Lærerkurs – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Lærerkurs

laererkursillustrasjonLærerkurs er rettet mot lærere som underviser hørselshemmede elever i videregående opplæring. Forelesere på lærerkursene er audiopedagoger og lærere som daglig arbeider med hørselshemmede.

Innhold, lærerkurs

  • Audiologi
  • Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
  • Høreapparat / hørselstekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging av undervisningen
  • Tilrettelegging ved eksamen
  • Tunghørte elever forteller om sine erfaringer
  • Praktiske eksempler fra klasserommet
  • CI (cochleaimplantat)
  • Tinnitus

Kursoversikt

Lærerkurs holdes 19. september 2019 (påmeldingsfrist 13.09) og 22. september 2020 (påmeldingsfrist 15.09) på HLF Briskeby.

Kontakt oss for spørsmål og påmelding. 

NB! Vi kan holde kurs på din skole etter nærmere avtale (fortrinnsvis i samarbeid med flere skoler i din region). Ta kontakt så skreddersyr vi kursopplegg tilpasset din skoles behov.

For mer informasjon, kontakt:
Linn Renate Nystad
Tlf: 48 95 45 63 (ikke SMS)
E-post: linn.lystad@hlfbriskeby.no

Det er stengt for kommentarer.

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD