HLF Briskeby – Side 10 – Skole, kurs og rehabilitering – vi kan hørsel!
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

HLF arrangerte Verdenskongressen 2012 i Bergen

IFHOH (International Federation of Hard of Hearing) Wold Congress 2012 med undertittelen ”A better Quality of life” fant sted i Bergen 26. til 28. juni 2012 i forkant av HLFs eget landsmøte. 

HLF er organisator og største medlemsorganisasjon i  IFHOH og valgte å legge kongressen til Bergen og vestlandet. Med mer en 50 foredragsholdere og et omfattende program så ble dette en svært spennende og interessant konferanse. Mer informasjon finnes på HLFs eller IFHOHs nettsider (sistnevnte er engelskspråklige).

Briskebyelever på utvekslingstur til engelsk skole

”Det var en stor opplevelse for meg å treffe folk fra andre land som hadde samme hørselsproblem som meg. Det å vite at jeg ikke står alene om dette. At vi alle kan stå sammen om hvem vi er. Det som også motiverte meg var å se at de stod opp for hvem de var. Hørselen skulle ikke hindre deres framtid og drømmer.”

Mary Hare school for the deaf (Foto: Ingrid Hervard)

Utvekslingen er en del av Briskeby skole og kompetansesenters Comeniusprosjekt ”Working together to create new opportunities for hearing impaired students in different Europan countries ”. Prosjektet er dekket av EU-midler og er et samarbeidsprosjekt mellom tre videregående skoler for tunghørte, BBZ Stegen i Freiburg, Tyskland, Mary Hare School i England og Briskeby skole. Målet med prosjektet er at elevene skal besøke hverandres skoler og gjennom et forskningsprosjekt utveksle erfaringer og lære om hvordan skolesystemet og tilretteleggingen er for tunghørte elever i de respektive land.  Fortsett å lese «Briskebyelever på utvekslingstur til engelsk skole»

Foredragssamling fra høstens erfaringskonferanse er klar!

03. og 04. november avholdt Briskeby sin årvise erfaringskonferanse. Temaet var hørselshemmede i arbeidslivet med en rekke glimrende forelesere, både fagpersoner og brukere. Det er et mål for oss å samle innholdet fra konferansene våre og presentere dem i bokform for varig nytte. Dette er av forskjellige årsaker et svært omfattende arbeid – en powerpoint-presentasjon for eksempel, egner seg ikke nødvendigvis for trykk. Vi er nå ferdige med produksjonen og stolte av å kunne presentere en interessant samling forelesninger som gir innsikt i en rekke momenter rundt funksjonshemmede og arbeidslivet.

Foredragssamlingen fra erfaringskonferansen om hørselshemmede i arbeidslivet blir tilgjengelig i to former. En A5-paperback bokutgave i høy og holdbar trykkvalitet kan bestilles fra Briskeby (ISBN  978-82-92997-02-4). En A4-utgave kan åpnes i nettleser eller lastes ned fra nettsidene våre som .pdf. A4-utgaven kan skrives ut på vanlig måte. Innholdet er det samme i begge utgavene.

Klikk bildet eller her for å laste ned/åpne A4-utgaven.

En engasjerende erfaringskonferanse overstått!

Collage av bilder fra erfaringskonferansen

Høstens erfaringskonferanse på Briskeby ble tradisjon tro fullsatt og vellykket. Temaet hørselshemmede i arbeidslivet er alltid høyaktuelt og det viste seg tydelig igjennom de mange deltakerne, både brukere og fagpersoner. Vi var også begunstiget med en rekke engasjerte, ivrige forelesere som hadde mye å dele. Det er liten tvil om at å samle brukere og fagpersoner er en konstruktiv og øye-åpnende erfaring for begge parter!

Som med CI-konferansen i fjor planlegger vi å sette sammen en konferanserapport som vil bli fritt tilgjengelig for nedlasting. Dette tar imidlertid en stund, blant annet pga faktorer som anonymisering av brukere i «cases», renskriving, sitatsjekk o.l.  så vi anmoder om  tålmodighet. Når rapporten er klar vil vi blant annet annonsere det her på nettsidene våre.

Vi takker ellers alle deltakere, forelesere, utstillere og organisatorene for et minneverdig og vel gjennomført arrangement og ser allerede frem til neste års konferanse. Vi gratulerer også Sametinget med prisen som «Årets Hørselsbedrift», en vel fortjent utmerkelse til en virksomhet som i imponerende grad har lagt tilrette for hørselshemmede. Et eksempel til etterfølgelse.

God oppslutning om skolevalget på Briskeby!

Mandag 5. september var det skolevalg på Briskeby. Også i år hadde vi høy valgdeltakelse; 84 %. De største partiene ble Arbeiderpartiet (25 %), Høyre (21,9 %) og Fremskrittspartiet (18,8 %). Rødt gjorde også i år et svært godt valg (12,5 %). Fordi vi er en liten skole hvor enkeltelevers stemmegiving kan gjøre store utslag, bør man selvsagt være svært varsom med å tolke resultatene, særlig for mindre partier (1 stemme tilsvarer ca. 3,1 %).  Fortsett å lese «God oppslutning om skolevalget på Briskeby!»

Storstilt åpning av nye fasiliteter og bursdagsfeiring!

Hild Ingemann Knutzen

01.09.2011 er en av de dagene som vil stå som en merkedag i en lang historie med mange store dager i den mangfoldige historien til  Briskeby. Ikke mindre en tre ting ble behørig feiret og markert. Nytt hybelbygg, ballbinge med teleslynge og 55-års jubileumet til Briskeby.

Feiringen og markeringen innebar taler, musikalske innslag, kaker, mat, fotballkamp og mye mer. En stor takk til alle fremmøtte, både tidligere og nåværende elever, lærere, øvrige ansatte, HLF-medlemmer, politikere og mange, mange andre!

Kulturminister Huitfeldt

55 år i mot- og medvind 
Man kan undres på om vår grunnlegger, Hild Ingemann Knutzen hadde forestilt seg at vi skulle være der vi er i dag da den spede start sto i 1956, selv om hun var en visjonær. Vi er en av få institusjoner i verden og den  eneste i norden som har et slikt tilbud og en slik undervisningsmetode. Noen vil mene vi er utryddingstruet, men alle kan med selvsamme øyne se at  det ikke er tilfelle.  Briskeby består, trives og utvikler seg fordi vi har vært premissleverandør av tilrettelagt undervisning av hørselshemmede i over et halvt århundre. Det vi tilbyr, leverer og skaper er så unikt, så sterkt og så verdifullt at nødvendigheten av vår eksistens ikke kan bestrides på hverken det faglige, økonomiske eller menneskelige planet, selv om vi ikke alltid har passet inn i tidenes skiftende politikk og ideologi på helse- og utdanningsområdet. Vår eier, HLF, har utviklet seg sammen med oss til å bli en bemerkelsesverdig interesseorganisasjon for den største enkeltgruppen funksjonshemmede i landet. Den fremming av hørselshemmede og deres behov som som HLF står for og den faglige styrken til Briskeby er et eksempel til etterfølgelse. Vi ser fram til 55 nye år og vi skal fortsette med det vi kan best – å gi hørselshemmede unge og voksne noen av de redskapene de trenger for å forme sine egne liv og delta og skape i samfunnet. De aller hjerteligste gratulasjoner til alle sammen på vegne av alle oss på Briskeby!

Spente tilskuere under kampen mellom Briskeby og Godset!
Seremoniell snorklipping

Ballbinge for like muligheter
Det å kunne delta, utfolde seg og være i fysisk aktivitet er ofte en stor utfordring for hørselshemmede, blant annet rett og slett fordi man ikke hører hva trener/instruktør sier. I et kreativt og nyskapende prosjekt støttet av Extrastiftelsen har vi har fått verdens første ballbinge med teleslynge! Et unikt anlegg som vil fremme fysisk fostring på mer like vilkår og ikke minst, gi lærer’n en sjanse til å kommunisere med elevene i kampens hete. Anlegget gir også elevene et sted å utfolde seg i friminutter og etter skoletid, noe som er kjærkomment.

Åpningen av ballbingen ble markert på to måter, selvfølgelig taler av bl.a. Kulturminister Anniken Huitfeldt og seremoniell klipping av ei rød snor, men også fotballkamp! Fire kjekke karer fra Strømsgodset IF stilte opp på ene banehalvdel, og Briskebys helter på den andre. Som seg hør og bør ble det hjemmeseier på både den ene og andre måten til jubel fra den spontant formede heiagjengen, «Briskeby Casuals», bestående av de ivrige damene i 2. etg og de mange tilskuerne.

Hybelbygg gir sikre rammer
Å, som vi har ønsket oss nytt hybelbygg! Det gamle Rødbygget, enn så kjært det har vært for oss, er gammelt, slitent og altfor lite. Det nye bygget betyr kortere skolevei, moderne fasiliteter og trygghet for elevene våre. Det er nok også mange foreldre som setter pris på at barna kan flytte fra ene enden av landet til den andre og likevel få et trygt, godt hjem.

Byggeprosessen har vært imponerende og effektiv, vinteren gikk med til fundament og forberedelser før modulene ankom like før sommeren. De siste tre månedene har endringene vært tydelige fra dag til dag. På et lite år har myra på sørsiden av tomta gått til å bli en diger sandkasse  og endelig et grønt og trivelig parkanlegg. De første elevene har nå flyttet inn og det er blitt et topp moderne praktbygg i tråd med universell utforming. Det er meget mulig det er en del eks-elever som skulle ønske de gikk på Briskeby nå!

Mer informasjon om det nye hybelbygget, blant annet bilder av interiør og annen informasjon kommer snart her på nettsidene våre.

Endelig ballbinge!

Et stort savn på Briskeby har i mange år vært mangelen på egnede utefasiliteter for ballspill og annen lek/sport. Det har vi omsider fått i form av en moderne ballbinge med teleslynge. Extrastiftelsen har gitt oss midler, mens selve oppføringen har skjedd på dugnad mellom elever, lærere og andre ansatte. Vi er veldig stolte over resultatet!

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD