HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Lærerkurs

laererkursillustrasjonLærerkurs er rettet mot lærere som underviser hørselshemmede elever i videregående opplæring. Forelesere på lærerkursene er audiopedagoger og lærere som daglig arbeider med hørselshemmede.

Innhold, lærerkurs

  • Audiologi
  • Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
  • Høreapparat / hørselstekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging av undervisningen
  • Tilrettelegging ved eksamen
  • Tunghørte elever forteller om sine erfaringer
  • Praktiske eksempler fra klasserommet
  • CI (cochleaimplantat)
  • Tinnitus

Kursoversikt

Lærerkurs holdes mandag 26. september 2016 kl 13-17 på HLF Briskeby kompetansesenter.

NB! Vi kan holde kurs på din skole etter nærmere avtale (fortrinnsvis i samarbeid med flere skoler i din region). Ta kontakt så skreddersyr vi kursopplegg tilpasset din skoles behov.

For mer informasjon, kontakt:
Johanne Fossen
Tlf: 32226500/ 47977556
E-post: johanne.fossen@hlfbriskeby.no

Det er stengt for kommentarer.

VÅRT TILBUD