Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

BRISKEBY VIDEREGÅENDE SKOLE AS SØKER
LÆRER I TYSK, ENGELSK OG NORSK

Vi søker en eller flere lærere med ønske om å jobbe med flotte elever på en helt unik skole. 

Stillingsprosent opp til 100 %, men stillingen kan også deles.

Vi tilbyr: 

  • Utviklende og selvstendig arbeidssituasjon i et sterkt faglig miljø.
  • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
  • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Stillingen er ledig fra 01.02.2018.

Søknadsfrist: 03. januar.

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt undervisningsinspektør Turi Enge ( tlf. 47 97 74 10) eller rektor Berit Elisabeth Tollefsen (tlf. 47 97 74 11).

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no 

VÅRT TILBUD