HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

HLF BRISKEBY HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER

HLF BRISKEBY REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENESTER SØKER ARBEIDSKONSULENT

Vi har ledig 100 % stilling for arbeidskonsulent
Vi søker deg som:

 • Har en bachelor i relevante fag
 • Har kunnskap om NAV- systemet og dets regelverk
 • Har lyst å jobbe med voksne som har hørselsutfordringer
 • Fokuserer på motivasjon og mestring i møte med bruker
 • Liker selvstendig arbeid men også arbeid i tverrfaglig team
 • Liker å undervise grupper med inntil 20 deltakere
 • Er dyktig på relasjonsbygging og veiledning
 • Har lyst til å være med å utvikle og videreformidle din kompetanse
 • Vil være med å videreutvikle tilbudene på HLF Briskeby
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Arbeidsoppgaver:

 • Foredrag og veiledning innen aktuelle temaer som muligheter i NAV, rettigheter og plikter m.m.
 • Primærkontaktfunksjon og gruppelederansvar.
 • Individuelle rådgivningstimer
 • Samarbeide med øvrig hjelpeapparat
 • Dokumentasjon
 • Oppbygging av kvalitetssystemet TQM

Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt daglig leder Inge Bossen Thorsen, mobil 982 95 612 eller teamleder Anne Jorun Lundstein, mobil 410 20 143

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no
Søknadsfrist: 24. mai 2018

HLF BRISKEBY FORSKNING OG UTVIKLING SØKER PROSJEKTLEDER

Ønsker du å bidra til å styrke tjenestetilbudet for hørselshemmede i Vestfold?

Prosjekt Auris har vært et lavterskel tjenestetilbud for hørselshemmede i Vestfold i perioden 2015-2017, finansiert med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Den praktiske gjennomføringen er gjort av Nav Vestfold, prosjektet er eid av HLF. Rådgivningskontoret Auris har gjennom prosjektperioden gitt informasjons- og veiledningstjenester til hørselshemmede brukere innen områdene arbeid, utdanning og dagligliv. Tjenestene har supplert de eksisterende tilbud. I tillegg til klare samfunnsmål og resultatmål, har prosjektet hatt som effektmål å tydeliggjøre hvilke forutsetninger og premisser som må ligge til grunn for etablering av en permanent rådgivningstjeneste for hørselshemmede i Vestfold. Med sikte på dette, er prosjektperioden utvidet med 1 år. Prosjektet har sitt grunnlag i politiske føringer, Samhandlingsreformen og i brukerorganisasjonenes uttalte ønsker og behov.

Vi søker etter PROSJEKTLEDER 50% i perioden 1.8.2018 – 31.07.2019.

Prosjektlederen vil ha som oppgave å drive forankringsarbeid med sikte på etablering av en offentlig finansiert permanent rådgivningstjeneste for hørselshemmede i Vestfold. Til oppdraget hører påvirkningsarbeid rettet mot offentlig virksomhet, via administrative og politiske kanaler.

Vi søker etter en person med:

 • Erfaring fra og god kjennskap til det politiske og administrative system og kanaler i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, område helse/funksjonshemming.
 • Lokal kjennskap til Vestfold fylkeskommune med tilhørende kommuner, samt de kommunepolitiske prosesser som pågår, spesielt med tanke på Kommunereformen og Samhandlingsreformen
 • Kjennskap til det hørselsfaglige feltet hva gjelder brukergruppen og tjenestetilbud

Du skal lede og være pådriver for utvikling av prosjektet, alle prosesser. Du må kunne jobbe resultatorientert, strukturert og selvstendig. Du må ha gode samarbeidsevner og relasjonsbyggende evner ettersom stillingen vil kreve omfattende samarbeid med det politiske miljø, offentlig administrasjon samt med brukerorganisasjoner. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stor grad av selvstendighet og påvirkningsmuligheter, stillingen innebærer stort handlingsrom, varierte oppgaver og fleksibel arbeidstid
 • Faglig engasjerte og kompetente samarbeidspartnere i HLF og HLF Briskeby kompetansesenter as
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Annet: Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

For mer informasjon om prosjekt Auris, se prosjektets nettside https://www.hlf.no/horselsrod

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Johanne Dahll Fossen, HLF Briskeby FoU as, eller tlf 47977556.

Søknad stilles til HLF Briskeby FoU as, v/ Johanne D. Fossen, Ringeriksveien 77, 3402 Lier eller til briskeby@hlfbriskeby.no.

Søknadsfrist: 23. mai 2018.

VÅRT TILBUD