HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Nettkurs

Nettkurs eller e-læring er et spennende verktøy for å tilegne seg ny kunnskap. Dette er en oversikt over de nettkursene eller e-læringsverktøyene vi har. 

VÅRE NETTKURS
Nettkurs om nedsatt hørsel

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD