HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

HLF BRISKEBY HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER
Briskeby videregående skole as

Kantinemedarbeider

Stillingen inngår i Avdeling for fellestjenester, og arbeidsoppgaver utføres i samarbeid med kantineansvarlig.

Vi søker kantinemedarbeider i 50% stilling fra 1.1. 2019 til Briskeby videregående skole as. Kantinen serverer mat til skolens elever, deltakere på kurs og rehabilitering, og ansatte. Arbeidstiden er primært fra kl 0915-1300 alle hverdager.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede daglig lunsj for totalt ca 100 personer (Brødmat, salatbar, supper etc.)
 • Kaffe og fruktservering etter faste rutiner
 • Daglige renholdsrutiner i henhold til hygienekrav og mathåndtering
 • Bistå ved bestilling av innkjøp av mat
 • Bistå kantineansvarlig ved andre behov
 • Samarbeide med miljøarbeidere

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • Fagbrev/tilsvarende kompetanse innen matfag.
 • Gode samarbeidsevner, selvstendig, serviceinnstilt og ansvarsfull.
 • Du må beherske norsk muntlig.

Betingelser:

 • Lønn etter Virke tariff
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Kontaktperson:

Avdelingsleder
Morten Langrind 
Telefon: 47 97 75 18 / 32 22 65 00
E-post: morten.langrind@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist: 1. oktober.

VÅRT TILBUD