HLF Briskeby – Side 11 – Skole, kurs og rehabilitering – vi kan hørsel!
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Endelig ballbinge!

Et stort savn på Briskeby har i mange år vært mangelen på egnede utefasiliteter for ballspill og annen lek/sport. Det har vi omsider fått i form av en moderne ballbinge med teleslynge. Extrastiftelsen har gitt oss midler, mens selve oppføringen har skjedd på dugnad mellom elever, lærere og andre ansatte. Vi er veldig stolte over resultatet!

Nytt hybelbygg på 1-2-3

19.05.2011 #01De siste dagene har ansatte og elever på Briskeby hatt ekstra underholdning i lunchpauser og fra kontorvinduer. Modulene som skal bli det nye hybelbygget har ankommet fra Polen og er i ferd med å bli satt sammen til noe som faktisk ser ut som et bygg. Hele prosessen har gått imponerende fort. Torsdag morgen kom den første modulen på plass og når vi kom på jobb og til undervisning fredag morgen var så godt som alt montert. Det er meget tydelig at de polske arbeiderne har gjort dette før! I dagene og ukene fremover kommer bygget til å ta mer form og ferdigstilles både utvendig og innvendig. Vi er alle sammen spente på å se det endelige resultatet, men en åpenbar observasjon og kommentar er at det ser ut til å passe veldig fint inn på tomta vår med en høyde like under trehøyde og mye luft mellom den eksisterende bygningsmassen og nybygget.

Vi har hatt som mål å dokumentere noe av det som skjer og vise fremgangen, noe som har vist seg å være en utfordring rett og slett fordi  disse gutta jobber så raskt og effektivt, men for skuelystne har vi fått lagt ut noe fotografisk materiale og håper å få mer på plass etterhvert.  Fortsett å lese «Nytt hybelbygg på 1-2-3»

CI det som det er – konferanserapport

Briskeby arrangerte erfaringskonferansen “CI det som det er” 21. og 22. oktober 2010. Målgruppa for konferansen var fagpersoner, CI-opererte unge og voksne og deres nærpersoner.

Briskeby har fått midler gjennom ExstraStiftelsen Helse og Rehabilitering for å avholde en erfaringskonferanse og utgi en konferanserapport.

Konferansen ble et vellykket arrangement. Det innholdsmessige, i form av forelesninger fra fagpersoner og brukere, var av en slik karakter at det ga en helhetlig kunnskap om CI-opererte unge og voksne. For at både de som var til stede og andre skal få tilgang til den informasjon og kunnskap som ble formidlet på konferansen, har vi laget denne konferanserapporten som består av alle forelesningene.

Artiklene er utformet på bakgrunn av de manus vi har fått tilsendt og tilpasset en skriftlig gjengivelse. Noen av bidragsyterne leverte forelesningene til oss som PowerPoint-presentasjoner. Disse har blitt omarbeidet til artikler som er godkjent av foreleserne. Julie Mather holdt sine forelesninger på engelsk. De har blitt oversatt til norsk.

Vi takker alle bidragsytere til konferanserapporten, og vi håper den vil være til glede og nytte både for brukere og fagpersoner.

Rapporten er tilgjengelig i bokform i høy trykkvalitet (ISBN 978-82-92997-01-7) og kan bestilles direkte fra oss. Kontakt oss per e-post, telefon eller faks for mer informasjon.  Rapporten finnes også som nedlastbar og utskriftsvennlig .pdf (90 A4-sider).

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD