HLF Briskeby – Side 2 – Skole, kurs og rehabilitering – vi kan hørsel!
HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

HLF Oslo gir 300 000 til Briskeby

HLF Oslos gave til HLF Briskeby - 300 000 krJubilanter skal få gaver. Det har vi alle lært. Men, HLF Oslo som i disse dager fyller 100 år, feirer med å gi Briskeby en gave! Utrolige 300 000 blanke kroner øremerket til en balanseløype har vi fått. En balanseløype er til stor nytte både for elevene og de mange som kommer på kurs og rehabilitering hos oss. Virksomhetslederne på Briskeby, Berit og Inge, viser her lykkelig frem nok et bevis på at HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er fullt av engasjerte, omsorgsfulle og kunnskapsrike mennesker som er stolte av den unike institusjonen Briskeby er! Hipp-hipp-hurra for HLF Oslo!

Ingen skolepris til Briskeby i år

Vi ble ikke tildelt Dronning Sonjas skolepris i år. Vi er likevel kjempestolte for å ha blitt nominert. Det viser at skolen vår er unik og gjør noe helt spesielt og riktig. Vi må også gratulere Firda VGS med tildelingen! 

2016-17: en oppsummering og lykke til på ferden!

Futuristisk illustrasjon av rakett som flyr mot solaKlokken den har ringt ut for aller siste gang dette skoleåret. Masse nytt er lært, oppgaver levert, prøver gjennomført og byggesteiner lagt til livets fundament. Noen har fått oppleve fine forelskelser. Mange sterke vennskap og gode minner er skapt. 

Nå har lærere og elever har forlatt åstedet. Noen for godt. For alle vinder spres de. Et par smått legendariske lærere med mange tiårs fartstid på Briskeby går nå til pensjonisttilværelse og forhåpentligvis aktiv nytelse av otium. Et tjuetalls elever reiser videre på sin vei til mer utdanning og en spennende fremtid. Vi håper alle får fulle liv med de sorger, gleder og opplevelser som hører med.

Som skole er vi alltid opptatt av resultater og nå er det tid for å gjøre opp status. Vi er svært stolte den ekstremt lave strykprosenten på et par-tre prosenter ved de ordinære eksamener og så godt som ikke-eksisterende frafall. Dette er unikt i norsk sammenheng på videregående nivå og viser hva som er mulig med god tilrettelegging, oppfølging og trygge rammer. 

Vi ønsker alle elevene våre en herlig sommer. Vi takker lærere og andre ansatte for at dere er med på å gjøre Briskeby til slik et spesielt sted. Velkommen tilbake over sommeren.

Til slutt og ikke minst, vi ønsker avgangselevene alt det beste for fremtiden!

Presentasjonssamling fra «Tinnitus – en folkehelseutfordring?»

Bilde av salen

Teleslynga er rullet inn, prosjektoren har kjølnet og ettertenksomme deltakere reist hjem, fulle av inntrykk og impulser. Vi som jobber på Briskeby og i HLF puster lettet ut etter et vellykket arrangement uten nevneverdige problemer. Til og med Skype-konferansen med WHO på stort lerret forløp så bra som teknologien tillater. Den 7. konferansen i rekken har vært en like positiv og konstruktiv opplevelse som de foregående og ytterligere befestet denne årlige tradisjonen som selve akslingen i årshjulet vårt. 

Rundt 120 deltakere, samt 70 ØNH-leger spesielt busset inn fra sitt høstmøte, skapte liv og engasjementet var tydelig. Et drømmelag av forelesere ble anført av headliner Pawel J. Jastreboff og flankert av knallsterke brukerinnlegg med de fremste norske fagpersonene som dessert. Dette gjorde konferansen til en happening av de sjeldne på tinnitusfeltet i Norge.

Vi offentliggjør nå en samling av artikler og presentasjoner fra konferansen. Samlingen er i .pdf-format og kan brukes både på skjerm, eller skrives ut. Vi har også en historisk oversikt over konferansene våre.

Med det vil vi takke alle deltakere, forelesere, ansatte og frivillige som muliggjorde konferansen!

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD