Rehabiliteringstilbud for tinnitusrammede – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Rehabiliteringstilbud for tinnitusrammede

Et illustrasjonsbilde med tekst

“HLF Briskeby var redningen for meg. En yrkesskade med tinnitus og ensidig døvhet førte til store problemer i hverdagen. Jeg tror ikke jeg kunne fått bedre og mer profesjonell hjelp noe annet sted. Briskeby kan hørsel! Takker for et supert opphold. Anbefales!”

– Morten Andresen


“Jeg er takknemlig for at et slikt sted finnes. Det har ført til at jeg ser lysere på livet med tinnitus. Håper flere får muligheten til å bli kjent med stedet og personalet som er der for å gjøre hverdagen vår bedre!”

– Ole Jonny Bjerkestrand

Stikkord for rehabiliteringstilbudet

  • Dagtilbud for voksne med tinnitus / øresus.
  • Gruppetilbud med individuelt forløp.
  • Oppholdslengde, 2+1 uke.
  • Tilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. I tillegg står hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre sentralt. Det gis verktøy for å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til.

Generell informasjon

  • Tilbudet har en helhetlig tilnærming til rehabiliteringen.
  • Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling finner brukeren nye måter å møte sine utfordringer på.

Les mer om tilbudet vårt.

 

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD