HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

HLF BRISKEBY HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER
Teamleder og audiopedagog til HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as

Vi omorganiserer og utvider staben og har derfor ledig:

 • 100 % stilling som teamleder/rådgiver
 • 100% stilling i 1 års vikariat for audiopedagog/spesialpedagog

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak ligge innen vår avtale med Utdanningsdirektoratet, og bestå av utadrettede tjenester rettet mot videregående opplæring, lærlinger og studenter. For teamleder vil arbeidsfordelingen være 50/50 for lederoppgaver og drift.

Til begge stillinger søker vi personer:

 • med erfaring og utdanning innen fagområdene hørsel og/ eller opplæring
 • som liker selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 • som ønsker å bruke seg selv i samspill med andre
 • som har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • som er dyktig på relasjonsbygging og veiledning
 • som har erfaring/utdanning innen råd og veiledning
 • som har kjennskap og/eller erfaring fra utdanningssystemet

For begge stillinger gjelder:
Arbeidsoppgaver:

 • Hørselsfaglig råd og veiledning på individ og systemnivå
 • Kurs for fagpersoner, eksempelvis for pedagogisk personale og utdanningsinstitusjoner
 • Kompetanseoverføring og samarbeid med eksterne instanser
 • Reisevirksomhet må påregnes, ønskelig at du disponerer bil

For teamleder/rådgiver stilling gjelder i tillegg:

 • Være en del av ledergruppen og ha lederansvar for 2-4 medarbeidere
 • Koordinere ressurser og utarbeide planer
 • Veilede de ansatte i forhold til faglige spørsmål
 • Delta i kvalitetsutviklings- og kvalitetssikringsarbeid
  Ønskede kvalifikasjoner for audiopedagog/spesialpedagog:
 • Audiopedagog/spesialpedagog eller annen relevant utdanning
 • Høyskole / universitet, minimum bachelor

Ønskede kvalifikasjoner for lederstillingen:

 • Relevant høyere utdanning med god kunnskap og erfaring om hørselsfeltet, utdanningssystemet, PPT og Statped
 • Lederutdanning og eller erfaring/ kompetanse innen lederskap og medarbeiderutvikling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Systematisk

For begge stillinger:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist 16.12.18 for audiopedagog, 15.01.19 for teamleder/rådgiver

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt teamleder Johanne Dahll Fossen (tlf. 92481674) eller daglig leder Inge Bossen Thorsen (tlf. 982 95 612)

Søknad med CV sendes på e-post til post.rut@hlfbriskeby.no. Vennligst opplys om hvilken stilling du søker

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD