HLF Briskebykonferansen 2018 - se forelesernes Presentasjoner.
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Studentkurs

studentkursillustrasjon

Vi har tidligere arrangert studentkurs. Er du student i høyere utdanning, ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning!

Kontakt oss

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD