HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Leve med nedsatt hørsel
– kommunikasjon og mestring

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Å leve med nedsatt hørsel er en sammensatt utfordring. Uansett alder vil det være aspekter ved livet som kan bli mer utfordrende når hørselen svikter og kommunikasjon blir vanskeligere.

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for personer med nedsatt hørsel. Kurset går over 3 x 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over 6–8 måneder.

Dette kurset er for deg som har lyst på mer kunnskap om det å leve med nedsatt hørsel. I løpet av tre samlinger tar vi for oss kommunikasjonsstrategier, tekniske muligheter og psykososiale problemstillinger. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling vil du få verktøy som kan hjelpe deg til å mestre livet med nedsatt hørsel på en god måte.

Temaer på kurset

  • Høreapparat og tekniske hjelpemidler
  • Kommunikasjonsstrategier
  • Sosialt liv med nedsatt hørsel
  • Stressmestring
  • Balansetrening og avspenning
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Sandra Ochoa – 48 95 45 42 / 32 22 65 00 (ikke SMS)

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD