Program til høstens erfaringskonferanse om barn og unges psykiske helse er klart!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skilt

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS, er sammen med Briskeby videregående skole as, lokalisert i Lier ved Drammen. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet.

HLF BRISKEBY REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENESTER SØKER
TEAMLEDER OG ADMINISTRATIV RESSURS

Vi søker deg som har lyst å bli med på laget for å videreutvikle selskapet vårt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning med sterk faglig HR-kompetanse
 • HMS og kvalitet (internkontroll, kvalitetsplaner, ISO-sertifisering)
 • Stor arbeidskapasitet og en arbeidsmetodikk som er strukturert og ryddig
 • Ledererfaring/ kompetanse innen lederskaps- og medarbeiderutvikling, samt god forståelse for arbeidsgiverrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring med bruk av diverse digitale verktøy • Er innovativ, trigges av å arbeide overordnet og framtidsrettet, men som også kan stupe ned i detaljene når det er nødvendig 

Arbeidsoppgaver:

 • Del av ledergruppen og lederansvar for 6-8 medarbeidere
 • Koordinere ressurser og utarbeide planer
 • HR-relaterte oppgaver (ansettelseskontrakter, rekruttering, opplæring, kompetanseplaner m.m. for hele selskapet
 • Delta i kvalitetsutviklings- og kvalitetssikringsarbeid
 • Samhandling med interne og eksterne aktører.
 • Generelt administrative og forefallende oppgaver knyttet til daglig drift

Aktuell utdanning:

 • Administrasjon og Ledelse
 • Høyskole / Universitet, minimum bachelor 

Vi tilbyr: 

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Stillingen er ledig fra 1.01.18 eller etter avtale.   

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt daglig leder Inge Bossen Thorsen (tlf. 982 95 612).

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no 

VÅRT TILBUD