Rehabiliteringstilbud for tinnitusrammede – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Husk søknadsfristen (1. februar) til Briskeby vgs!

Rehabiliteringstilbud for tinnitusrammede

Et illustrasjonsbilde med tekst

“HLF Briskeby var redningen for meg. En yrkesskade med tinnitus og ensidig døvhet førte til store problemer i hverdagen. Jeg tror ikke jeg kunne fått bedre og mer profesjonell hjelp noe annet sted. Briskeby kan hørsel! Takker for et supert opphold. Anbefales!”

– Morten Andresen


“Jeg er takknemlig for at et slikt sted finnes. Det har ført til at jeg ser lysere på livet med tinnitus. Håper flere får muligheten til å bli kjent med stedet og personalet som er der for å gjøre hverdagen vår bedre!”

– Ole Jonny Bjerkestrand

Stikkord for rehabiliteringstilbudet

  • Dagtilbud for voksne med tinnitus / øresus.
  • Gruppetilbud med individuelt forløp.
  • Oppholdslengde, 2+1 uke.
  • Tilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. I tillegg står hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre sentralt. Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til.

Generell informasjon

  • Tilbudet har en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen.
  • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på.

Les mer om tilbudet vårt.

 

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD