RehabNytte!


HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as deltar for tiden i et stort forskningsprosjekt sammen med 16 andre private spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner i Norge. Det overordnede målet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Forskningsprosjektet vil gi oss kunnskap om kvalitet ved og nytte av rehabiliteringsopphold slik at vi kan styrke og gjøre tilbudet vårt enda bedre i fremtiden. Dette er spennende både for oss og for våre deltakere på rehabiliteringsopphold for Tinnitus- og Meniererammede.

Vi jobber for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede!

Les mer om RehabNytte.