Menierekurs

Påmelding og kurskalender

menierekursillustrasjonHva er Menieres sykdom? 
Tilstanden kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet. Mange har i tillegg en følelse av tetthet eller trykk i øret.

Det antas at plagene skyldes forstyrrelser eller veske i balanseorganet i øret. Plagene kan variere mye fra person til person og komme i perioder, eller brått med mellomrom på flere år. Tilstanden kan være arvelig. 

Menieres kan ikke helberedes, men symptomene kan lindres gjennom læring av kognitive teknikker, avspenning, balansetrening og innsikt i egen tilstand.


Meniere mestringskurs (nytt kurs!)
For de som er rammet av sykdommen, og for deres nærpersoner.

Vi tilbyr personer med Menieres sykdom (og lignende tilstander) og deres nærpersoner et kurstilbud med vekt på informasjon om mekanismene bak sykdommen. Den helhetlige tilnærmingen til rehabiliteringen er basert på nevrofysiologiske og kognitive modeller og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. På kurset gis det innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå.

En vesentlig del av kurset er erfaringsutveksling, og kursdeltakerne deler erfaringer med andre i samme situasjon og får verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Hverdagen er den som skal leves etter kurset, og det er derfor av stor betydning at nærpersonene har samme informasjon om hva som bør gjøres både under og etter anfallene.

Kurs for deg som har Menieres sykdom
HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede unge, voksne og eldre. Kurset består av 3 samlinger à 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over 6 – 8 mnd.

På kurset får du innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå. Fokus rettes mot dine egne ressurser til å oppnå bedring av helse og livskvalitet. Du deler erfaringer med andre i samme situasjon og får verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Temaer på kurset

  • Kunnskap om hvordan hjernen og balansesystemet fungerer
  • Hvordan bryte feilreaksjoner og onde sirkler
  • Hvordan takle vansker med hørsel, tinnitus, konsentrasjon og hukommelse
  • Hvordan få mer overskudd og energi
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender

For mer informasjon, kontakt:
Berit Skogli Wiik
Tlf.: 32 22 65 00
E-post: kurs@hlfbriskeby.no