HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Nettkurs

Nettkurs eller e-læring er et spennende verktøy for å tilegne seg ny kunnskap. Dette er en oversikt over de nettkursene eller e-læringsverktøyene vi har. 

VÅRE NETTKURS
Nettkurs om nedsatt hørsel
VÅRT TILBUD