HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Planer og rapporter

Dette er et arkiv over planer og rapporter fra våre virksomheter for å gi interesserte bedre mulighet til å sette seg inn i vår drift.

Briskeby videregående skole as
Tittel
Tilstandsrapport 2017(.pdf)
Virksomhetsplan 2018 (.pdf)
HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede Tjenester as
Tittel
 
 
HLF Briskeby Forskning og Utvikling as
Tittel
 
 

 

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD