HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Produkter

Kurshefter i visuell kommunikasjon, «Vis meg hva du sier!»

Trinn 1-Bilde av forside Vis meg hva du ser Trinn 2-Bilde av forside Vis meg hav du ser 2

Pris: Kr. 280,- Pris: Kr. 380,-

Spillkort (Trinn 1 eller Trinn 2 må spesifiseres ved bestilling) Pris: Kr. 260,- pr. trinn

Informasjonsfilmer på DVD

Null susGlem det!Hørsel hele livet
Bilde av coevret til Null Sus

Bilde av coeret til Glem Det

Bilde av coveret til Hørsel hele livet

En film som viser hva følgene av eksponering for støy og høy lyd kan bli.

Klikk på bildet for å se filmen på YouTube,

En film om om å være hørselshemmet i videregående skole.

Klikk på bildet for å se fiimen på YouTube.

En film om (eldre) hørselshemmede, hjelpemidler og mye mer.

Test. Klikk på bildet for å se filmen på YouTube

Pris: kr 200,-Pris: kr 200,-Pris: kr 200,-

 

Lyd-CD

Sånn kan det høres ut!
Bilde av coevret til Sånn kan det høres ut
En lyd-CD som simulerer hvordan hørselstap og tinnitus kan oppleves. Klikk på bildet for å se videoversjon på YouTube.
Pris: kr 100,-

Artikler kan bestilles på: briskeby@hlfbriskeby.no eller på telefon 32 22 65 00

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD