Rehabilitering:tinnitus | meniere | CI | balanse – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Rehabilitering:
tinnitus | meniere | CI | balanse

Person som balanserer

Vi lærer deg nye teknikker så du kan bruke egne ressurser til å få kontroll over din tilstand! 

Tinnitus Meniere CI Balanse Søke Kontakt

HLF Briskeby har et unikt rehabiliteringstilbud for tinnitus- og meniererammede, personer med svimmelhet og balanseutfordringer samt CI-opererte i samarbeid med Helse Sør-Øst.

REHABILITERINGSTILBUD 

Personer med tinnitus

Bilde av person med tinnitus som holder seg for ørene

  • Dagtilbud for voksne med tinnitus
  • Gruppetilbud med individuelt forløp
  • Oppholdslengde: 2+1 uke
  • Tilbudet fokuserer på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning
  • Tverrfaglig: ØNH-leger, audiograf, audiopedagog, fysioterapeut, sykepleier og arbeidskonsulent
  • Det står sentralt hvordan tanker, følelser og adferd påvirker hverandre
  • Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til

Søke

Personer med meniere

Bilde av person som balanserer på en snor

  • Dagtilbud for voksne med Meniere
  • Gruppetilbud med individuelt forløp
  • Oppholdslengde: 2+1 uke
  • Rehabiliteringen har fokus på informasjon om mekanismene bak sykdommen
  • Vi vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen
  • Det gis innsikt i sykdommens forskjellige faser og hvilke følger som kan oppstå
  • Det legges vekt på balansetrening

Søke

Personer med cochleaimplantat (CI)

Bilde av person med CI-apparat

  • For voksne som har eller skal få CI
  • Tett sammarbeid med Rikshospitalet
  • Individuelt tilpasset dagtilbud
  • Gruppetilbud: Todagers forberedelseskurs før operasjon med tilbud om overnatting
  • Seksdagers gruppetilbud for CI-brukere (2 x 3 dager)

Påmelding

Personer med svimmelhet og balanseutfordringer

  • Dagtilbud for voksne med svimmelhet og balanseproblemer
  • Gruppetilbud med individuelt forløp
  • Oppholdslengde: 2+1 uke
  • Tilbudet fokuserer på kunnskap, ufarliggjøring, øvelser, stressmestring og avspenning
  • Tverrfaglig tilnærming: ØNH- spesialister, audiopedagoger, psykomotoriske fysioterapeuter, psykiatrisk sykepleier og arbeidskonsulent
  • Hvordan tanker, følelser og adferd påvirker hverandre står sentralt
  • Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som svimmelhet og balanseproblemene kan føre til

Søke

INFORMASJON
Generelt

 

 • Tilbudene har en helhetlig tilnærming og er basert på nevrofysiologisk og kognitiv modell
 • Fokus rettes mot egne ressurser for å oppnå bedring av helse og livskvalitet
 • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på
 • Oppfølging mot yrkeslivet står sterkt
 • Personalet som jobber med dette tilbudet er bl.a. ØNH-spesialister, audiopedagoger, audiografer, psykomotoriske fysioterapeuter og psykiatrisk sykepleier

Personalet som jobber med dette tilbudet er bl.a. øre-nese-hals-spesialister, audiopedagoger, audiografer, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent.

Varighet

Rehabiliteringstilbud for tinnitus og meniere består av 2 + 1 uke på dagtid. Dagopphold er fra 09:00 til 15:00 fire dager per uke. Ved behov for overnatting søkes dette gjennom Pasientreiser (www.helsenorge.no/pasientreiser).

Alle som venter på eller vurderer CI-operasjon tilbys to dager med informasjon om CI. Etter CI-operasjon gis det tilbud om oppfølging av audiopedagog ved lydpåsetting. Vi har også et seksdagers gruppetilbud for CI-brukere (2 x 3 dager). Brukere av CI-tilbudet får dekket overnatting.

Søknadsprosedyre

Bruker skal være utredet av ØNH-spesialist før henvisning. Henvisning sendes direkte til HLF Briskeby fra spesialist i helseforetak elektronisk / per post. Ved innsøking fra fastlege / privat ØNH-lege, må henvisning sendes Regionalt Koordinerende Enhet (RKE) for godkjenning. NB! Legg legenotat og audiogram ved henvisning.

Søknadskjemaer

Egenandel

Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Per januar 2018 er denne på kr 140,- per dag. Egenandelen går på egenandelkort 2.

OVERSIKT OVER GRUPPEOPPHOLD
Tinnitus
GruppenummerTidsromStatus
Gruppe 6 – 2019uke 20 (13.-16.05.2019) + uke 21 (20.-24.05.2019) og uke 25 (17.-21.06.2019)Avsluttet
Gruppe 7 – 2019uke 33 (12.-16.08.2019) + uke 34 (19.-23.08.2019) og uke 39 (23.-27.09.2019)Avsluttet
Gruppe 10 – 2019uke 41 (07.-11.10.2019) + uke 42 (14.-18.10.2019) og uke 48 (25.-29.11.2019)Fulltegnet
Gruppe 11 – 2019uke 45 (04.-08.11.2019) + uke 46 (11.-15.11.2019) og uke 49 (02.-06.12.2019)Fulltegnet
Gruppe 12 – 20 19uke 50 (09.-13.12.2019) + uke 51 (16.-20.12.2019) og uke 2 (06.-10.01.2020)Fulltegnet
Gruppe 1 – 2020uke 3 (13.-17.01.2020) + uke 4 (20.-24.01.2020) og uke 9 (24.-28.02.2020)Ledige plasser
Gruppe 4 – 2020uke 11 (09.-13.03.2020) + uke 12 (16.-20.03.2020) og uke 17 (20.-24.04.2020)Ledige plasser
Gruppe 5 – 2020 uke 13 (23.-27.03.2020) + uke 14 (30.03.-03.04.2020) og uke 18 (27.-31.04.2020)Ledige plasser
Gruppe 6 – 2020uke 19 (04.-08.05.2020) + uke 20 (11.-15.05.2020) og uke 24 (08.-12.05.2020)Ledige plasser
Gruppe 7 – 2020uke 22 (25.-29.05.2020) + uke 23 (02.-05.06.2020) og uke 26 (22.-26.06.2020)Ledige plasser
Meniere
GruppenummerTidsromStatus
Gruppe 9 – 2019uke 37 (09.-13.09.2019) + uke 38 (16.09-20.09.2019) og uke 44 (28.-31-10.2019)Fulltegnet
Gruppe 2 – 2020uke 5 (27.-31.01.2020) + uke 6 (03.-07.02.2020) og uke 10 (02.-06.03.2020)Ledige plasser
CI - Cochleaimplantat
KurskodeTidsromStatus
CI16-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)14.-15.10.2019Ledige plasser
CI17-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)25.-26.03.2020Ledige plasser
CI16-CI «For deg som har hatt CI en stund» (påmelding)09.-11.09.2019 og 11.-13.11.2019Ledige plasser
CI17-CI «For deg som har hatt CI en stund» (påmelding)10.-12.02.2020 og 27.-29.04.2020Ledige plasser
Svimmelhet/balanseproblemer
GruppenummerTidsromStatus
Gruppe 8 – 2019uke 35 (26.-30.08.2019) + uke 36 (02.-06.09.2019) og uke 40 (30.09-04.10.2019)Ledige plasser
Gruppe 3 – 2020uke 7 (10.-14.02.2020) + uke 8 (17.-21.02.2020) og uke 13 (14.-17.04.2020)Ledige plasser
SKJEMAER FOR HENVISNING
Fastleger og private ØNH (RKE)

 

Helse Sør-Øst (klikk for å laste ned skjema i .pdf-format)
Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)
Helse Vest (klikk for å laste ned/åpne skjema i .pdf-format)
Helse Midt
Har ikke eget søknadsskjema ifm henvisning til rehabilitering og habilitering. Henvis pasienten elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til Henvisning ReHR – ReHR henvisningsmottak via Norsk helsenett.
Spesialisthelsetjenesten

 

Sendes direkte til HLF Briskeby.

Åpne/laste ned skjema (.pdf)


Interessert i rehabilitering hos oss eller lurer du på noe?
Ta kontakt! Vi hjelper deg med innsøking og besvarer gjerne dine spørsmål.

HSØ-rehabilitering
Ola Nordmann

Huttiheitaveien 9b

1234 Huttiheita

01.01.1901

11223344

ola.nordmann@norge.no


Du kan huke av flere valg.

Feks. matallergier.

F.eks. annonse, av en venn, lege osv.


Sending

 

Kontaktinfo, RKE i Helse Sør-Øst
Regional koordinerende enhet
v/Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 BJØRNEMYR
E-post: rke@sunnaas.no
Telefon: 800 300 61

Nyttige linker

Det er stengt for kommentarer.

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD