Tinnitus – riktig fokus (app) – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

Tinnitus – riktig fokus (app)

 

Om appen
Appen er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra spesialisert rehabiliteringstilbud ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjeneste as. Senteret tilbyr ulike tjenester innen fagområdet hørsel.

Tilbud til personer med tinnitus eller Menieres gis i form av rehabiliteringsopphold og tilpasningskurs. Rehabiliteringstilbudet er basert på nevrofysiologisk og kognitiv modell og følger prinsippene i TRT-metoden, (Tinnitus Retraining Therapy) hvor fokusert avspenning er en rød tråd under hele forløpet.

Tinnituslyd kan være så overveldende at den forstyrrer fokus fra hverdagslige situasjoner, sosialt og yrkesmessig, og mange sliter derfor med å kunne konsentrere seg. Tinnituslyden kan ta så mye av oppmerksomheten at det fører til konsentrasjonsvansker, hukommelsestap og utmattelse.

Fokuseringsøvelser
Med fokuseringstrening øver du opp evnen til å kontrollere oppmerksomheten med bevissthet og vilje. Når du lærer å fokusere på det du vil, havner tinnitus i bakgrunnen og du reduserer den negative virkningen tinnitus kan ha på konsentrasjonen.

Man kan kontrollere oppmerksomheten ved å flytte den mellom ulike lydinntrykk.

Målet er ikke at du aldri skal legge merke til tinnitus, men at du bruker bevissthet og vilje til å skifte fokus mellom forskjellige inntrykk. Dermed kan du bedre fokusere på arbeidsoppgaver, bakgrunnslyd, positive tanker – og det som skjer rundt deg – i stedet for på tinnituslyden.

Avspenningsøvelser
Hovedhensikten med fokusert avspenningsøvelse er å få ned stressnivået, fordi stress har vist seg å påvirke tinnituslyd på en negativ måte.

Målet er å få en avspenningseffekt som du kan bruke når du kjenner at tinnituslyden går opp på grunn av økt stressnivå.

Øvelsene kan også brukes i forbindelse med søvn, for å lettere sovne, samt forebygging av økt stress.

Hvordan får jeg appen?
Last ned appen på Apple App Store eller Google Play. 

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD