Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Rehabilitering

Person som balanserer

Vi lærer deg nye teknikker så du kan bruke egne ressurser til å få kontroll over din tilstand! 

Tinnitus Meniere CI Søke Kontakt

HLF Briskeby har et unikt rehabiliteringstilbud for tinnitus- og meniererammede samt CI-opererte i samarbeid med Helse Sør-Øst.

REHABILITERINGSTILBUD 
Personer med tinnitus

Bilde av person med tinnitus som holder seg for ørene

  • Dagtilbud for voksne med tinnitus / øresus
  • Gruppetilbud med individuelt forløp
  • Oppholdslengde, 2+1 uke
  • Tilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. I tillegg står hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre sentralt. Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til

Søke

  Personer med meniere

  Bilde av person som balanserer på en snor

   • Dagtilbud for voksne med meniere eller meniere-lignende tilstander
   • Gruppetilbud med individuelt forløp
   • Oppholdslengde, 2+1 uke
   • Tilbudet har fokus på informasjon om mekanismene bak sykdommen, og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. Det gis innsikt i sykdommens forskjellige faser og hvilke følger som kan oppstå. Det legges stor vekt på balansetrening

  Søke

   Personer med cochleaimplantat (CI)

   Bilde av person med CI-apparat

    • Dagtilbud for voksne som har eller skal få cochleaimplantat
    • Individuelt tilpasset tilbud
    • Lengde på opphold vurderes ved inntak og vil kunne justeres underveis i prosessen
    • Tilbudet gis i tett samarbeid med Rikshospitalet
    • Tilbudet gir kunnskap og veiledning om læringsprosessen som følger før og etter operasjon og lydpåsetting
    • Utfordringer i arbeidslivet
    • To-dagers informasjonskurs om for deg som venter på CI-operasjon (les mer)

   Påmelding

    INFORMASJON
    Generelt

    Tilbudene har en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen og er basert på nevro- fysiologisk og kognitiv modell.

    • Fokus rettes mot egne ressurser for å oppnå bedring av helse og livskvalitet.
    • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på.
    • Ambulante tjenester kan inngå i tilbudet
    • Oppfølging mot yrkeslivet står sterkt

    Personalet som jobber med dette tilbudet er bl.a. øre-nese-hals-spesialister, audiopedagoger, audiografer, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent.

    Varighet

    Tinnitus/Meniere
    Alle rehabiliteringsoppholdene er seriebehandling bestående av tre uker (2 +1 uke). Dagopphold er fra kl. 9 til kl. 15 fire dager per uke og tilbudet inneholder ikke mulighet for overnatting. Dette må man eventuelt søke om gjennom Pasientreiser. Pasientreiser dekker reise etter gjeldende satser.

    CI
    CI-informasjonskurs går over to-tre dager med én-to overnattinger. HLF Briskeby dekker overnatting og pasientreiser dekker reise etter gjeldende satser.

    Søknadsprosedyre

    Brukeren skal være utredet av spesialisthelsetjenesten før henvisning. Søknad sendes direkte til HLF Briskeby fra spesialist i Helseforetak elektronisk eller per post. Ved innsøking fra fastlege og privat øre-nese-hals lege må søknaden sendes til Regional Koordinerende Enhet (RKE) for godkjenning gjennom de regionale helseforetakene.

    Søknadskjemaer

    Egenandel

    Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Per januar 2018 er denne på kr 140,- per dag.

    OVERSIKT OVER GRUPPEOPPHOLD FOR TINNITUS OG MENIERE, SAMT CI-KURS
    Tinnitus

    GruppenummerTidsromStatus
    Gruppe 1 – 2018uke 3 (15.-19.01-2018) + uke 4 (22.-26.01.2018) og uke 9 (26.02-02.03.2018)Pågår
    Gruppe 3 – 2018uke 7 (12.-16.02.2018) + uke 8 (19.-23.02.2018) og uke 11 (12.-16.03.2018)Ledige plasser
    Gruppe 4 – 2018uke 12 (19.-23.03.2018) + uke 13 (03.-06.04.2018) og uke 19 (07.-11.05.2018)Ledige plasser
    Gruppe 5 – 2018uke 15 (09.-13.04.2018) + uke 16 (16.-20.04.2018) og uke 20 (14.-18.05.2018)Ledige plasser
    Gruppe 6 – 2018uke 17 (23.-27.04.2018) + uke 18 (30.04-04.05.2018) og uke 23 (04.-08.06.2018Ledige plasser
    Gruppe 7 – 2018uke 21 (22.-25.05.2018) + uke 22 (28.05-01.06.2018) og uke 25 (18.-22.06.2018)Ledige plasser
    Meniere

    GruppenummerTidsromStatus
    Gruppe 2 – 2018uke 5 (29.01-02.02.2018) + uke 6 (05.-09.02.2018) og uke 10 (05.-09.03.2018)Pågår
    Gruppe 9 – 2018 uke uke 36 (03.-07.09.2018) + uke 37 (10.-14.09.2018) og uke 42 (15.-19.10.2018)Ledige plasser
    CI - Cochleaimplantat

    KurskodeTidsromStatus
    CI13-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)23.-24.04.2018Ledige plasser
    CI14-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)22.-23.10.2018Ledige plasser 
    SKJEMAER FOR HENVISNING
    Fastleger og private ØNH (RKE)

    Helse Sør-Øst (klikk for å laste ned skjema i .pdf-format)
    Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)
    Helse Vest (klikk for å laste ned/åpne skjema i .pdf-format)
    Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)
    Spesialisthelsetjenesten

    Sendes direkte til HLF Briskeby.

    Åpne/laste ned skjema (.pdf)


    Interessert i rehabilitering hos oss eller lurer du på noe?
    Ta kontakt! Vi hjelper deg med innsøking og besvarer gjerne dine spørsmål. 

    HSØ-rehabilitering
    Ola Nordmann

    Huttiheitaveien 9b

    1234 Huttiheita

    01.01.1901

    11223344

    ola.nordmann@norge.no


    Du kan huke av flere valg.


    Sending

     

    Kontaktinfo, Helse Sør-Øst
    Regional koordinerende enhet
    Postboks 174
    1451 Nesoddtangen
    E-post: rke@sunnaas.no 
    Telefon: 800 300 61

    Nyttige linker 

    Det er stengt for kommentarer.

    VÅRT TILBUD