidat. Hørselstekniske hjelpemidler, verneutstyr, veiledning og undervisning, samt tilskudd til lærebedrift fra utdanningsdirektoratet er sentrale tema.

Kurset arrangeres: torsdag 17. Oktober 2019 kl. 14.00 – 18.00

Pris: Gratis.

Påmelding og ytterligere informasjon: ungdom@hlfbriskeby.no eller telefon: 489 54 563.

Påmeldingsfrist: 10. Oktober 2019

Adresse/sted: HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier.

Vi kan også stille med råd og veiledning.
Ta kontakt for avtale!

Velkommen!

PROGRAM
14.00 – 14.45Velkommen
Informasjon om utadrettet tjenester
14.45 – 15.00Pause
15.00 – 15.45Hva kjennetegner hørselshemmede
lærlinger/lærekandidater
15.45 – 16.00Pause med noe å bite i
16.00 – 16.45Hørselstekniske hjelpemidler og verneutstyr i læretiden
16.45 – 17.00Pause
17.00 – 17.45Veiledning og undervisning av lærlinger/lærekandidater med nedsatt hørsel
18.00Avslutning