HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Nytt kurs 2015: for STUDENTER!

Bilde av universitetet i Oslo med en student-hatt påHLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for hørselshemmede studenter i høyskole eller universitet. Å gjennomføre et studie i høyere utdanning kan være spesielt krevende når man har nedsatt hørsel. Hørselstapet gir utfordringer i undervisningssituasjoner, gruppearbeid, praksissituasjoner og lignende.

HLF Briskeby vil med dette kurset øke studentens kunnskaper om hørselstap, mestring og muligheter og på denne måten bidra til å øke gjennomføringsgraden i høyere studier.

Les mer…

Informasjon om innholdet i vårt nye rehabiliteringstilbud

Bilde og link til brosjyre i pdf-format om rehabiliteringstilbudetMer informasjon om det kommende rehabiliteringstilbudet for tinnitus og meniere-rammede, samt CI-opererte, er nå tilgjengelig.

Generelt er fokuset er på en helhetlig tilnærming og basert på nevrofysiologisk og kognitiv modell. Å bruke egne ressurser for å oppnå bedring i helse- og livskvalitet står sentralt. Forelesninger og erfaringsutvekslinger er derfor  viktige verktøy, men både ambulerende tjenester, likemenn og oppfølging mot yrkeslivet er en  del av opplegget. 

For å tilby dette har vi et tverrfaglig team bestående av bl.a. øre-nese-hals spesialist, audiopedagoger, audiograf, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent. 

Les mer i vår brosjyre. 

En fotografisk reportasje fra årets erfaringskonferanse

Årets erfaringskonferanse med tittelen «Goddag mann økseskaft» var den 5. i rekken på Briskeby. Temaet var hørselstap og mestringsmetoder.  Erfaringskonferansene har blitt årets store happening på Briskeby med et yrende liv og hektisk aktivitet. Årets konferanse var ikke noe mindre fulltegnet eller aktiv enn tidligere års og vi er godt fornøyd med arrangementet i ettertid. I denne artikkelen er det noen glimt fra konferansen for interesserte.

Klikk for å gå til galleriet.

 En collage med ulike bilder fra konferansen

Fortsett å lese «En fotografisk reportasje fra årets erfaringskonferanse»

Hørsel hele livet – En film om eldre hørselshemmede

Hørsel og livskvalitet går hånd i hånd. Det er også en kjensgjerning at de aller fleste eldre har svekket hørsel i større eller mindre grad. Likevel er kunnskapen om hørsel og tekniske hjelpemidler ofte fraværende blant både pårørende og fagpersoner.

HLF Briskeby har laget en film for å bøte på det dette. «Hørsel hele livet» er en vellaget, illustrerende, informativ og flott film som burde være obligatorisk for alle å se. Selv om den er hovedsakelig rettet mot eldre og de som er rundt dem, så er den i stor grad også generell og alle kan lære noe fra den.

Med en million mennesker med hørselsrelaterte skader og utfordringer i Norge i 2020 så er hørsel noe som vedrører oss alle, for vi har alle noen rundt oss – venner, familie eller kolleger som med enkle grep kan få en bedre hverdag.

Se filmen «Hørsel hele livet»

HLF Briskeby jubler over ny helseavtale

Skjermbilde fra www.hlf.noStemningen er høy på Briskeby etter at vi har inngått en samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst om dagtilbud til om lag 150 Tinnitus og Meniere-rammede og 25 CI-opererte. Avtalen innebærer et tettere samarbeid med Vestre Viken og Rikshospitalet og 8 nye stillinger på huset. Stikkord for dette nye tilbudet er individuell tilrettelegging og tettere oppfølging. 

Les omtale av saken på Drammens Tidenes nettsider eller  hlf.no.

Nytt elevkurs: Ut i lære – veien fra yrkesfag til lærling

Bilde av personer som arbeider

HLF Briskeby har etabelert et nytt elevkurs fokusert på yrkesfaglige elever og veien til å bli lærling. Kurset passer for deg som går i VG2/yrkesfag, for deg som allerede har begynt i lære eller deg som ikke har fått læreplass enda – OG som har et hørselstap. Les mer

 

VÅRT TILBUD