HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Program HLF Briskebykonferansen 2018

Mer informasjon og påmelding Program som .pdf

FORELØPIG PROGRAM (06.06.18)
Torsdag 25. oktober
Kl 09.00 – 10.00Morgenbuffet og registrering
Konferansierer: Anders Hegre, generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund
og Inge Bossen Thorsen, daglig leder HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede
tjenester as
Kl 10.00 – 10.15Velkommen
Forbundsleder Morten Buan, HLF
Kl 10.15 – 11.00Åpningsinnlegg
Kl 11.00 – 11.30Pause med besøk hos utstillere
Kl 11.30 – 12.15Nedsatt hørsel og demens
Audiograf og audiopedagog, Cand.Ed., Ph.D. Jorunn Solheim
Kl 12.15 – 13.00Brukerinnlegg
Kl 13.00 – 14:00Lunsj med besøk hos utstillere
Kl 14.00 – 14.20Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
Kl 14.20 – 14.40HUNT IV – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, med fokus på hørsel
Avdelingsdirektør Bo Engdahl, Folkehelseinstituttet
Kl 14.40 – 15.00Nedsatt hørsel og psykisk helse blant eldre. Klinisk erfaring
Psykiater Liv Holgersen, Nasjonal Behandlingstjeneste for Hørsel og Psykisk helse
Kl 15.00 – 15.10Kort benstrekk
Kl 15.10 – 15.30Lydmiljø og hørselstap
Audioingeniør Arne Vik, NTNU
Kl 15.30 – 16:00Hvorfor hører vi så godt i skogen?
Ecophon v/Jonas Christensson
Kl 16:00Avslutning for dagen
Fredag 26. oktober
Kl 09.00 – 09.10Åpning ved konferansier
Kl 09.10 – 10.00Klinisk kommunikasjon
Kl 10.00 – 10.15HLF hørselshjelper om erfaring fra sitt virke
Kl 10.15 – 10.45Sansesvikt og demens. Klinisk erfaring.
Overlege og professor Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus
Kl 11.45 – 12.00Eldres opplevelse av oppfølging ved hørselstap
Audiopedagog, Yngvild Rye
kl 13.00 – 13.15Samhandling mellom sykehus og kommune
Arendal sykehus
Kl 13.15 – 13.30Veien til god hørsel, ambulerende audiograf
Telemark sykehus
Kl 13.30 – 14.00Moderne hørselsomsorg
Audiopedagog Aslaug Lunde
Kl 14.00– 14.15Pause
Kl 14.15 – 14.45Motivering til kompetanseheving på hørsel
Rådgiver i HR-avdelingen, Astrid Lundesgaard, Ringerike kommune
Kl 14.45 – 15.15

Paradigmeskifte for hørselsrehabilitering?
Forskningsingeniør Anders Jönsson, Lunds Universitet

Kl 15.15 – 15.30Oppsummerende betraktninger
Konferansier
Kl 15:30Avslutning og vel hjem!

Merk: Programmet er foreløpig. Endringer vil forekomme!

Mer informasjon og påmelding Program som .pdf

VÅRT TILBUD