Kommunikasjon og mestring

Påmelding og kurskalender

Bedre kommunikasjon og mestring

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede unge, voksne og eldre. Kurset består av 3 samlinger à 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over 6-8 måneder

Gjennom kunnskap og øvelse lærer du metoder for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner.

Når du får trening i kommunikasjonsmetoden Norsk med tegnstøtte (NMT), munnavlesning og øvelser som gir god kroppslig og mental balanse, blir det lettere å oppnå kommunikasjon og taleforståelse. I tillegg blir du selv en tydeligere samtalepartner ved å bruke noen tegn og kroppsspråk som supplement til talen.  Gjennom å utveksle erfaringer og endre tankemønstre, styrkes selvtilliten og motivasjonen til å delta aktivt i samtaler.

Temaer på kurset 

  • Balansens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring
  • Hvordan tankene «setter seg» i kroppen
  • Bli en mer visuell samtalepartner gjennom bruk av norsk med tegnstøtte
  • Kroppsspråk og mimikk – en viktig tilleggsinformasjon
  • Munnavlesning – avansert hjernegymnastikk

Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier.  Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og kjøres daglig med bil tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender

For mer informasjon, kontakt:
Bente Ørbeck
Tlf: 47 97 75 75 / 32 22 65 00 (ikke SMS)
E-post: kurs@hlfbriskeby.no