Nye kursrekker for 2018 er åpne for påmelding!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Rehabilitering

Person som balanserer

Vi lærer deg nye teknikker så du kan bruke egne ressurser til å få kontroll over din tilstand! 

Tinnitus Meniere CI Søke Kontakt

HLF Briskeby har et unikt rehabiliteringstilbud for tinnitus- og meniererammede samt CI-opererte i samarbeid med Helse Sør-Øst.

REHABILITERINGSTILBUD 
Personer med tinnitus

Bilde av person med tinnitus som holder seg for ørene

  • Dagtilbud for voksne med tinnitus / øresus
  • Gruppetilbud med individuelt forløp
  • Oppholdslengde, 2+1 uke
  • Tilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. I tillegg står hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre sentralt. Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til

Søke

  Personer med meniere

  Bilde av person som balanserer på en snor

   • Dagtilbud for voksne med meniere eller meniere-lignende tilstander
   • Gruppetilbud med individuelt forløp
   • Oppholdslengde, 2+1 uke
   • Tilbudet har fokus på informasjon om mekanismene bak sykdommen, og vektlegger betydningen av den sentrale bearbeidingen av sanseimpulser fra ulike systemer i hjernen. Det gis innsikt i sykdommens forskjellige faser og hvilke følger som kan oppstå. Det legges stor vekt på balansetrening

  Søke

   Personer med cochleaimplantat (CI)

   Bilde av person med CI-apparat

    • Dagtilbud for voksne som har eller skal få cochleaimplantat
    • Individuelt tilpasset tilbud
    • Lengde på opphold vurderes ved inntak og vil kunne justeres underveis i prosessen
    • Tilbudet gis i tett samarbeid med Rikshospitalet
    • Tilbudet gir kunnskap og veiledning om læringsprosessen som følger før og etter operasjon og lydpåsetting
    • Utfordringer i arbeidslivet
    • To-dagers informasjonskurs om for deg som venter på CI-operasjon (les mer)

   Påmelding

    INFORMASJON
    Generelt

    Tilbudene har en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen og er basert på nevro- fysiologisk og kognitiv modell.

    • Fokus rettes mot egne ressurser for å oppnå bedring av helse og livskvalitet.
    • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på.
    • Ambulante tjenester kan inngå i tilbudet
    • Oppfølging mot yrkeslivet står sterkt

    Personalet som jobber med dette tilbudet er bl.a. øre-nese-hals-spesialister, audiopedagoger, audiografer, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent.

    Varighet

    Alle opphold består av 2 + 1 uke og er dagopphold, med unntak av CI-informasjonskurs som går over to dager med én overnatting. Dagopphold er fra  kl 9 til kl 15 fire dager per uke og tilbudet inneholder ikke mulighet for overnatting. Dette må man eventuelt søke om gjennom Pasientreiser som også dekker billigst mulig reise med offentlig transport.

    Søknadsprosedyre

    Brukeren skal være utredet av spesialisthelsetjenesten før henvisning. Søknad sendes direkte til HLF Briskeby fra spesialist i Helseforetak elektronisk eller per post. Ved innsøking fra fastlege og privat øre-nese-hals lege må søknaden sendes til Regional Koordinerende Enhet (RKE) for godkjenning gjennom de regionale helseforetakene.

    Søknadskjemaer

    Egenandel

    Brukeren betaler egenandel som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Per august 2017 er denne på kr 138,- per dag.

    OVERSIKT OVER GRUPPEOPPHOLD FOR TINNITUS OG MENIERE, SAMT CI-KURS
    Tinnitus

    GruppenummerTidsromStatus
    Gruppe 10 – 2017uke 44 (30.10-03.11-2017) + uke 45 (06.-10.10.2017) og uke 50 (11.-15.12.2017)Under gjennomføring
    Gruppe 11 – 2017uke 47 (20.-24.11.2017) + uke 48 (27.-30.11.2017) og uke 2 (08.01-12.01.2018)Ledige plasser
    Gruppe 1 – 2018uke 3 (15.-19.01-2018) + uke 4 (22.-26.01.2018) og uke 9 (26.02-02.03.2018)Ledige plasser
    Gruppe 3 – 2018uke 7 (12.-16.02.2018) + uke 8 (19.-23.02.2018) og uke 11 (12.-16.03.2018)Ledige plasser
    Meniere

    GruppenummerTidsromStatus
    Gruppe 2 – 2018uke 5 (29.01-02.02.2018) + uke 6 (05.-09.02.2018) og uke 10 (05.-09.03.2018)Ledige plasser
       
    CI - Cochleaimplantat

    KurskodeTidsromStatus
    CI13-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)23.-24.04.2018Ledige plasser
    CI14-MVV «Mens vi venter på operasjon» (påmelding)22.-23.10.2018Ledige plasser 
    SKJEMAER FOR HENVISNING
    Fastleger og private ØNH (RKE)

    Helse Sør-Øst (klikk for å laste ned skjema i .pdf-format)
    Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)
    Helse Vest (klikk for å laste ned/åpne skjema i .pdf-format)
    Helse Nord (klikk for å laste ned skjema i Word-format)
    Spesialisthelsetjenesten

    Sendes direkte til HLF Briskeby.

    Åpne/laste ned skjema (.pdf)


    Interessert i rehabilitering hos oss eller lurer du på noe?
    Ta kontakt! Vi hjelper deg med innsøking og besvarer gjerne dine spørsmål. 

    HSØ-rehabilitering
    Ola Nordmann

    Huttiheitaveien 9b

    1234 Huttiheita

    01.01.1901

    11223344

    ola.nordmann@norge.no


    Du kan huke av flere valg.


    Sending

     

    Kontaktinfo, Helse Sør-Øst
    Regional koordinerende enhet
    Postboks 174
    1451 Nesoddtangen
    E-post: rke@sunnaas.no 
    Telefon: 800 300 61

    Nyttige linker 

    Det er stengt for kommentarer.

    VÅRT TILBUD