Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Kurs

Bilde av lyttende deltakere

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as leverer kurs i samarbeid med NAV. Kursene er rettet mot ulike diagnoser og livssituasjoner. Det er direkte påmelding, mao. – ikke krav om legeerklæring, henvisning e.l.

KURSENE
Tinnitusmestring
CI-mestringskurs
Menierekurs
Behold jobben-kurs (for yrkesaktive)
Kommunikasjon og mestring (Norsk med tegnstøtte – NMT)

Kurssted
HLF Briskeby i Lier. Lokalene er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk. Kursdeltakere overnatter på hotell i Drammen og blir busset mellom hotell og kurssted.

Varighet
Kursene består av tre samlinger hver på tre dager, utenom CI-kurs som består av to samlinger.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- (2016) per kursdøgn.

Påmelding
Kurskalender & Påmelding

I tillegg tilbyr vi kurs rettet mot pedagogisk personell, helsepersonell og andre på bestilling (kontakt oss).

VÅRT TILBUD