HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Rehabilitering

Person som balanserer

Vi lærer deg nye teknikker så du kan bruke egne ressurser til å få kontroll over din tilstand! 

Tinnitus Meniere CI Søke Kontakt

HLF Briskeby har et unikt rehabiliteringstilbud for tinnitus- og meniererammede samt CI-opererte i samarbeid med Helse Sør-Øst.

REHABILITERINGSTILBUD 

Personer med tinnitus

Bilde av person med tinnitus som holder seg for ørene

  • Dagtilbud for voksne med tinnitus / øresus
  • Gruppetilbud med individuelt forløp
  • Oppholdslengde, 2+1 uke
  • Tilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. I tillegg står hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre sentralt. Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til

Søke

  Personer med meniere

  Bilde av person som balanserer på en snor

   • Dagtilbud for voksne med meniere eller meniere-lignende tilstander
   • Gruppetilbud med individuelt forløp
   • Oppholdslengde, 2+1 uke
   • Tilbudet har fokus på informasjon om mekanismene bak sykdommen, og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. Det gis innsikt i sykdommens forskjellige faser og hvilke følger som kan oppstå. Det legges stor vekt på balansetrening

  Søke

   Personer med cochleaimplantat (CI)

   Bilde av person med CI-apparat

    • Dagtilbud for voksne som har eller skal få cochleaimplantat
    • Individuelt tilpasset tilbud
    • Lengde på opphold vurderes ved inntak og vil kunne justeres underveis i prosessen
    • Tilbudet gis i tett samarbeid med Rikshospitalet
    • Tilbudet gir kunnskap og veiledning om læringsprosessen som følger før og etter operasjon og lydpåsetting
    • Utfordringer i arbeidslivet
    • To-dagers informasjonskurs om for deg som venter på CI-operasjon (les mer)

   Påmelding

    INFORMASJON
    Generelt

     

    Tilbudene har en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen og er basert på nevro- fysiologisk og kognitiv modell.

    • Fokus rettes mot egne ressurser for å oppnå bedring av helse og livskvalitet.
    • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på.
    • Ambulante tjenester kan inngå i tilbudet
    • Oppfølging mot yrkeslivet står sterkt

    Personalet som jobber med dette tilbudet er bl.a. øre-nese-hals-spesialister, audiopedagoger, audiografer, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent.

    Varighet

    Tinnitus/Meniere
    Alle rehabiliteringsoppholdene er seriebehandling bestående av tre uker (2 +1 uke). Dagopphold er fra kl. 9 til kl. 15 fire dager per uke og tilbudet inneholder ikke mulighet for overnatting. Dette må man eventuelt søke om gjennom Pasientreiser. Pasientreiser dekker reise etter gjeldende satser.

    CI
    CI-informasjonskurs går over to-tre dager med én-to overnattinger. HLF Briskeby dekker overnatting og pasientreiser dekker reise etter gjeldende satser.

    Søknadsprosedyre

    Bruker skal være utredet av ØNH-spesialist før henvisning. Henvisning sendes direkte til HLF Briskeby fra spesialist i helseforetak elektronisk eller per post. Ved innsøking fra fastlege eller privat ØNH-lege, må henvisning sendes Regionalt Koordinerende Enhet (RKE) for godkjenning gjennom de regionale helseforetakene. NB! Legg legenotat og audiogram ved henvisning.

    Søknadskjemaer

    Egenandel

     

    Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Per januar 2018 er denne på kr 140,- per dag.

    OVERSIKT OVER GRUPPEOPPHOLD FOR TINNITUS OG MENIERE, SAMT CI-KURS
    Tinnitus
    GruppenummerTidsromStatus
    Gruppe 4 – 2018uke 12 (19.-23.03.2018) + uke 13 (03.-06.04.2018) og uke 19 (07.-11.05.2018)Pågår
    Gruppe 5 – 2018uke 15 (09.-13.04.2018) + uke 16 (16.-20.04.2018) og uke 20 (14.-18.05.2018)Pågår
    Gruppe 6 – 2018uke 17 (23.-27.04.2018) + uke 18 (30.04-04.05.2018) og uke 23 (04.-08.06.2018Ledige plasser
    Gruppe 7 – 2018uke 21 (22.-25.05.2018) + uke 22 (28.05-01.06.2018) og uke 25 (18.-22.06.2018)Ledige plasser
    Gruppe 8 – 2018uke 33 (13.-17.08.2018) + uke 34 (20.-24.08.2018) og uke 39 (24.-28.09.2018)Ledige plasser
    Gruppe 10 – 2018uke 40 (01.-05.10.2018) + uke 41 (08.-12.10.2018) og uke 46 (12.-16.11.2018)Ledige plasser
    Gruppe 11 – 2018uke 44 (29.10-02.11.2018) + uke 45 (05.-09.11.2018) og uke 50 (10.-14.12.2018)Ledige plasser
    Gruppe 12 – 2018/19uke 48 (26.-30.11.2018) + uke 49 (03.-07.12.2018). Datoer for siste kursuke tidlig i 2019 kommer. Ledige plasser
    Meniere
    GruppenummerTidsromStatus
    Gruppe 2 – 2018uke 5 (29.01-02.02.2018) + uke 6 (05.-09.02.2018) og uke 10 (05.-09.03.2018)Avsluttet
    Gruppe 9 – 2018 uke uke 36 (03.-07.09.2018) + uke 37 (10.-14.09.2018) og uke 42 (15.-19.10.2018)Ledige plasser
    CI - Cochleaimplantat
    KurskodeTidsromStatus
    CI13-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)23.-24.04.2018Ledige plasser
    CI14-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)22.-23.10.2018Ledige plasser
    SKJEMAER FOR HENVISNING
    Fastleger og private ØNH (RKE)

     

    Helse Sør-Øst (klikk for å laste ned skjema i .pdf-format)
    Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)
    Helse Vest (klikk for å laste ned/åpne skjema i .pdf-format)
    Helse Midt
    Har ikke eget søknadsskjema ifm henvisning til rehabilitering og habilitering. Henvis pasienten elektronisk på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til Henvisning ReHR – ReHR henvisningsmottak via Norsk helsenett.
    Spesialisthelsetjenesten

     

    Sendes direkte til HLF Briskeby.

    Åpne/laste ned skjema (.pdf)


    Interessert i rehabilitering hos oss eller lurer du på noe?
    Ta kontakt! Vi hjelper deg med innsøking og besvarer gjerne dine spørsmål.

    HSØ-rehabilitering
    Ola Nordmann

    Huttiheitaveien 9b

    1234 Huttiheita

    01.01.1901

    11223344

    ola.nordmann@norge.no


    Du kan huke av flere valg.

    Feks. matallergier.

    F.eks. annonse, av en venn, lege osv.


    Sending

     

    Kontaktinfo, RKE i Helse Sør-Øst
    Sunnaas Sykehus
    v/Regional koordinerende enhet
    Bjørnemyrveien 11
    1451 Nesoddtangen
    E-post: rke@sunnaas.no
    Telefon: 800 300 61

    Nyttige linker

    Det er stengt for kommentarer.

    VÅRT TILBUD