Prosjekter

Forskning og utvikling HLF Briskebykonferansen Prosjekter Konferansehistorikk

En viktig, men ikke alltid like synlig del av vår virksomhet er prosjekter. «Prosjekter» i vår sammenheng er tidsbegrensede og finansiert med øremerkede midler, enten fra fond eller stiftelser, alternativt egne midler. Prosjekter kan være alt fra å organisere en erfaringskonferanse, til å lage et dataprogram eller en informasjonsfilm men også mer rendyrket og forskningsrettet med tanke på å erverve ny kunnskap.

Prosjekter er viktige, fordi de gir sjansen til målrettet og fokusert arbeid innenfor et bestemt felt som ikke nødvendigvis begrenses av et vanlig driftsbudsjett. Det medfører at vi lærer mer om våre fagfelter og kan utvikle bedre tilbud og tjenester til våre brukere.

Denne siden inneholder en oversikt over våre siste prosjekter og linker til prosjektenes hjemmesider hos HLF. Den viktigste kilden til prosjektmidler er Extrastiftelsen (tidligere Stiftelsen Helse og Rehabilitering). Vi søker på prosjekter gjennom HLF, og det er HLF som koordinerer og organiserer den overordnede prosjektvirksomheten. På denne linken finner du en oversikt over alle prosjekter HLF koordinerer.

NavnTemaProsjektlederÅr
Tinnitus – Riktig fokus
Prosjektet utvikler og produserer to apper med lydfiler til bruk for fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening.Bente Ørbeck2018
Tinnitus mestringskurs for ungeProsjektet setter fokus på tinnitus hos ungdom i alderen 15–19 år. Gjennom å utvikle og tilby mestringskurs, rustes unge med tinnitus til å mestre hverdagen med tinnitus.Inger Kristiansen2018
Bli en god samarbeidspart i høretreningInformasjonshefte for familie og nærpersoner til nye CI-brukere som skal bli øvingspartnere.Siri Skollerud2015
Vei i vellinga!Informasjonsfilm om effekter av hørselstap i arbeidsliv og dagligliv, og med tips og råd om tiltak og virkemidler.Tone Segtnan2015
For gammel til å høre?Lage informasjonsfilm til pleiepersonell for eldre.Ellen Dannevig Straube2014
Simulering av hørselstapLage CD som anskueliggjør forskjellige typer hørselstap i realistiske situasjoner.Aslaug Lunde2014
Bridge for livetStarte bridgeklubb på HLF Briskeby skole og spille i eksterne turneringer.Øystein Hanevold2014
Balansetrening for hørselshemmedeSynliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring.Siri Skollerud2012
Innsatt og inkludertKartlegge omfanget av innsatte i norske fengsler med funksjonshemming med særlig fokus på hørselshemming.Håvard Nielsen2012
Brått VoksenMyndiggjøring av hørselshemmede studenter til å mestre hverdagen.Per Otto R. Dahl2012
Glem det!Produsere og distribuere film til videregående skoler om hørselshemming.Aslaug Lunde2011
Drama, dans og musikk for tunghørteMetodisk kulturopplæring for tunghørt ungdom (16-20 år) innen drama, dans og musikk – det skal lages forestilling og film.Morten Langrind2011
Aktivt liv – tilrettelagt ballbingeBygge ballbinge med innlagt teleslynge for å stimulere til økt fysisk aktivitet og deltakelse i organisert lokalidrett.Wenche Helsingeng2010
Bedre kommunikasjon med HørekortetNå ut med nøkkelinformasjon til normalthørende om hvordan de best kan kommunisere med hørselshemmede.Siri Skollerud2010
Erfaringskonferanse for CI-opererteErfaringskonferanse for CI-opererte unge/voksne, nærpersoner og fagfolk.Konferanserapporten fra denne konferansen er tilgjengelig for nedlasting som .pdf eller salg i praktisk bokformAud Eli Thjømøe2010
Høretrening i gruppe for voksne med CIUtprøving av høretrening i gruppe som rehabiliteringsform for voksne CI-brukere.Siri Skollerud2009
Vis meg hva du sier!Utvikle og spre kursmateriell for voksne i Norsk med tegnstøtte.Marit Gaudernack2008
Null sus – filmProdusere og distribuere informasjonsfilm om støyskadeforebygging til lærere, nærpersoner, helsepersonell og tiendeklassinger.Ellen Dannevig Straube2008
Behold jobben!Utvikling av et helhetlig kursopplegg med hørselshemmede arbeidstakere.Berit A. Holmlimo2007
Ungdom med CI på videregående skoleUtvikle nasjonal standard for rehabilitering og pedagogisk tilbud.Anne Elisabeth Strøm2007
Akustisk designguide i skolenKartlegge og publisere hefte med skoleeksempler for å vise vei til det gode akustiske læringsmiljø.Morten Langrind2007
Kulturreiser for hørselshemmedeKartlegging av muligheten for å etablere et kulturreisetilbud tilrettelagt for hørselshemmede voksne.Aud Eli Thjømøe2006
Rådgivningstilbud: Hørsel/jobbUtvikle rådgivningstjeneste for tunghørte arbeidstakere og deres arbeidsgivere.Målfrid Myhr2005
Brukervennlig fjernundervisningTilrettelegging av fjernundervisning for hørselshemmede.Aslaug Lunde2005
Ung Hørselshemmet SpråkreiseOpphold i engelsktalende land med vekt på å oppleve språklig og sosial mestring gjennom kulturelle opplevelser.Beathe Ingbre2004
FjernskrivetolkingBedre utnyttelse av skrivetolking ved bruk av moderne teknisk utstyr og telefonlinjer.Rolf A. Svendsen2003
Norsk for voksne tunghørteUtvikle en kurspakke i praktisk norsk for voksne tunghørte.Anne Elisabeth Strøm2003
Engelsk ved IT for yrke/fritidInteraktiv nettbasert opplæring i engelsk.Rolf A. Svendsen2002
Munnavlesning/-lyttetrening 2Interaktivt PC-basert kurs i munnavlesning og lyttetrening.Birgitta Lie2002
Utestengt eller integrert?Hørselshemmede i arbeidslivet: Kartlegging, informasjon og tilretteleggingJan Roger Berg2002
Munnavlesning og lyttetreningTilpasse og markedsføre et interaktivt PC-basert hjelpemiddel for å trene munnavlesning og lyttetrening.Birgitta Lie2001
Fjernundervisning i HLFUtvikling av fjernundervisning for å heve kompetansen om Morbus Ménière hos pasienter, pårørende og helsepersonell.Aslaug Lunde2000
Talespråkferdigheter hos CI-barnUtvikle et testbatteri til kartlegging av norsk talespråk hos CI-barn for å kunne vurdere pedagogiske behov.Anne Robberstad1999
Tinnitus RehabiliteringRehabilitering av tinnitusrammede ved hjelp av Tinnitus Retraining Therapy (TRT).Siri Skollerud1999
Deltakerstyrt rehabilitering 2Innsamling av erfaringsmateriale vedrørende deltakerstyrt rehabiliteringsarbeid.Aina Olsen1998

 

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring