HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Ledige stillinger

Bilde av gammelt "now hiring"-skiltHLF Briskeby kompetansesenter as består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Senteret er lokalisert i Lier nær Drammen og er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Skolen tilbyr videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen har eksamensrett, følger offentlig godkjente læreplaner og har 82 skoleplasser. Undervisningen skjer i små klasser med hørselssteknisk utstyr. Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet. 

HLF BRISKEBY HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER
HLF BRISKEBY REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENESTER SØKER REGNSKAPS- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER

Vi søker deg som har lyst å bli med på laget for å videreutvikle selskapene våre.

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskap fra A-Z (ikke skatt)
 • Lønn
 • Arkiv
 • Delta i kvalitetsutviklings- og kvalitetssikringsarbeid
 • Generelt administrative og forefallende oppgaver knyttet til daglig drift

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God regnskap-/økonomiforståelse og gode datakunnskaper
 • Stor arbeidskapasitet og en arbeidsmetodikk som er strukturert og ryddig
 • Utpregede samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring med bruk av diverse digitale verktøy
 • Selvgående og handlekraftig

Aktuell utdanning:

 • Regnskap, revisjon
 • Høyskole / Universitet, minimum bachelor

Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Stillingen er ledig fra 01.06.18 eller etter avtale.

Søknadsfrist: 5. mai.

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, kontakt Tone Grøttum (tlf. 905 29 994)
Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no

VÅRT TILBUD