Kurs – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Kurs

Bilde av lyttende deltakere

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as leverer kurs i samarbeid med NAV. Kursene er rettet mot ulike diagnoser og livssituasjoner. Det er direkte påmelding, mao. – ikke krav om legeerklæring, henvisning e.l.

KURSENE
Balansekurs
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel (tidl. «Behold Jobben»)
Leve med nedsatt hørsel kommunikasjon og mestring
Tinnitusmestring
Menierekurs
CI-mestringskurs

Kurssted
HLF Briskeby i Lier. Lokalene er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk. Kursdeltakere overnatter på hotell i Drammen og blir busset mellom hotell og kurssted.

Varighet
Kursene består av tre samlinger hver på tre dager, utenom CI-kurs som består av to samlinger.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- (2016) per kursdøgn.

Påmelding
Kurskalender & Påmelding

I tillegg tilbyr vi kurs rettet mot pedagogisk personell, helsepersonell og andre på bestilling (kontakt oss).

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD