HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Kommunikasjon og mestring

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede unge, voksne og eldre. Kurset består av 3 samlinger à 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over ca. 6 måneder.

Gjennom kunnskap og øvelser lærer du metoder for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner.

Når du får trening i kommunikasjonsmetoden Norsk med tegnstøtte (NMT) og øvelser som gir god kroppslig og mental balanse, blir det lettere å oppnå god taleforståelse. I tillegg blir du selv en tydeligere samtalepartner ved å bruke noen tegn og kroppsspråk som supplement til talen. Gjennom å utveksle erfaringer med andre blir en mer bevisst egne tanke- og handlingsmønstre, som igjen gir mulighet for endring. Selvtilliten styrkes og motivasjonen til å delta aktivt i samtaler øker.

Temaer på kurset

  • Balansens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring
  • Hvordan tankene «setter seg» i kroppen
  • Bli en mer visuell samtalepartner gjennom bruk av norsk med tegnstøtte
  • Kroppsspråk og mimikk – en viktig tilleggsinformasjon
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Hedvig Fagerhaug / 48 95 45 41 / 32 22 65 00 (ikke SMS)

VÅRT TILBUD