Program til høstens erfaringskonferanse om barn og unges psykiske helse er klart!

Tilbud til ungdom

Briskeby Videregående Skole

Nedsatt hørsel? Skal du begynne eller går du på videregående skole? Da kan Briskeby skole være stedet for deg!

Bli elev! Stipend Elevtjeneste Elevkurs Råd & Veiledning

Briskeby har lange tradisjoner som skole. Til tross for skiftende skolesystemer, reformer og omlegginger har alltid skolen stått som det sentrale i vår virksomhet. Vi er svært stolte av det gode miljøet og de utallige dyktige elevene vi har og har hatt. For oss er det et privilegium å få arbeide med disse flotte ungdommene. Vi har i dag en kombinasjon av et bredt spekter av retninger og linjer på videregående nivå og et unikt, tilpasset hørselsvennlig miljø med aktiviteter i og utenfor skoletiden. Skolen tilbyr en særskilt tilrettelagt undervisning som bygger på talespråket i lokaler som er utstyrt med hørselstekniske hjelpemidler. I tillegg til det vanlige undervisningstilbudet holder vi også kurs for både lærere og elever i videregående skole.

På Briskeby er det normalt å være ung med nedsatt hørsel!

OVERSIKT – TILBUD TIL UNGDOM
Briskeby videregående skole

Videregående skole for ungdom med nedsatt hørsel. Bli elev!

Elevkurs

Kurs for elever i videregående opplæring

• Veien etter videregående – HVA NÅ?

• Engelskkurs

Ut i lære – om veien fra yrkesfag til lærling 

Råd og veiledning

Råd og veiledningstjenster rettet mot ungdom i videregående opplæring, pedagoger og andre fagpersoner.

 

Lurer du på noe? Det er bare å kontakte oss!

VÅRT TILBUD