Nytt Meniere-kurs med nærpersoner starter opp i 2015!

Bilde av person som står på ett ben og balansererVi tilbyr personer med Menieres sykdom og deres nærpersoner et kurstilbud med vekt på informasjon om mekanismene bak sykdommen. Den helhetlige tilnærmingen til rehabiliteringen er basert på nevrofysiologiske og kognitive modeller og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. På kurset gis det innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå.

Les mer