Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skilt

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS, er sammen med Briskeby videregående skole as, lokalisert i Lier ved Drammen. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet.

HLF BRISKEBY REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENSTER AS SØKER
PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPEUT

Vi har ledig svangerskapsvikariat for psykomotorisk fysioterapeut i 100%
(stillingsstørrelse kan diskuteres)

Vi søker deg som: 

 • liker selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team 
 • liker å undervise grupper med inntil 20 deltakere
 • ønsker å bruke deg selv i samspill med andre
 • er dyktig på relasjonsbygging og veiledning

Arbeidsoppgaver:

 • Vil være knyttet til tjenester mot rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst.
 • Foredrag og øvelser innen aktuelle temaer som f.eks. balanse, avspenning, stressmestring og kroppslige funksjoner knyttet til hørselsutfordringen.
 • Primærkontaktfunksjon og noe gruppelederansvar.
 • Individuelle timer med fysioterapi
 • Ta initiativ og samarbeide med øvrig hjelpeapparat 

Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Relevant opplæring i forhold til hørselsproblematikk
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt daglig leder Inge Bossen Thorsen. Tlf 982 95 612./Teamleder Anne Jorun Lundstein  Tlf 41020143

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist 28. august 

Ønsket oppstart: I løpet av oktober etter nærmere avtale.

AUDIOPEDAGOG FOR 1 ÅRS VIKARIAT

En av våre audiopedagoger er innvilget permisjon og skal kompetanseheve seg gjennom å jobbe sin i en annen stilling utenfor huset i 1 år. 

Vikarens arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å jobbe med kurs- og rehabiliteringsvirksomhet for voksne med hørselsrelaterte utfordringer. 

Vi søker en person: 

 • med kompetanse og interesse for å jobbe med voksne med hørselsrelaterte utfordringer
 • som liker selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 • som ønsker å bruke seg selv i samspill med andre
 • som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • som er dyktig på relasjonsbygging og veiledning

Arbeidsoppgaver: 

 • Undervisning og veiledning i gruppe
 • Individuell oppfølging av brukere
 • Kursansvarlig for grupper og fagpersoner
 • Kompetanseutvikling -og overføring i form av prosjektdeltakelse og samarbeid med eksterne instanser

Vi tilbyr: 

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen er ledig fra 1. desember 2017 eller etter avtale.  

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt teamleder Anne Jorun Lundstein ( mobil 41020143) eller daglig leder Inge Bossen Thorsen (mobil 982 95 612) 

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no.

Søknadfrist 15.09.2017