HLF Briskebykonferansen 2018: Program og Presentasjoner

Mer informasjon og påmelding Program som .pdf

De fleste av fagforelesernes presentasjoner er tilgjengelige for nedlasting fra programmet under som .pdf-filer. Vi minner om at forelesernes opphavsrett må respekteres. 

PROGRAM OG PRESENTASJONER
Torsdag 25. oktober
Kl 09.00 – 10.00Morgenbuffet og registrering
Kl 10.00 – 10.05Velkommen
Forbundsleder Morten Buan, HLF
Kl 10.05 – 10.30Åpning
Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson (AP)
Kl 10.30 – 11.00Betydningen av å ha hørsel hele livet
Erfaringsinnlegg ved pårørende Liv Landstad
Kl 11.00-11.30Pause med besøk hos utstillere
Kl 11.30 – 12.15

Nedsatt hørsel og kognitiv svikt | 
Seniorforsker Jorunn Solheim, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Solheims presentasjon

Kl 12.15 – 12.30Pause
Kl 12.30 – 13:15

Risikofaktorer for utvikling av demens, hvor viktig er nedsatt hørsel?
Forskningssjef Geir Selbæk, og fagsjef Ellen Melbye Langballe, Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse
Selbæks og Langballes presentasjon

Kl 13.15 – 14.15Lunsj med besøk hos utstillere
Kl 14.15 – 14.40

HUNT 4 – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, med fokus på hørsel
Seniorforsker, ph.d, Bo Engdahl, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Siden tallene fra helseundersøkelsen ikke er ferdige/endelige kan ikke Engdahls presentasjon offentliggjøres. 

Kl 14.40 – 15.00

Nedsatt hørsel og psykisk helse blant eldre. Klinisk erfaring
Psykiater Liv Holgersen, Nasjonal Behandlingstjeneste for Hørsel og Psykisk helse
Holgersens presentasjon

Kl 15.00 – 15.15Pause
Kl 15.15 – 15.35

Lydmiljø og hørselstap
Audiofysiker Arne Vik, NTNU – Audiologi
Viks presentasjon

Kl 15.35 – 16:00

Hvorfor hører vi så godt i skogen?
Komfortutvikler Jonas Christensson, Saint-Gobain
Christenssons presentasjon

Kl 16:00Avslutning for dagen
Fredag 26. oktober
Kl 09.00 – 09.05Åpning ved konferansier
Kl 09.05 – 10.00God kommunikasjon i en travel hverdag – hva er nøkkelen til suksess?
Spesialist i barnesykdommer, Ph.D, Bård Fossli Jensen, Somsagt AS og lege ved Catosenteret, 
Kl 10.00 – 10.20Pause
Kl 10.20 – 10.30HLF hørselshjelper om erfaring fra sitt virke
Kari Dahl
Kl 10.30 – 11.15

Sansesvikt og demens. Klinisk erfaring
Overlege og professor Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus
Ranhoffs presentasjon

11.15 – 11.30Pause
Kl 11.30 – 11.45Høytaleren min
Erfaringsinnlegg v/Marit Mørk Enger
Kl 11.45 – 12.00

«Det er alltid et tilbud å få». Eldres opplevelse av oppfølging ved hørselstap
Audiopedagog Yngvild Rye
Ryes presentasjon | Hennes masteroppgave er tilgjengelig her

Kl 12.00 – 13.00Lunsj med besøk hos utstillere
kl 13.00 – 13.15

Samhandling mellom sykehus og kommune
Audiografene Jorunn O. Knudsen og Dina Risdal, Arendal sykehus
Knudsens og Risdals presentasjon

Kl 13.15 – 13.30

Veien til god hørsel, ambulerende audiograf
Ambulerende audiograf Sigurd Løberg, Hørselssentralen, Telemark sykehus
Løbergs presentasjon

Kl 13.30 – 13.45

Prosjektet «Moderne hørselsomsorg»
Audiopedagog Aslaug Lunde, HLF Briskeby
Lundes presentasjon

Kl 13.45 – 14.00

Motivering til kompetanseheving på hørsel
Rådgiver i HR-avdelingen, Astrid Lundesgaard, Ringerike kommune
Lundesgaards presentasjon

Kl 14.00– 14.15Pause
Kl 14.15 – 15.00

Paradigmeskifte for hørselsrehabilitering?
Teknisk audiolog Anders Jönsson, Universitetet i Lund
Jönssons presentasjon

Kl 15.00 – 15.15Avslutning, oppsummerende betraktninger og veien videre

Mer informasjon og påmelding Program som .pdf

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring