Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

HLF BRISKEBY HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER
HLF BRISKEBY REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENESTER SØKER SKRIVETOLK

Vi har ledig stilling for skrivetolk

Stillingen kan deles mellom flere tolker hvis ønskelig. På den måten kan den kombineres med freelance-oppdrag.

I tillegg trenger vi faste vikarer.
Arbeidstid er: 09 – 15 mandag, tirsdag, torsdag og fredag (fire dager pr uke) 36 uker i året etter fastsatt plan.

Vi tilbyr:
Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning Pensjon i Statens Pensjonskasse

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt teamleder Anne Jorun Lundstein, telefon 41 02 01 43.

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist den 04.februar.

VÅRT TILBUD