Rehabilitering

Person som balansererVi lærer deg nye teknikker så du kan bruke egne ressurser til å få kontroll over din tilstand! 

Tinnitus Meniere CI Søke Kontakt

HLF Briskeby har et unikt rehabiliteringstilbud for tinnitus- og meniererammede, samt CI-opererte i samarbeid med Helse Sør-Øst.

Årets grupper fylles raskt opp. Søk mens det enda er plass!

 

Bilde av person med tinnitus som holder seg for ørenePersoner med tinnitus

 • Dagtilbud for voksne med tinnitus / øresus
 •  Gruppetilbud med individuelt forløp
 • Oppholdslengde, 2+1 uke
 • Tilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. I tillegg står hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre sentralt. Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til

 

Bilde av person som balanserer på en snorPersoner med meniere

 • Dagtilbud for voksne med meniere eller meniere-lignende tilstander
 • Gruppetilbud med individuelt forløp
 • Oppholdslengde, 2+1 uke
 • Tilbudet har fokus på informasjon om mekanismene bak sykdommen, og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. Det gis innsikt i sykdommens forskjellige faser og hvilke følger som kan oppstå. Det legges stor vekt på balansetrening

 

Bilde av person med CI-apparatPersoner med cochleaimplantat (CI)

 • Dagtilbud for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat
 • Individuelt tilpasset tilbud
 • Lengde på opphold vurderes ved inntak og vil kunne justeres underveis i prosessen
 • Tilbudet gis i tett samarbeid med Rikshospitalet
 • Tilbudet gir kunnskap og veiledning om læringsprosessen som følger før og etter operasjon og lydpåsetting
 • Utfordringer i arbeidslivet
 • To-dagers informasjonskurs om for deg som venter på CI-operasjon (les mer)

Generell informasjon

 • Tilbudene har en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen og er basert på nevro- fysiologisk og kognitiv modell.
 • Fokus rettes mot egne ressurser for å oppnå bedring av helse og livskvalitet.
 • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på.
 • Ambulante tjenester kan inngå i tilbudet
 • Oppfølging mot yrkeslivet står sterkt
 • Bruk av likemenn er en viktig del av tilbudet

Personalet som jobber med dette tilbudet er bl.a. øre-nese-hals spesialister, audiopedagoger, audiografer, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent.

 

Gruppeopphold tinnitus- og meniererammede

TINNITUS
GruppenummerTidsromStatus
Gruppe 8 – 2017uke 35 (28.-31.08.2017) + uke 36 (04.-08.09.2017) og uke 41 (09.-13.10.2017)Fulltegnet
Gruppe 9 – 2017uke 37 (11.-15.09.2017) + uke 38 (18.-22.09.2017) og uke 42 (16.-20.10.2017)Fulltegnet
Gruppe 10 – 2017uke 44 (30.10-03.11-2017) + uke 45 (06.-10.10.2017) og uke 50 (11.-15.12.2017)Ledige plasser
Gruppe 11 – 2017uke 47 (20.-24.11.2017) + uke 48 (27.-30.11.2017). uke 2 (08.01-12.01.2018)Ledige plasser

 

MENIERE  
GruppenummerTidsromStatus
Gruppe 7 – 2017uke 33 (14.-18.08.2017) + uke 34 (21.-25.08.2017) og uke 39 (25.-29,09.2017)Under gjennomføring
Gruppe 1 – 2018uke 3 (15.-19.01.2018) + uke 4 (22.-26.01.2018) og uke 9 (26.02.-02.03.2018)Ledige plasser

 

CI – Cochleaimplantat (2-dagers informasjonskurs for deg som venter på CI-operasjon)
KurskodeTidsromStatus
CI12-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)19.-20.10.2017Ledige plasser
Alle opphold består av 2 + 1 uke og er dagopphold, med unntak av CI-informasjonskurs. Dagopphold er fra  kl 9 til kl 15 fire dager per uke og tilbudet inneholder ikke mulighet for overnatting. Dette må man eventuelt søke om gjennom Pasientreiser som også dekker billigst mulig reise med offentlig transport.
 

Søknadsprosedyre
Brukeren skal være utredet av spesialisthelsetjenesten før henvisning. Søknad sendes direkte til HLF Briskeby fra spesialist i Helseforetak elektronisk eller per post. Ved innsøking fra fastlege og privat øre-nese-hals lege må søknaden sendes til Regional Koordinerende Enhet (RKE) for godkjenning gjennom de regionale helseforetakene.

SKJEMAER FOR HENVISNING

Fastleger og private ØNH (RKE)

Må gå gjennom ditt regionale helseforetak.

Helse Sør-Øst (klikk for å laste ned skjema i .pdf-format)
Helse Midt-Norge (elektronisk søknadsprosedyre, klikk for .pdf med mer informasjon)
Helse Vest (klikk for å laste ned/åpne skjema i .pdf-format)
Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)

Spesialisthelsetjenesten

Sendes direkte til HLF Briskeby.

Åpne/laste ned skjema (.pdf)

Egenandel
Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Per august 2017 er denne på kr 138,- per dag. 

Interessert i rehabilitering hos oss eller lurer du på noe?
Ta kontakt! Vi hjelper deg med innsøking og besvarer gjerne dine spørsmål. 

HSØ-rehabilitering
Ola Nordmann

Huttiheitaveien 9b

1234 Huttiheita

01.01.1901

11223344

ola.nordmann@norge.no


Du kan huke av flere valg.


Sending

 

Kontaktinfo, Helse Sør-Øst
Regional koordinerende enhet
Postboks 174
1451 Nesoddtangen
E-post: rke@sunnaas.no 
Telefon: 800 300 61

Nyttige linker