Ledige stillinger – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

HLF BRISKEBY HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER

Psykomotorisk fysioterapeut søkes til HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as

Vi har ledig 50 % fast stilling for psykomotorisk fysioterapeut / fysioterapeut med erfaring fra helhetlig tilnærming

Vi søker deg som:
• liker selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
• liker å undervise grupper med inntil 20 deltakere
• er dyktig på relasjonsbygging og veiledning
• er interessert i å sette deg inn i fagfeltet hørsel
• er interessert i å videreformidle kunnskap om de utfordringene som kan følge med nedsatt hørsel og hørselsrelaterte problemstillinger
• ønsker å jobbe med brukere som har svimmelhet og balanseutfordringer
• vil være med å videreutvikle kurs- og rehabiliteringstilbudet på HLF Briskeby

Arbeidsoppgaver:
• Foredrag i grupper
• Øvelser innen aktuelle temaer som f.eks. balanse, avspenning, stressmestring og kroppslige funksjoner knyttet til hørselsutfordringer
• Kursleder/gruppelederansvar
• Noen individuelle timer med fysioterapi etter avtale
• Utforme materiell til undervisning
• Samarbeide tett med øvrige ansatte

Vi tilbyr:
• Innføring i hørselsrelaterte utfordringer
• Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
• Lønn i henhold til Virkes Landsoverenskomst for utdanning
• Pensjon i Statens Pensjonskasse

Tiltredelse: 1. januar eller etter avtale.

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt daglig leder Inge Bossen Thorsen på tlf. 982 95 612, eller teamleder Eli Størset på tlf. 400 12 341.

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til post.rut@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist: snarest og senest 27. oktober.

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD