Skolestart høsten 2015

Bilde av elever foran Briskeby som vinker "kom"Nye og gamle elever ønskes velkommen til skoleåret 2015–16 på Briskeby videregående skole søndag 16. august!

Elever og foresatte møter i auditoriet kl. 14.00.

Programmet varer ca to timer og vil bestå av felles samling i auditoriet og møte med kontaktlærer og elever i klasserommet. Det blir enkel servering i elevkantina.

I løpet av den første skoleuka skal alle elevene ha en samtale med kontaktlæreren sin. Kontaktlæreren vil dele ut invitasjon til samtalen med opplysning om møtetid og -sted sammen med et skjema som viser rammene for denne første samtalen.

For elever som er under 18 år, vil kontaktlæreren i løpet av de første skoleukene i tillegg kontakte elevenes foresatte. Eleven og elevens foresatte vil dessuten bli invitert til en samtale med kontaktlærer og faglærere i løpet av høsten, sannsynligvis lørdag 24. oktober. Skolen vil sende egen invitasjon til møtet.

Hensikten med elevsamtalen og kontakten med de foresatte er:

  • å skape trygghet, åpenhet og tillit mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren/skolen
  • å avklare gjensidige forventninger
  • å bidra til et godt samarbeid mellom eleven, elevens foresatte og kontaktlæreren
  • å gi eleven og kontaktlæreren mulighet til å drøfte og planlegge tiltak knyttet til elevens skolearbeid

I løpet av uke 3Bilde av flytteesker4 og 35 vil alle nye elever gjennomføre en høreprøve som tester taleoppfatningen under ulike lytteforhold (Iowa-test). Resultatene av testen vil gi skolen viktig informasjon om hvordan vi kan legge undervisningen best mulig til rette for god læring for den enkelte.

PS! Innflytting på hybel skjer samme helg. Tidspunktet må avtales med May Lene Nystrand etter 10. august. Hun kan nås på telefon 47 48 70 22 eller e-post may.lene.nystrand@hlfbriskeby.no.