Menierekurs – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Menierekurs

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

menierekursillustrasjon

Vi tilbyr personer med menieres sykdom og deres pårørende et kurstilbud med vekt på informasjon om mekanismene bak sykdommen. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere, og tilbudet er derfor også relevant for personer med menierelignende tilstander.

Menieres sykdom kjennetegnes av periodevise og kraftige svimmelhetsanfall, tinnitus, nedsatt hørsel, og for mange også en dottfølelse i øret. Det antas at anfallene skyldes økt væskemengde i balanseorganet, men en vet ikke med sikkerhet årsaken til sykdommen. Anfallene er individuelle både i omfang og hyppighet.

Det gis innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå. Fokus rettes mot egne ressurser til å oppnå bedring av helse og livskvalitet. Det deles erfaringer med andre i samme situasjon og en får verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Fokus på kurset er først og fremst rettet mot plagene som kan oppstå som følge av anfallene. Vi har en nevrofysiologisk og kognitiv tilnærming, der samspillet mellom hjerne og kropp står i sentrum. Via kunnskap, balansetrening og stressmestring kan følgeplagene lindres.

Det er hverdagene som skal leves etter kurset, og det er derfor av stor betydning at pårørende har samme informasjon om hva som bør gjøres både under og etter anfallene. Dette kurset er derfor også godt egnet for pårørende som ønsker å lære mer om tilstanden. Benytt samme påmeldingsskjema.

Kurset består av 3 samlinger à 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over 6-8 mnd.

Målet for kurset er å formidle nye og hensiktsmessige mestringsstrategier som kan føre til økt livskvalitet.

Temaer på kurset

  • Hjernen og balansesystemet
  • Menieres sykdom og følgeplagene
  • Erfaringsutveksling
  • Hørsel og tinnitus
  • Mestringsstrategier
  • Øvelser
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Sentralbord / 32 22 65 00

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD