HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Menierekurs

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

menierekursillustrasjon

Hva er Menieres sykdom? 
Meniere sykdom kjennetegnes av periodevise og kraftige svimmelhetsanfall, tinnitus, nedsatt hørsel, og for mange også en dottfølelse i øret. Det antas at anfallene skyldes økt væskemengde i balanseorganet, men en vet ikke med sikkerhet årsaken til sykdommen. Anfallene er individuelle både i omfang og hyppighet.

Fokus på kurset vårt er først og fremst rettet mot plagene som kan oppstå som følge av anfallene. Vi har en nevrofysiologisk tilnærming, der samspillet mellom hjerne og kropp står i sentrum. Via kunnskap, balansetrening og stressmestring kan følgeplagene lindres.

Målet er å formidle nye og hensiktsmessige mestringsstrategier som kan føre til økt livskvalitet.


Meniere mestringskurs (nytt kurs!)
For de som er rammet av sykdommen, og for deres nærpersoner.

Vi tilbyr personer med Menieres sykdom (og lignende tilstander) og deres nærpersoner et kurstilbud med vekt på informasjon om mekanismene bak sykdommen. Den helhetlige tilnærmingen til rehabiliteringen er basert på nevrofysiologiske og kognitive modeller og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. På kurset gis det innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå.

En vesentlig del av kurset er erfaringsutveksling, og kursdeltakerne deler erfaringer med andre i samme situasjon og får verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Hverdagen er den som skal leves etter kurset, og det er derfor av stor betydning at nærpersonene har samme informasjon om hva som bør gjøres både under og etter anfallene.

Kurs for deg som har Menieres sykdom
HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede unge, voksne og eldre. Kurset består av 3 samlinger à 3 dager (totalt 9 dager) og strekker seg over 6 – 8 mnd.

På kurset får du innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå. Fokus rettes mot dine egne ressurser til å oppnå bedring av helse og livskvalitet. Du deler erfaringer med andre i samme situasjon og får verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Temaer på kurset

  • Kunnskap om hvordan hjernen og balansesystemet fungerer
  • Hvordan bryte feilreaksjoner og onde sirkler
  • Hvordan takle vansker med hørsel, tinnitus, konsentrasjon og hukommelse
  • Hvordan få mer overskudd og energi
Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen og busses daglig tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene er tilpasningskurs arrangert i samarbeid med NAV. Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender Spørsmål? (e-post)

Telefonkontakt: Sentralbord / 32 22 65 00

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD