Tinnitusmestring

Påmelding og kurskalender

tinnitus

Hva er tinnitus / øresus?
Tinnitus er opplevelsen av lyd eller støy uten at det er noen ekstern lydkilde eller at den rammede lider av hallusinasjoner.

Tinnitus kan oppleves som blant annet motorlyd, brumming, ringing, og piping i ørene. Eksempler på hvordan tinnitus kan arte seg finnes i denne videoen

De fleste vil oppleve kortvarig, forbigående tinnitus i løpet av livet. For eksempel etter en konsert. Tinnitus som ikke blir borte kan imidlertid være et symptom på støyskade. 

Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på en underliggende tilstand. Dette kan være for eksempel aldersrelaterte hørselstap, som nevnt støyskader eller forstyrrelser av blodsirkulasjonen i, eller nær det indre øret.

Mange som har vedvarende og slitsom tinnitus opplever bedre livskvalitet og økt mestring gjennom blant annet terapi/samtaler, læring av avspenningsteknikker og innsikt i sin egen tilstand.


Kurs for deg som har plagsom tinnitus / øresus.
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as holder kurs for deg som lider av plagsom tinnitus. Kurset går over 3 x 3 dager, dvs. 9 dager fordelt over 6 – 8 mnd.

På kurset lærer du om muligheter du selv har til å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til. Gjennom å dele erfaringer med andre i samme situasjon, får du verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

Du får hjelp til å skyve tinnitus lengre bak i oppmerksomheten, slik at den gradvis slutter å ta så stor plass.

Temaer på kurset

  • Hvorfor tinnitus oppstår
  • Hvordan bli kvitt tinnitus plager
  • Stressmestring, avspenning og balansetrening
  • Hvordan hjernen bearbeider og tolker lyd
  • Mestringsstrategier og endring av tankemønstre

Kurssted
Kursene holdes på HLF Briskeby kompetansesenter as, Ringeriksveien 77, 3402 Lier. Du bor på hotell Scandic Park i Drammen og kjøres daglig med bil tur-retur Briskeby.

Egenandel
Kursene arrangeres i samarbeid med NAV og kalles «tilpasningskurs». Kursutgiftene dekkes av NAV, men der tilkommer en egenandel på 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding og kurskalender

For mer informasjon, kontakt:
Karine Abrahamsen
Tlf.: 48 95 45 54
E-post: kurs@hlfbriskeby.no