HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Lærerkurs

laererkursillustrasjonLærerkurs er rettet mot lærere som underviser hørselshemmede elever i videregående opplæring. Forelesere på lærerkursene er audiopedagoger og lærere som daglig arbeider med hørselshemmede.

Innhold, lærerkurs

  • Audiologi
  • Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
  • Høreapparat / hørselstekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging av undervisningen
  • Tilrettelegging ved eksamen
  • Tunghørte elever forteller om sine erfaringer
  • Praktiske eksempler fra klasserommet
  • CI (cochleaimplantat)
  • Tinnitus

Kursoversikt

Lærerkurs holdes tirsdag 11. september 2018 kl 14-18 på HLF Briskeby.

NB! Vi kan holde kurs på din skole etter nærmere avtale (fortrinnsvis i samarbeid med flere skoler i din region). Ta kontakt så skreddersyr vi kursopplegg tilpasset din skoles behov.

For mer informasjon, kontakt:
Silje Therese Westgård
Tlf: 48 95 45 63 (for SMS: 404 06 946)
E-post: silje.therese.westgard@hlfbriskeby.no

Det er stengt for kommentarer.

VÅRT TILBUD