Lærerkurs – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Lærerkurs

laererkursillustrasjonLærerkurs er rettet mot lærere som underviser hørselshemmede elever i videregående opplæring. Forelesere på lærerkursene er audiopedagoger og lærere som daglig arbeider med hørselshemmede.

Innhold, lærerkurs

  • Audiologi
  • Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
  • Høreapparat / hørselstekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging av undervisningen
  • Tilrettelegging ved eksamen
  • Tunghørte elever forteller om sine erfaringer
  • Praktiske eksempler fra klasserommet
  • CI (cochleaimplantat)
  • Tinnitus

Kursoversikt

Lærerkurs holdes tirsdag 11. september 2018 kl 14-18 på HLF Briskeby.

NB! Vi kan holde kurs på din skole etter nærmere avtale (fortrinnsvis i samarbeid med flere skoler i din region). Ta kontakt så skreddersyr vi kursopplegg tilpasset din skoles behov.

For mer informasjon, kontakt:
Silje Therese Westgård
Tlf: 48 95 45 63 (for SMS: 404 06 946)
E-post: silje.therese.westgard@hlfbriskeby.no

Det er stengt for kommentarer.

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD